Baza kół naukowych

Przed Tobą pierwsza publiczna ogólnopolska baza studenckich kół naukowych. Znajdziesz tutaj aktywnie działające koła, które chcą rozwijać swoją działalność i są otwarte na współpracę i tworzenie nowych projektów zarówno z kołami naukowymi z innych uczelni, jak i partnerami biznesowymi i społecznymi.

Liczymy, że poniższa baza stanie się katalizatorem współpracy pomiędzy kołami naukowymi w całej Polsce w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych czy organizacji konferencji o tematyce naukowej. Natomiast członkostwo w tej bazie umożliwia dostęp do szeregu możliwości oferowanych przez Forum Kół Naukowych, wśród których znajduje się uczestnictwo w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich, wysyłka newslettera zawierającego informacje dla społeczności kół naukowych i wiele innych!

Poniższa baza umożliwia filtrowanie kół naukowych zarówno według kryterium lokalizacji, nazwy koła naukowego, jak i dyscypliny naukowej.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem maila kolanaukowe@psrp.org.pl.

Jeśli w bazie nie ma Twojego koła naukowego, możesz je zgłosić poniżej.

Nazwa koła naukowegoUczelniaWojewództwoMiastoAdres mailowy koła naukowegoDyscyplina naukowaFanpage na FacebookuStrona internetowaKrótki opis działalności koła (max. 120 słów)
SKN Proteomiki PROTEIOSZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczeciniezachodniopomorskieSzczecinadam.lepczynski@zut.edu.plzootechnika i rybactwo--Działalność koła naukowego skupia się przedewszystkim na analizie składu białkowego wybranych komórek, tkanek i narządów zwierząt hodowlanych i towarzyszących. Ponadto, wykonywana jest analiza porównawcza proteomów w celu poszukiwania białek zaangażowanych w wybranych procesach fizjologicznych oraz patofizjologicznych.
Studenckie Koło Naukowe Stosunków ze WschodemSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawasknstosunkowzewschodem@gmail.comekonomia i finansehttps://www.facebook.com/sknszwhttp://skn.sgh.waw.pl/sknszw/SKN Stosunków ze Wschodem tworzą ludzie, których łączy zainteresowanie tematyką szeroko pojętego Wschodu, chęć poszerzania wiedzy zarówno na temat polityki czy historii państw wschodnich, jak również ich kultury i języka. Zajmujemy się takimi kwestiami, jak rozwój gospodarczy, systemy polityczne, stosunki gospodarcze i polityczne z Polską oraz kultura, język i obyczaje krajów byłego ZSRR, a także Dalekiego Wschodu. Organizujemy konferencje naukowe, pokazy filmów i slajdów oraz wyjazdy integracyjne, w tym na Wschód. W ramach integracji członkowie koła organizują wspólne wyjścia zarówno do pubów, restauracji z kuchnią wschodnią, jak i do kina oraz teatru.
Studenckie Koło Naukowe GraftWarszawski Uniwersytet MedycznymazowieckieWarszawaskng.graft.4p@gmail.comnauki medycznehttps://www.facebook.com/skngraft-„Graft” jest studenckim kołem naukowym działającym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w którym członkowie są połączeni wspólnym zainteresowaniem chirurgii ogólnej, naczyniowej i transplantacyjnej. Nadrzędnym celem działalności naszego Koła jest popularyzacja wiedzy z zakresu tej dziedziny medycyny, wykraczającej jednak poza program nauczania realizowany w trakcie studiów. Organizujemy comiesięczne spotkania, w trakcie których poruszamy tematy związane z działalnością naszego Koła, metodologią badań naukowych oraz najnowszymi doniesieniami ze świata medycyny. Umożliwiamy rozpoczęcie kariery naukowej poprzez pisanie i publikowanie prac naukowych, organizujemy nasz flagowy projekt, Konferencję Naukową „Oblicza transplantologii”, który gromadzi zarówno młodych adeptów sztuki lekarskiej, jak i tytułowane postacie ze świata chirurgii.
Koło Naukowe Prawa Karnego "Wokanda"Uniwersytet OpolskiopolskieOpoleknpk.wokanda@gmail.comnauki prawnewww.facebook.com/KoloNaukowePrawaKarnegoWokanda-Koło Naukowe Prawa Karnego „Wokanda” działa przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Koło zostało założone, by pogłębiać świadomość prawną studentów oraz by wzbogacać ich wiedzę – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.
„Wokanda” skupia studentów zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką prawa karnego. Członkowie Koła poprzez różnorodne formy aktywności, poznają specjalistyczne dziedziny prawa karnego, rozwijając swoje prawno-karne zainteresowania. W swojej działalności skupiamy się przede wszystkim na prawie karnym materialnym, jednakże przy okazji naszych konferencji naukowych prezentujemy zagadnienia i punkty widzenia charakterystyczne także dla innych dziedzin nauki.
Studenckie Koło Naukowe Informatyki SGHSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawaskni@skni.plinformatykahttps://www.facebook.com/skninformatyki/https://skni.pl/Koło naukowe zajmujące się prowadzeniem warsztatów z programowania oraz obsługi technologii, organizowaniem webinarów mających na celu rozwój kompetencji miękkich i biznesowych w obszarach związanych z IT. Koło ma dostęp do tworzonych od lat baz wiedzy, dzięki czemu jego członkowie mogą z łatwością zdobywać nowe umiejętności z zakresu IT.
Studenckie Archeologiczne Koło NaukoweUniwersytet OpolskiopolskieOpolemagdalenapp11@wp.plarcheologia--Od 2005 roku działa Studenckie Archeologiczne Koło Naukowe wśród społeczności studentów Uniwersytetu Opolskiego. Zrzesza studentów z różnych kierunków. Bierzemy udział w prowadzonych przez dr Magdalenę Przysiężną-Pizarską badaniach na stanowiskach archeologicznych na terenie: Polski (Ryczyn, pow. Oława, Byczyna, pow Kluczbork, Namysłów, pow. Loco. Opole, pow. Loco), oraz współpracując z różnymi jednostkami poza granicami: Uniwersytet Humanitarny w Nowogrodzie Wielkim w Rosji (stanowisko Staraja Rusa), Muzeum Archeologiczne w Odessie na Ukroanie ( stanowisko Kartal/Orlowka), Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu na Sycylii (stanowisko Altwvilla Milicia). Krzewimy świadomość wśród różnych nauk o konieczności badań archeologiczny. Wprowadziliśmy również w ostatnich latach projekt oparty na wolontariacie związany z archeologią współczesności. Bierzemy udział w związku z tym projektem w badaniach archeologicznych niemieckich obozów jenieckich i ekshumacjach z okresu I i II wojny światowej.
Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii KulturyUniwersytet WrocławskidolnośląskieWrocławisknmhk@gmail.comhistoriahttps://www.facebook.com/Interdyscyplinarne-Studenckie-i-Doktoranckie-KN-Mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-Historii-Kultury-113467723498751-Interdyscyplinarne Studenckie i Doktoranckie KN Miłośników Historii Kultury prowadzi prace naukowe, dotyczące kultury materialnej i duchowej na przestrzeni dziejów, w ujęciu wielu dyscyplin naukowych.
Studenckie Koło Naukowe Ruch na Rzecz Wspierania Edukacji MiędzynarodowejUniwersytet WrocławskidolnośląskieWrocławskn.rem@gmail.compedagogikahttps://www.facebook.com/REMsknhttps://www.ism.uni.wroc.pl/Organizacje-studenckie/Studenckie-Kolo-Naukowe-Ruch-na-Rzecz-Wspierania-Edukacji-MiedzynarodoweStudenckie Koło Naukowe Ruch na Rzecz Wspierania Edukacji Międzynarodowej — to organizacja zrzeszająca studentów, którzy interesują się szeroko rozumianą działalnością na rzecz współpracy i integracji środowisk akademickich. Koło powstało w marcu 2019 roku w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego - już wtedy wyznaczyliśmy sobie klarowne cele i sposoby działania:
Prowadzenie działalności naukowo-badawczej to nasz priorytet. Poprzez organizację projektów, spotkań i warsztatów pod okiem pracowników naukowych chcemy popularyzować nauki społeczne wśród społeczności akademickiej, ale także integrować środowisko studenckie i naukowe.
Aktywnie wspieramy działania społeczne mające związek z edukacją w warunkach zróżnicowania kulturowego. Chcemy także wspierać i prowadzić inicjatywy naukowo-badawcze obejmujące kwestie wielo i międzykulturowe.
Współpraca z innymi organizacjami i kołami naukowymi UWR to także cel SKN REM. Kooperacja pomaga nam docierać do większego grona odbiorców, a współdziałanie w działalności na rzecz kształcenia i edukacji jest dla nas bardzo ważne.
Koło Naukowe Prawa KarnegoUniwersytet GdańskipomorskieGdańskknpkug@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/KoloNaukowePrawaKarnegoUG/-Koło Naukowe Prawa Karnego Uniwersytetu Gdańskiego jest jednostką zrzeszającą studentów Wydziału Prawa i Administracji UG. Członkowie Koła interesują się zarówno prawem karnym materialnym i procesowym. W kręgu naszych zainteresowań leżą także zagadnienia związane z kryminalistyką, penitencjarystyką, medycyną sądową a także funkcjonowaniem jednostek umundurowanych.
Koło Naukowe Energetyków Politechniki WarszawskiejPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawakn.energetykow@pw.edu.plinżynieria środowiska, górnictwo i energetykahttps://www.facebook.com/KNE.PW/https://www.kne.pw.edu.pl/Koło Naukowe Energetyków PW skupia pasjonatów szeroko pojętej energetyki, inspirując ich do działania. Członkowie Koła kształtują przyszły sektor energetyczny w Polsce poprzez projektowanie, a także konstruowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zdobywają cenne doświadczenie, prowadząc projekty naukowo – badawcze oraz biorąc udział w zawodach projektowych, hackathonach oraz licznych szkoleniach. Członkowie Koła są autorami przedsięwzięć takich jak "Mobilna stacja OZE", "Innowacyjna turbina wiatrowa" oraz konferencji "OKME", serii spotkań "Porozmawiajmy o Energetyce" z ekspertami z branży energetycznej. Łącznie tworzymy zrzeszenie studentów, w którym prężnie rozwijane są innowacyjne pomysły, a także staramy się zarazić innych naszą pasją poprzez organizację inicjatyw zachęcających do zainteresowania się tematami energetyki oraz ochrony środowiska.
Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PWPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawaaerodesign.wut@gmail.cominżynieria lądowa i transporthttps://www.facebook.com/SMKN.SAE.PWhttps://aerodesign.meil.pw.edu.pl/Podstawą działalności naszego koła jest udział w zawodach Aero Design, które odbywają się co roku w Stanach Zjednoczonych. Polegają one na zaprojektowaniu, zbudowaniu oraz zaprezentowaniu zdalnie sterowanych bezzałogowych samolotów udźwigowych. Jest to świetna okazja, aby wiedzę zdobytą na uczelni wykorzystać w praktyce. Startujemy we wszystkich trzech klasach samolotów Regular, Micro i Advanced. Każdy z nich, oprócz podniesienia jak największego ładunku, musi spełnić dodatkowe wymagania regulaminowe. Uczestniczymy również w różnych wydarzeniach tematycznych i nie tylko, m.in. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Targi Aviation Expo, Noc w Instytucie Lotnictwa, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Stawiamy także pierwsze kroki na konferencjach lotniczych, przedstawiając własne projekty i pomysły.
Rolnicze Koło Akademickie ROLKAPolitechnika BiałostockapodlaskieBiałystokm.dolzynska@pb.edu.plinżynieria środowiska, górnictwo i energetykahttps://www.facebook.com/rolkaPB-Koło Naukowe ROLKA (Rolnicze Koło Akademickie) powstało z inicjatywy pracowników Zakładu Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej (obecnie Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska) we wrześniu 2015 roku.
Celem działalności Koła jest rozwój zainteresowań oraz pogłębienie wiedzy studentów Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku (WBiNŚ). Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter ROLKA od początku swojej działalności cieszy się dużą popularnością, a możliwość obrania indywidualnej ścieżki badawczej wpływa na uzyskiwanie coraz większej liczby artykułów naukowych i referatów wygłaszanych przez studentów na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Główne ścieżki działalności naukowej studentów to analiza jakości żywności, produkcja pasz dla zwierząt oraz odnawialnych paliw stałych w postaci granulatu. Członkowie Koła Naukowego ROLKA są zaangażowani w akcje promocyjne WBiNŚ, takie jak: Dni Otwarte, wyjazdy promocyjne do innych jednostek, audycje radiowe w lokalnym Radiu Akadera oraz Radiu Białystok, wywiady w TVP3.
Obecnie w skład KN ROLKA wchodzą głównie studenci studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Inżynieria Rolno-Spożywcza.
SKN Elektromobilności i Transportu SGHSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawajp82183@student.sgh.waw.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/ElektomobilnosciTransport-Studenckie Koło Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zajmujące się organizacją otwartych spotkań/debat z praktykami z branży. Podchodzimy do transportu głównie od strony biznesowej - gościli u nas członkowie zarządu wielu startupów ale także dyrektorzy znanych firm.
Association Étudiante de Droit Français UJ (Koło Naukowe Prawa Francuskiego UJ)Uniwersytet JagiellońskimałopolskieKrakówaedf.uj@gmail.comnauki prawnefacebook.com/aedf.uj-AEDF UJ od 2019 r. skupia studentów zainteresowanych światem frankofońskim. Uwzględniając potrzeby osób nieznających języka francuskiego, organizujemy również wydarzenia w języku polskim i angielskim. Realizowane projekty oparte są na prawie francuskim i komparatystyce prawniczej, ale tematyką obejmują wiele interdyscyplinarnych zagadnień, takich jak gospodarka, zrównoważony rozwój, nowe technologie, bezpieczeństwo czy stosunki międzynarodowe. Inicjatywy często wykraczają poza Francję, angażując młodych badaczy z całego globu. Jesteśmy otwarci na wspólne działania, zarówno ze środowiskiem akademickim, jak i społeczno-gospodarczym. AEDF UJ ściśle współpracuje z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych UJ, odpowiedzialnym za Szkołę Prawa Francuskiego i program Master 2.
Studenckie Koło Nauk PenalnychUniwersytet w BiałymstokupodlaskieBiałystokstudenckiekolonaukpenalnych@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukPenalnych/-Studenckie Koło Nauk Penalnych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku powstało na jesieni 1987 r. i jest najdłużej działającym kołem naukowym na Wydziale Prawa. Jego założycielem był prof. dr hab. Lech Falandysz.
Za główny cel SKNP obrało stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk penalnych (m.in. prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii, kryminalistyki) oraz do kształtowania działalności naukowej wśród zainteresowanych tematyką koła studentów. Działalność SKNP tworzy platformę do wymiany opinii, poglądów, wiedzy czy też doświadczeń oraz umożliwia sprawdzenie w praktyce zdobytych umiejętności.
SKNP nie ma tylko wymiaru naukowego. Przede wszystkim członkostwo w kole sprzyja rozwojowi szeroko pojętej kultury studenckiej, ma na celu integrowanie studentów naszego wydziału i tworzenie poczucia wspólnoty. Przejawem tego może być pielęgnowanie wieloletniej tradycji organizowania corocznej inicjacji nowych członków oraz spotkań poza murami wydziału. SKNP to przede wszystkim młodzi, aktywni studenci, którzy chcą angażować się w życie koła i wspólnie tworzyć jego historię.
Do głównych działań SKNP należą:
- Cykl spotkań z prawnikami, praktykami oraz innymi osobami związanymi z szeroko pojętymi naukami penalnymi (m.in. sędziami, prokuratorami, komornikami, adwokatami, przedstawicielami Policji)
- Prowadzenie działalności naukowej w postaci pisania referatów, wyjazdów naukowych,
- Branie udziału w rozprawach sądowych w charakterze publiczności,
- Organizowanie wyjść do Aresztu Śledczego (połączonych ze spotkaniem z psem specjalnym AŚ oraz jego opiekunem) i Zakładu Karnego,
- Organizowanie wydziałowego oraz ogólnopolskiego konkursu z wiedzy o postępowaniu karnym,
- Prowadzenie szeroko zakrojonej współpracy z Policją, Służbą Więzienną oraz Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku oraz innymi organizacjami,
- Utrzymywanie ścisłych kontaktów i współpraca z kołami naukowymi z innych uczelni,
- Organizowanie debat uczelnianych,
- Przygotowywanie symulacji rozpraw karnych w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Dni Wydziału Prawa
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej WAKANSPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawawakans.kontakt@gmail.cominżynieria materiałowawww.facebook.com/knwakans/-Celem koła WAKANS jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem nauk technicznych oraz w zakresie inżynierii materiałowej, a także popularyzowanie osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.
Koło Naukowe FiberTeamPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawakn.fiberteam@pw.edu.plautomatyka, elektronika i elektrotechnikahttps://www.facebook.com/FiberTeamWEiTI/https://fiberteam.me/Koło Naukowe FiberTeam realizuje projekty z zakresu optycznej transmisji danych, czujników światłowodowych i elektroniki. Zrealizowano szereg projektów dotyczących praktycznej realizacji czujników w oparciu o siatki Bragga jak i numerycznej analizie odpowiedzi spektralnej złożonych struktór światłowodowych siatek Bragga. Ponadto realizowano dwa Granty Rektora Politechniki Warszawskiej związane z siecią czujników: smogu i wilgotności z wykorzystaniem protokołu LoRa.
Koło Naukowe FiberTeam otrzymało w 2019 roku tytuł Debiut Roku w konkursie StRuNa. Członkowie Koła zatrudniani są w projektach naukowo-badawczych finansowanych przez NCN i NCBiR. Ponadto studenci należący do organizacji osiągają sukcesy na poziomie ogólnopolskim uzyskując stypendia i prestiżowe nagrody wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki WarszawskiejPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawakngospodarkiprzestrzennej@gmail.comarchitektura i urbanistykawww.facebook.com/KNGPPWwww.kngp.gik.pw.edu.plKoło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej zajmuje się projektami i (współ)organizacją wydarzeń z zagadnień urbanistyki, środowiska, systemów informacji przestrzennej, transportu. Przeprowadzamy warsztaty urbanistyczne dla dzieci i młodzieży, realizujemy cyfrową mapę kampusu uczelni, bierzemy udział w przygotowaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego Warszawy, analizujemy zmiany w zabudowie dzielnic w Warszawie, włączamy się w wydarzenia wydziałowe, stawiamy na rozwój i integrację członków i sympatyków, współpracujemy z Radą Osiedla przy modernizacji warszawskiego osiedla, uczestniczymy w posiedzeniach zespołów parlamentarnych związanych z gospodarką przestrzenną oraz w konferencjach i warsztatach ogólnopolskich.
Studenckie Koło Naukowe EkonometriiSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawaskn.ekonometrii.sgh@gmail.comekonomia i finansehttps://www.facebook.com/sknekonometrii-Studenckie Koło Naukowe Ekonometrii istnieje od 2013 roku. Przez długi czas skupiało się głównie na działalności naukowej. Członkowie koła z pomocą opiekuna naukowego dra hab. prof. SGH Andrzeja Torója napisali w 2017 roku książkę „Zastosowania ekonometrii. 10 niegroźnych przykładów”.
W listopadzie 2019 roku wznowiliśmy działalność projektową i warsztatową. Zrzeszamy studentów SGH, którzy interesują się ekonometrią i chcą angażować się w projekty z nią związane. Nasze koło stawia na rozwój jego członków poprzez uczestnictwo w warsztatach i zaangażowanie w projekty. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i szukamy osób, które są gotowe do działania. Każdy członek SKN ma możliwość wyjścia z inicjatywą i zaproponowania organizacji nowego projektu. Chcemy, by nasze koło było miejscem pogłębiania wiedzy, rozwoju i kreatywnej współpracy.
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania ProjektamiSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawakontakt@sknzp.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/sknzpsghhttps://sknzp.pl/Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami to grupa prężnie działających studentów SGH, zainteresowanych tematyką zarządzania projektami. Z nami możesz brać udział w organizowaniu inspirujących wydarzeń, nie tylko na naszej uczelni, ale także we współpracy z innymi polskimi uczelniami. Członkowie odbywają szkolenia i zdobywają certyfikaty, takie jak PRINCE2 czy Agile PM, oraz biorą udział w wielu wewnętrznych warsztatach i integracjach. Ponadto, wszyscy mogą liczyć na wsparcie zarządu oraz opiekuna naukowego. Chętnie pomagamy w rozwoju osobistym wszystkim członkom naszego koła.
Koło Naukowe Wentylacji i KlimatyzacjiPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawakolokwik@gmail.cominżynieria środowiska, górnictwo i energetykahttps://www.facebook.com/KNWiK-Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji działa przy Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
Głównym celem naszego Koła jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach. Przedmiotem naszego zainteresowania są zagadnienia związane z tematyką wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.
Koło Naukowe Biologii MolekularnejUniwersytet WarszawskimazowieckieWarszawaknbm.uw@gmail.comnauki biologicznehttps://www.facebook.com/knbmuwhttp://knbmol.pl/Koło skupia ludzi zainteresowanych biologią molekularną, którzy chętnie dzielą się swoją pasją. Spotykamy się na cotygodniowych seminariach, na których wybrany prelegent (członek Koła lub zaproszony Gość) prezentuje osiągnięcia genetyki, medycyny molekularnej, biotechnologii lub innych dziedzin związanych z biologią molekularną.
Organizujemy też coroczne sesje naukowe: wyjeżdżamy dokądś, gdzie możemy poświęcić się dyskusji i pogłębianiu naszej wiedzy. Ponadto bierzemy udział w otwartych imprezach popularyzujących naukę, np. w Pikniku Naukowym, Festiwalu Nauki i Nocy Biologów. Współpracujemy z innymi uczelniami w Warszawie – Politechniką Warszawską i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego – w ramach współtworzenia Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego Symbioza. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami i pomysłami!
SKN Stomatologii ZachowawczejUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławdorotakaluzna1@wp.plnauki medyczne--Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Zachowawczej jest organizacją zrzeszającą studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pragnących poszerzać swoją wiedzę z zakresu czynników ryzyka, diagnostyki, oraz leczenia stosowanego w ramach stomatologii zachowawczej. Członkowie mają możliwość prowadzenia badań naukowych wybranych zagadnień pod opieką specjalistów z dziedziny stomatologii zachowawczej. Spotkania koła ustalane są cyklicznie przez członków koła.
SKN Konstruktorów MechanikówZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczeciniezachodniopomorskieSzczecinsknkonstruktor@zut.edu.plinżynieria mechaniczna-http://sknkonstruktor.zut.edu.pl/Działalność koła dotyczy projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń z wykorzystaniem oprogramowań: SolidWorks, ANSYS i Midas NFX.
Koło Naukowe Inżynierów BezpieczeństwaSzkoła Główna Służby Pożarniczej w WarszawiemazowieckieWarszawajkoziol@sgsp.edu.plnauki o bezpieczeństwiehttps://www.facebook.com/knib.sgsp/-Obszarem działalności koła jest szeroko rozumiana tematyka bezpieczeństwa, związana między innymi z ochroną przeciwpożarową, ewakuacją, bezpieczeństwem i higieną pracy, ciągłością działania. W ramach koła organizowane są szkolenia, które pozwalają na zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych, przydatnych z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej.
Koło Naukowe Wydziału Chemicznego "Allin"Politechnika WrocławskadolnośląskieWrocławallin.w3@pwr.edu.plnauki chemicznewww.facebook.com/knwchallinallin.pwr.edu.plKNWCh “ALLIN” zajmuje się popularyzacją szeroko pojętej chemii. Regularnie organizujemy wykłady popularnonaukowe, współpracujemy z młodzieżą tworząc dla nich pokazy bądź warsztaty chemiczne. Jesteśmy organizatorami Wrocławskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego. Angażujemy się również we współpracę z przemysłem współtworząc spotkania z przedstawicielami znaczących firm chemicznych oraz organizujemy wycieczki do zakładów produkcyjnych. Członkowie naszego koła regularnie biorą udział w konferencjach naukowych zdobywając tam prestiżowe nagrody. Ambitni mają też szansą wziąć udział w projektach naukowych, które realizujemy.
Koło Naukowe Biotechnologów "Herbion"Politechnika WarszawskamazowieckieWarszawaherbion@gmail.comnauki chemicznehttps://www.facebook.com/KNBHerbionhttp://herbion.ch.pw.edu.pl/Koło Naukowe Biotechnologów "Herbion" jest organizacją zrzeszającą młodych pasjonatów nauki, w szczególności biotechnologii i nauk pokrewnych. Przez kilkanaście lat działalności Koło zrealizowało wiele innych projektów, a także brało udział w różnych imprezach naukowych, np. Festiwalu Nauki, czy konferencjach studenckich, na których Członkowie Koła przedstawiali wyniki swoich badań. W 2013 roku z inicjatywy Członków naszego Koła oraz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstało Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza”. Obecnie działalność Koła skupia się na kilku obszarach – są nimi popularyzacja nauki, realizacja projektów naukowych, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności Członków Koła. W ramach aktywności popularyzatorskiej prowadzimy pokazy naukowe oraz warsztaty, m.in. w ramach Uniwersytetu Dzieci, co roku przygotowujemy stanowisko na Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, a także wystawiamy się na Pikniku Edukacyjnym Politechniki Warszawskiej. W celu ciągłego poszerzania wiedzy organizujemy wykłady z naukowcami, kilka razy do roku bierzemy udział w konferencjach naukowych, m.in. Międzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologicznym „Symbioza” i odbywamy wycieczki do zakładów produkcyjnych, w których znajdują zatrudnienie absolwenci biotechnologii. Członkowie naszego Koła biorą również udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerów STER, m. in. z autoprezentacji oraz zarządzania projektami, dzięki czemu mają okazję doskonalić również umiejętności miękkie.
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii FarmaceutycznejUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławjustyna.sak@student.umed.wroc.plnauki medyczne--Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Farmaceutycznej jest związane z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej
i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Skupia studentów zainteresowanych szeroką dziedziną nauki, jaką jest mikrobiologia, którzy dążą do poszerzenia swojej wiedzy, oraz zdobycia nowych umiejętności związanych z pracą laboratoryjną. W ramach działalności w SKN możliwe jest realizowanie swoich pasji, a także prowadzenie działalności naukowej.
Koło Naukowe Prawa Medycznego CoriusUniwersytet ZielonogórskilubuskieZielona Góraknpm.corius@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/knpm.corius/?ref=page_internal-Koło Naukowe Prawa Medycznego Corius ma stanowić płaszczyznę porozumienia pomiędzy studentami prawa a studentami kierunku lekarskiego oraz innych kierunków medycznych, którzy są zainteresowani zagadnieniami związanymi z prawem medycznym.
SKN Internistyczno-hipertensjologiczneUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławgrobert96@gmail.comnauki medyczne--SKN Internistyczno-hipertensjologiczne działa przy Klinice Chorób Wewnętrznych,Zawodowych i Nadciśnienia w Szpitalu Uniwersyteckim na ulicy Borowskiej we Wrocławiu.Koło zajmuje się zagadnieniami i zgłebianiem wiedzy z dziedzin medycyny jakimi są choroby wewnętrzne(podstawowa specjalizacja będąca ,,królową medycyny'') i hipertensjologia(nadciśnienie krwi i pokrewne choroby).
Koło Naukowe MenedżerówPolitechnika LubelskalubelskieLublinmanager@pollub.edu.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/KNM.Lublinhttp://knm.pollub.plKNM uczy działania zespołowego, pracy w grupie, lojalności wobec siebie, ale przede wszystkim pozwala studentom zdobywać praktyczne umiejętności organizacyjne. Organizujemy m.in. warsztaty, konferencje międzynarodowe itp.
Studenckie Koło Naukowe EnergetykówPolitechnika ŁódzkałódzkieŁódźskne@info.p.lodz.plautomatyka, elektronika i elektrotechnikahttps://www.facebook.com/SKNEPLhttp://skne.p.lodz.pl/Studenckie Koło Naukowe Energetyków działa przy Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Zrzesza studentów różnych kierunków oraz wydziałów zainteresowanych wiedzą z zakresu szeroko pojętej energetyki. Zajmujemy się energetyką konwencjonalną, energią odnawialną, maszynami przepływowymi, a także przyszłościowymi wizjami energetyki i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. W ramach projektów rozwijamy swoje zainteresowania również z zakresu mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, inżynierii materiałowej, marketingu oraz zarządzania projektami.
W ramach prac Koła studenci mogą realizować własne pomysły, a także rozwijać już istniejące projekty. By rozpocząć działalność w kole nie potrzebna jest rozległa wiedza i wcześniejsze doświadczenie – wystarczą pomysły i zapał do pracy.
Obecnie w Studenckim Kole Naukowym Energetyków działa GUST projekt.
Generative Urban Small Turbine to projekt studencki uruchomiony w październiku 2015 pracujący nad bieżącym, realnym problemem dotyczącym energii wiatrowej. Zespół zajmuje się projektowaniem i budową przydomowych turbin wiatrowych, które są testowane podczas International Small Wind Turbine Contest. Zmagania mają na celu zaproponowanie rozwiązania, wydajnego zarówno energetycznie jak i finansowo, które może zmienić sposób postrzegania i przyszłość energetyki wiatrowej. Zespół GUST w edycji 2016 oraz 2017 wystartował z klasycznymi turbinami o poziomej osi obrotu (Horizontal Axis Wind Turbine), zajmując dwukrotnie I miejsce. Od 2018 roku zespół pracuje nad dwoma turbinami. Jedną o poziomej osi obrotu (HAWT), oraz jedną o pionowej osi obrotu (VAWT). Obydwie turbiny zostały zaprezentowane przez zespół podczas ISWTC w 2018 roku zajmując I miejsce oraz w 2019 roku zajmując III miejsce. Obecnie zespół nadal pracuje nad dwoma turbinami, ale jest otwarty na nowe pomysły i rozwiązania. Od początku swojej dzielności GUST zajmuje się szerzeniem wiedzy dotyczącej energetyki wiatrowej na konferencjach naukowych, różnych wydarzeniach oraz organizując warsztaty dla młodszych pokoleń.
Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKSPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawakn.onyks@gmail.comautomatyka, elektronika i elektrotechnikahttps://www.facebook.com/k.n.onyks/-Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS jest studencką organizacją działającą od 2004 roku.
Zajmujemy się programowaniem mikrokontrolerów, układów FPGA, projektujemy płytki drukowane oraz wykonujemy je we własnym warsztacie. Bierzemy udział w wydarzeniach naukowych oraz projektach.
Studenckie Koło FizykiUniwersytet WarszawskimazowieckieWarszawaskfiz@fuw.edu.plnauki fizycznehttps://www.facebook.com/SKFizhttp://skfiz.fuw.edu.pl/Studenckie Koło Fizyki zrzesza studentów Uniwersytetu Warszawskiego chcących rozwijać swoje naukowe zainteresowania w dziedzinie fizyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów teoretycznych. Organizujemy seminaria z pracownikami naukowymi jak i studentami, projekty, obozy naukowe, spotkania dyskusyjne i integracyjne. Zapraszamy do kontaktu i dołączenia.
Koło Naukowe Katedry TurystykiGórnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w KatowicachśląskieKatowiceanna.staszewska@gwsh.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/katedraturystykihttps://www.gwsh.pl/dla-studenta/kolo-naukowe-turystyki.htmlKoło Naukowe Turystyki głównie uczestniczy w różnorodnych konferencjach, opracowaniu badań. Ciekawym wydarzeniem jest organizowaniem spotkań z ciekawymi ludźmi.
Koło Naukowe Myśli GospodarczejUniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuwielkopolskiePoznańknmg.up@gmail.comekonomia i finansehttps://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Myśli-Gospodarczej-503341856482128/?ref=page_internal-Koło Naukowe Myśli Gospodarczej funkcjonuje przy Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, a jego celem jest poszerzanie i propagowanie wśród studentów wiedzy z zakresu polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki fiskalnej i pieniężnej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Ważnymi obszarami zainteresowań członków Koła są funkcjonowanie sektora rolno-żywnościowego w różnych krajach i dedykowane mu polityki. Członkowie Koła doskonalą umiejętności rozpoznawania przyczyn i skutków zachodzących zjawisk gospodarczych oraz rozwiązywania bieżących problemów życia gospodarczego. KNMG uczestniczy w organizacji wydarzeń promujących studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomicznym oraz seminariów, konferencji i paneli dyskusyjnych poświęconych różnym aspektom polityki gospodarczej, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Członkowie Koła biorą udział w konferencjach studenckich kół naukowych, stanowiących forum wymiany myśli i doświadczeń młodych adeptów nauki.
SKN Patofizjologii Układu Krążenia "Vide Cor Meum"Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławvidecormeum.skn@gmail.comnauki medyczne--W ramach koła naukowego prowadzona jest działalność edukacyjna i naukowa w dziedzinie patofizjologii chorób układu krążenia, ze szczególnym elektrokardiologii oraz kardiologii prewencyjnej. Członkowie koła otrzymują możliwość rozwoju zainteresowań i umiejętności oraz wsparcie w prowadzeniu własnej działalności naukowej, jak i okazję do zaangażowania się w projekty naukowe aktualnie realizowane.
SKN Paleoanatomii "Vertex"Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławvertex.wroclaw@gmail.comnauki medyczne--Działamy jako SKN dla studentów kierunków medycznych (lekarski, pielegniarstwo, ratownictwo medyczne). Na spotkaniach poruszamy tamaty anatomii, paleoanatomii, wykopalisk na pobliskich terenach. Mamy spotkania na których nasi członkowie moga preparować zwłoki co pomaga im zrozumieć dokładnie anatomie człowieka. Piszemy prace naukowe o podanych juz tematykach anatomii i paleoanatomii.
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Pedagogiki, Psychologii i Medycyny Prenatalnej i PerinatalnejUniwersytet OpolskiopolskieOpoleemilia.lichtenberg-kokoszka@uni.opole.plpedagogika/psychologia--Działające od 2018 roku Interdyscyplinarne Koło Naukowe Pedagogiki, Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej zajmuje się:
prenatalnym okresem życia człowieka, ciążą i porodem z szerokiej pedagogicznej, psychologicznej i medycznej perspektywy.
Nasze dotychczasowe działania:
- popularyzacja wiedzy (1. prowadzenie wykładów otwartych: Niezwykły świat poczętego dziecka. Między teorią, a fikcją; Narodziny – wydarzenie życiowo doniosłe; Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze w kontekście prenatalnego i perinatalnego okresu życia podopiecznych; Strata dziecka. Perspektywa biomedyczna i psychospołeczna; Wpływu narodzin na dalsze postnatalne funkcjonowanie człowieka; Wpływu okresu okołoporodowego na kształtowanie osobowości człowieka. 2. Przygotowanie cyklu sześciu artykułów naukowych z serii: Świat zmysłów poczętego dziecka - Słuch; Wzrok, Smak, Węch, Dotyk, Równowaga. 3. Liczne wystąpienia w mediach)
-prowadzone badania naukowe (krajowe): Poród i narodziny – wydarzenia życiowo doniosłe (wyniki badań w opracowaniu); Płodowy Zespół Alkoholowy - perspektywa interdyscyplinarna (realizowany obecnie); (międzynarodowe): Ocena poziomu stresu w okresie ciąży (badania prowadzone we współpracy z uczelniami z terenu Czech i Słowacji)
- współpraca z: Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Trnavskou univerzitou v Trnavie; NZOZ-em "Zdrowa Rodzina", Diecezjalną Fundacji Ochrony Życia w Opolu oraz szkołami i kołami naukowymi w terenu województwa opolskiego
Interdyscyplinarne podejście do prenatalnego okresu życia człowieka, ciąży i porodu pozwala na współpracę z instytucjami i kołami naukowymi z dziedziny pedagogiki, psychologii i medycyny.
Zapraszamy do współpracy (również w ramach rozpoczynanego właśnie projektu badawczego dotyczącego szeroko rozumianej problematyki FAS - planowanego na rok 2021/2022)
Koło Edytorstwa Naukowego "Kustosz"Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiemazowieckieWarszawakustosz.uksw@gmail.comliteraturoznawstwohttps://www.facebook.com/kustosz.uksw-"Kustosz" powstał w październiku 2018 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Interesuje nas edytorstwo naukowe, w szczególności edytorstwo literatury oświeceniowej. Obecnie przygotowujemy edycję krytyczną utworu "Leszek Biały, książę polski, syn Kazimierza Sprawiedliwego" Michała Dymitra Krajewskiego, jednej z pierwszych polskich powieści historycznych.
Organizujemy spotkania naukowe, na których zaproszeni przez nas goście przedstawiają różne aspekty pracy edytora i zdradzają kulisy swoich badań. W roku akademickim 2020/2021 spotkania będą odbywały się online, zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych. Bierzemy też udział w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje, zarówno konferencjach naukowych, jak i spotkaniach o chcrakterze popularyzatorskim. Śledzimy wydarzenia i publikacje istotne dla rozwoju edytorstwa.
Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KULKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIlubelskieLublinidikskolonaukowe@gmail.comnauki o komunikacji społecznej i mediachhttps://www.facebook.com/KoloNaukoweIDIKS-Jesteśmy prężnie rozwijającym się kołem naukowym, działającym na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania. Organizujemy spotkania z przedstawicielami mediów, a także różne akcje, mające na celu promocję kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Udzielamy się również charytatywnie, a nasza autorska akcja "Tost" jest od kilku lat rozpoznawalna w Lublinie.
Koło Naukowe ChemikówWojskowa Akademia Techniczna w WarszawiemazowieckieWarszawaknchwat@gmail.comnauki chemicznefacebook.com/knchwat-Koło Naukowe Chemików Wojskowej Akademii Technicznej to grupa zrzeszająca studentów oraz doktorantów będących pasjonatami nauk ścisłych, w szczególności chemii. Ze względu na specyficzność naszej Uczelni KNCh WAT również wychodzi poza "szablony". Poza "zwykłą" chemią, która często kojarzy się z probówkami, kolorowymi doświadczeniami i równaniami chemicznymi, prowadzimy działalność związaną z promieniowaniem jonizującym, a także pirotechniką i materiałami wybuchowymi.
Histologiczno - Onkologiczne Studenckie Koło Naukowe "HistON"Uniwersytet OpolskiopolskieOpoleskn.histon@opoczta.plnauki medyczne--Celem SKN „HistON” przy Zakładzie Histologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego jest rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu immunohistologii, immunologii transplantacyjnej, onkologii, ginekologii onkologicznej i genetyki chorób nowotworowych poprzez przygotowywanie prelekcji, prac poglądowych i badawczych oraz udział w konferencjach, a także organizowanie akcji społecznych związanych z tematyką Koła.
Koło Naukowe współpracuje z Oddziałem Ginekologii Onkologicznej Opolskiego Centrum Onkologii i Poradnią Genetyki Nowotworów przy Opolskim Centrum Onkologii.
Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu PsychologicznegoUniwersytet ŚląskiśląskieKatowiceknpitp@us.edu.plpsychologiahttps://www.facebook.com/SKPiTP/-W ramach koła członkowie uczestniczą w wydarzeniach, biorą udział w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi (Psychoterapeuci, czynni zawodowo Psychologowie), w organizowanych konferencjach naukowych (Psychoróżności). Są aktywnymi uczestnikami Śląskiego Festiwalu Nauki, prezentując własne stanowisko. Prowadzą badania naukowe, uczestniczą w kursach (np. Treningu Mindfulness), szkoleniach (Racjonalna Terapia Zachowania) oraz wolontariatach. Prowadzą fanpage na Facebooku, na którym znajduje się sekcja ciekawostek z obszarów psychologii oraz sekcja doniesień ze świata nauki. Prowadzą i uczestniczą w spotkaniach z filmami psychologicznymi.
Koło Leśników UPPUniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuwielkopolskiePoznańkles@up.poznan.plnauki leśnehttps://www.facebook.com/KoloLesnikowkololesniow.pl100 letnie Koło Naukowe zrzeszające studentów w 16 sekcjach.
W ramach Koła działa 16 sekcji tematycznych:- Biometryczna -Botaniczna- Edukacji Przyrodniczo-Leśnej- Entomologiczna- Etnobotaniczna - Geomatyczna- Historii Leśnictwa- Kynologii Myśliwskiej- Łowiecka- Łucznicza- Mikologiczna- Muzyczna- Ornitologiczna- Techniki Leśnej- Teriologiczna-Użytkowania Lasu.
Studenckie Koło Naukowe Lean ManufacturingZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczeciniezachodniopomorskieSzczecinsknlm@zut.edu.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Lean-Manufacturing-ZUT-202885840644268-Parę słów kim jesteśmy
Jesteśmy studentami pełnymi pasji i zapału by działać na rzecz innych ludzi i społeczeństwa w myśl zasady Lean Manufacturing, by „pracować mądrzej, nie ciężej”.
Pokazujemy naszym kolegom i koleżankom oraz pracownikom przedsiębiorstw konkretne metody i narzędzia Lean Management, inspirujemy ich do zmiany nawyków nieprzynoszących wartości dodatnich. Chcemy, aby praca stała się bardziej efektywna, dawała większą satysfakcję i przekładała się na większe korzyści finansowe.
Poprzez realizację naszych projektów naukowych, biznesowych i społecznych uczymy się pracy w zespole, zarządzania projektami, pozyskiwania dotacji i tworzenia biznes planów.
Przedstawiając prezentacje multimedialne na spotkaniach Koła uczymy się przemawiać publicznie, a inicjując swoje projekty w przedsiębiorstwach zyskujemy coraz większą pewność siebie.
Czasami organizujemy szkolenia z kompetencji przyszłości, zapraszając specjalistów, które w niedalekiej przyszłości mają nam pomóc w otrzymaniu prestiżowego zatrudnienia oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, np. ze stresem na egzaminach czy rozmowie kwalifikacyjnej.
Razem tworzymy interdyscyplinarne zespoły, które składają się ze studentów różnych kierunków i wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, szczególnie popularne wśród nas są kierunki:
- Zarządzanie i Inżynierii Produkcji,
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0
- Ekonomia
- Zarządzanie
Przyjaźnimy się
Oprócz realizowania projektów Koła, przyjaźnie które się między nami zawiązują wychodzą dużo dalej poza mury Uczleni. Uczymy się razem, pomagamy w razie potrzeby, gramy w piłkę, koszykówkę, jeździmy na rowerach oraz chodzimy na te bardziej i mniej spontaniczne spotkania integracyjne, gdzie mamy mnóstwo fun’u i pozytywnych wibracji. Wiemy, że w życiu jest miejsce na intensywną pracę i czas na zasłużony chillout.
Historia
Studenckie Koło Naukowe Lean Manufacturing działa od 2018 roku, a wyszło ze wspólnej inicjatywy przedsiębiorstw, pracowników naukowych oraz studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Jeśli chciałbyś być jednym z nas i dołączyć do zespołu SKNLM, napisz do nas wiadomość na sknlm@zut.edu.pl a poprowadzimy Cię przez rekrutację!
Koło Naukowe Fizyków Medycznych i Biofizyków Uniwersytetu OpolskiegoUniwersytet OpolskiopolskieOpolebpytel@uni.opole.plnauki fizyczne--Członkowie koła mają możliwość rozwijania indywidualnych pasji naukowych i realizacji swoich zainteresowań.
Koło zrzesza młodych, aktywnych ludzi, którzy poza zdobywaniem wiedzy z zakresu biofizyki i fizyki medycznej chcą również zdobyć doświadczenie organizacyjne i pracy w grupie, a także poznać ciekawe osoby i zaistnieć w środowisku naukowym.
Członkowie koła angażują się w wiele wydarzeń naukowych oraz kulturalnych organizowanych w Instytucie oraz na Uniwersytecie.
Koło Naukowe GeodetówUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiemałopolskieKrakówkngeodetow.ur@gmail.cominżynieria lądowa i transporthttps://www.facebook.com/kngeodetowUR-Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie składa się z dwóch współgrających ze sobą sekcji: Geodezyjnych Pomiarów Specjalnych i Fotogrametrii.
Sekcja fotogrametryczna powstała w lutym 2012 i daje studentom możliwość korzystania z nowoczesnych technologii pomiarowych, w tym skaningu laserowego. Spotkania prowadzone w formie wykładów, a także na sali komputerowej, pozwalają przekazać wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Dostępne oprogramowanie: Leica Cyclone, Terrasolid firmy Terrascan, Dephos, Autodesk, Bentley, stwarza możliwość dostosowania swoich umiejętności do potrzeb rynku pracy i czyni z nas wartościowych pracowników.
Sekcja Pomiarów Specjalnych jest to połączenie tradycyjnych metod pomiarowych z nowoczesna techniką wykorzystującą odbiorniki GNSS/GPS. Wykonane pomiary są przetwarzane i analizowane przez studentów.
Ważnym elementem działalności Koła Naukowego jest organizacja obozów naukowych. Nasi studenci planują i realizują prace terenowe, które następnie są opracowywane. Organizacja obozów daje możliwość nabycia i udoskonalenia praktycznych umiejętności niezbędnych w wykonywanym zawodzie. Stworzone opracowania studenci często prezentują na różnych konferencjach naukowych.
Koło Naukowe Bezpieczeństwo Ruchu DrogowegoAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława WojciechowskiegowielkopolskieKaliszw.jaszczur@akademiakaliska.edu.plnauki o bezpieczeństwie--Koło Naukowe zainicjowało swoją działalność w dniu 29 kwietnia 2014 r. Ma na celu ułatwić rozwój zainteresowań naukowych studentów Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej oraz zdobywanie i popularyzowanie przez nich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie wyzwań i zagrożeń wynikających z dynamicznego rozwoju motoryzacji. Ważnym celem praktycznym jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wizyty studentów w różnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, to konfrontowanie teorii i praktyki. Kolejny siódmy już rok funkcjonowania Koła Naukowego BRD wiąże się z podejmowaniem przez studentów wyzwań naukowych, do których zaliczyć można planowanie i prowadzenie badań, uczestniczenie w konferencjach naukowych i seminariach.
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i EndokrynologicznejUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławsknchomie@gmail.comnauki medycznehttps://www.facebook.com/groups/878454822193568-Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej od lat skupia studentów zainteresowanych chirurgią, chcących poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności w tym kierunku. Uczestnictwo w kole daje możliwość zarówno dyżurowania na oddziale, jak i pisania prac naukowych. Organizujemy również kursy szycia oraz wiązania chirurgicznego, dzięki czemu każdy może zacząć naukę chirurgii od podstaw. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu i są dostosowane do potrzeb studentów.
Koło Naukowe NieruchomościUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachśląskieKatowiceskn.nieruchomosci@gmail.comEkonomia i finansehttps://www.facebook.com/sknn.ue.katowice/http://sknn.ue.katowice.pl/Koło Naukowe Nieruchomości działa przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej. Działamy pod opieką Pana dr Adama Polko. Nasza organizacja zrzesza w swych szeregach studentów zainteresowanych rynkiem nieruchomości, chcących pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu nie tylko od strony teoretycznej, ale również od strony praktycznej. Dzięki pracy w naszej grupie zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia, które niewątpliwie będą miały przełożenie w przyszłym życiu zawodowym ukierunkowanym w tę stronę.
Dzięki współpracy z wieloma podmiotami związanymi z rynkiem nieruchomości nasi członkowie już w trakcie studiów mają możliwość zgłębiania tak cennej w dzisiejszej rzeczywistości wiedzy praktycznej, również w formie konferencji naukowych o tematyce nieruchomości i dziedzin pokrewnych. Oprócz organizacji spotkań ze specjalistami rynku nieruchomości uczestniczymy w konferencjach naukowych o tematyce związanej z nieruchomościami i gospodarką przestrzenną. Dodatkowo regularnie wydajemy czasopismo "Nieruchomości".
Studenckie Koło Naukowe Produkcji i Bezpieczeństwa ŻywnościKarpacka Państwowa Uczelnia w KrośniepodkarpackieKrosnomarta.pisarek@kpu.krosno.plrolnictwo i ogrodnictwohttps://www.facebook.com/pibz.pwsz.krosno/https://kpu.krosno.pl/kola-naukowe/studenckie-kola-naukowe/kolo-naukowe-pibz/Prowadzimy badania naukowe związane z aktualnymi problemami produkcji bezpiecznej żywności, a wyniki tych badań przedstawiamy na konferencjach naukowych w formie referatów lub posterów oraz publikujemy artykuły. Ponadto uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych na terenie uczelni, podczas których realizujemy różne projekty propagujące działalność SKN. Przynajmniej raz na semestr organizujemy wizyty studyjne do firm tematycznie związanych z rynkiem rolno-spożywczym, w celu pogłębienia zdobytej wiedzy. Chętnie uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych oraz szkoleniach ogólnorozwojowych wzmacniających naszą kreatywność.
Studenckie Koło Naukowe Rolników "Włościanin" Uniwersytet RzeszowskipodkarpackieRzeszówmgargala@ur.edu.plrolnictwo i ogrodnictwohttps://www.facebook.com/sknwloscianinhttp://www.wbr.ur.edu.pl/dla-studentow/kola-naukowe/9550,studenckie-kolo-naukowe-rolnikow-wloscianin.htmlTematyka badań:


- kształtowanie i ochrona środowiska naturalnego w kontekście zrównoważonego rozwoju,

- dziedzictwo kulturowe i kulinarne,

- architektura krajobrazu, w tym mała architektura na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego,

- przegląd pożytecznej entomofauny Podkarpacia.
Studenckie Koło Naukowe Alergologii DorosłychUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławalergologiaumedwroc@gmail.comNauki medyczne--SKN Alergologii Dorosłych zrzesza studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zainteresowanych poszerzaniem wiedzy alergologicznej. Działalność Koła obejmuje cykliczne spotkania oraz pisanie i publikowanie prac naukowych. Działamy pod okiem Opiekuna Koła.
Koło Naukowe Organizacji i ZarządzaniaKarpacka Państwowa Uczelnia w KrośniepodkarpackieKrosnoliliana.mierzwinska@kpu.krosno.plNauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Organizacji-i-Zarz%C4%85dzania-536629449807969/https://kpu.krosno.pl/kola-naukowe/studenckie-kola-naukowe/Cele działalności:
- rozwijanie zainteresowań naukowych studentów kierunku Zarządzanie poprzez prowadzenie badań z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości oraz upowszechnianie wyników tych badań wśród społeczności lokalnej oraz na konferencjach ogólnopolskich,
- współpraca z innymi Kołami Naukowymi funkcjonującymi na terenie Uczelni oraz w Polsce,
- rozwijanie umiejętności i doświadczeń praktycznych studentów,
-wsparcie działań promocyjnych kierunku Zarządzanie oraz Uczelni,
- integracja środowiska akademickiego.
Fashion Management ClubSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawazarzadfmc@gmail.comNauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/FashionManagementClub-Fashion Management Club to jedyne studenckie koło naukowe, które skupia studentów zainteresowanych łączeniem branży mody z biznesem. Celem koła jest wspólne uczenie się poprzez praktykę. Organizujemy panele dyskusyjne, prelekcje, warsztaty, spotykamy się z osobami ze świata mody, biznesu oraz kultury.
SKNK MechaniCAD | Project HydriveAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiemałopolskieKrakówknkmcad@agh.edu.plInżynieria mechanicznahttps://www.facebook.com/projectHYDRIVEhttp://www.hydrive.agh.edu.pl/; http://knkmcad.agh.edu.pl/Studenckie Koło Naukowe Konstruktorów MechaniCAD jest przede wszystkim grupą ambitnych studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, złączonymi pasją do nauki, którzy spotkali się, aby spełniać marzenia wzbogacając się o szerokie spectrum umiejętności technicznych.
"Project HYDRIVE. We race for tomorrow" to przedsięwzięcie mające na celu pokazanie, że jesteśmy w stanie wykorzystać najnowszą technologię do zbudowania pojazdu napędzanego paliwem przyszłości. Jest to jednocześnie wskazanie realnej alternatywy dla obecnie powszechnie stosowanych napędów spalinowych. Chcemy udowodnić, że jako młodzi inżynierowie potrafimy w ten sposób sprostać stale rosnącym wymaganiom w kwestii ekologii i wymagań technicznych.
Dzięki wytrwałej pracy zespołu projektowego HYDRIVE możemy przedstawić Państwu bolid HYDRIVE 1, który został zaprojektowany z myślą o starcie w międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon - gdzie główną ideą jest promocja oraz rozwój ekologicznych źródeł energii.
SKN Dermatologiczne WUMWarszawski Uniwersytet MedycznymazowieckieWarszawaskn.dermatologia@gmail.comNauki medycznehttps://www.facebook.com/SKN-Dermatologiczne-WUM-1148235055205829/https://skndermatologia.wum.edu.pl/SKN Dermatologiczne WUM to koło, które skupia się głównie na dermatologii oraz aspektach dermatologicznych w pozostałych dziedzinach medycyny. W ramach działalności naszego koła spotykamy się co miesiąc, aby przyswoić kolejną dawkę wiedzy, a następnie podyskutować na przedstawiony temat i rozwikłać case quiz rozsyłany członkom SKN kilka dni przed spotkaniem. Ponadto nasi członkowie uczestniczą w dyżurach popołudniowych w klinice, a także licznych warsztatach - dermatochirurgii, dermatoskopii oraz dermatopatologii. Niezwykle ważną częścią naszej działalności jest pisanie prac naukowych, ich prezentowanie i publikacja oraz organizowana co roku konferencja "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych".
NKL Dialog - Naukowe Koło Logistyków "Dialog"Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachśląskieKatowicenkldialog@uekat.plNauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/NKLDialog/-Koło Naukowe Logistyki NKL DIALOG Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach powstało w 1998 roku z
inicjatywy studentów i kadry UE Katowice. Zrzesza grupę ambitnych studentów chętnie zgłębiających wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logistyki. Realizujemy dwa ogólnopolskie wydarzenia dedykowane dla studentów i uczniów szkół średnich oraz realizujemy projekty badawcze i analityczne dla firm.
briefly.Uniwersytet WrocławskidolnośląskieWrocławkn.briefly@gmail.comnauki o komunikacji społecznej i mediach--Koło Naukowe briefly. to grupa entuzjastów projektowania komunikacji, badań społecznych/marketingowych i przede wszystkim realizacji grupowych projektów. W swojej dotychczasowej działalności współpracowaliśmy m.in. z grupą Exctintion Rebellion oraz Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
SKN QualitasUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuwielkopolskiePoznańqualitas@ue.poznan.plNauki o zarządzaniu i jakości--Głównym celem działalności członków SKN Qualitas jest poszerzanie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie systemowego podejścia do zarządzania organizacją. W obszarze zainteresowań naszych studentów znajdują się również zagadnienia związane z jakością wyrobów oraz jej postrzeganiem przez konsumentów. Członkowie SKN Qualitas zajmują się także gospodarką w obiegu zamkniętym oraz efektywnością środowiskową przedsiębiorstw.
Ponadto, SKN Qualitas podejmuje działania w zakresie:
- organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów oraz konferencji
- nawiązywaniem kontaktów z autorytetami zajmującymi się problematyką zarządzania jakością i tematami pokrewnymi.
- wspieraniem akcji charytatywnych oraz prac wolontariackich
Młodzi PrzedsiębiorcyAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława WojciechowskiegowielkopolskieKaliszm.malanowska@akademiakaliska.edu.plEkonomia i finanse--Celem Koła naukowego jest wykształcenie studentów przyszłych przedsiębiorców z zakresu prawa gospodarczo-finansowego. Koło naukowe dysponuje merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze zarządzania własnym przedsiębiorstwem. Koło naukowe ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny, łączy wybrane elementy w zakresie biznes planu, prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia rachunkowości oraz zarządzania. Obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców.
Koło Naukowe DietetykówUniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuwielkopolskiePoznańknd.uppoznan@gmail.comnauki medycznehttps://www.facebook.com/KNDUPPhttps://knduppoznan.wixsite.com/knduppKoło Naukowe Dietetyków działa przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Nasza aktywność skupia się na edukacji różnych grup wiekowych, poszerzaniu własnej wiedzy na konferencjach i szkoleniach, prowadzeniu badań naukowych, jak również na udziale w akcjach charytatywnych.
W Kole Naukowym mamy 4 sekcje, w których każdy student może rozwijać własne zainteresowania.
Naszą misją jest promowanie zdrowia w różnych jego obszarach.
Koło Naukowe Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły HumanitasWyższa Szkoła Humanitas w SosnowcuśląskieSosnowieckolo.psychologia@humanitas.edu.plPsychologiahttps://www.facebook.com/KoloNaukoweHumanitas-Koło Naukowe działa od 2015 r. w ramach Instytutu Psychologii na terenie Wyższej Szkoły Humanitas. Tworzą je studenci oraz absolwenci kierunku Psychologia pod opieką dr n. med. Katarzyny Kocoń-Rychter. Działalność w Kole Naukowym umożliwia nam rozwijanie zainteresowań, odkrywanie i doskonalenie własnych umiejętności. Prace w Kole Naukowym pomagają nam w ukierunkowaniu naszego rozwoju osobistego i zawodowego, a także przygotowują nas do wyzwań, które napotkamy po ukończeniu studiów. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i gotowi do współpracy z innymi podmiotami.
The Cheerful HamletsUniwersytet WarszawskimazowieckieWarszawahamlets.kn@gmail.comsztuki filmowe i teatralnefacebook.com/TheCheerfulHamlets-"The Cheerful Hamlets" to anglojęzyczny teatr studencki działający przy Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego niemal nieprzerwanie od 1997 roku. Gromadzi studentów chcących rozwijać swoje pasje aktorskie, reżyserskie, scenopisarskie i okołoteatralne, którzy co roku wystawiają sztuki w języku angielskim. Dodatkowo, od 6 lat, koło prezentuje na wiosnę spektakle na festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu. Współpracuje także z ambasadą Irlandii, występując na organizowanych przez nią wieczorkach artystycznych. The Cheerful Hamelts wystawia zarówno dramaty, jak i komedie. W ciągu ostatnich lat wystawiliśmy m.in. "The Tragedy of Richard III" Williama Szekspira, "Freshwater" Virginii Woolf, czy "Kill Me, Deadly" Billa Robensa.
KN Młodzi Menedżerowie BudownictwaPolitechnika WrocławskadolnośląskieWrocławmmbpwr@gmail.comInżynieria lądowa i transporthttps://www.facebook.com/MMB.PWrhttp://knmmb.pwr.edu.pl/KN Młodzi Menadżerowie Budownictwa to koło, które umożliwia członkom rozwój na wielu płaszczyznach.
Odwiedzamy miejsca realizacji nowoczesnych inwestycji, aby poznać realia życia zawodowego i pogłębić swoją wiedzę w interesujących nas dziedzinach. Organizujemy szkolenia i wyjazdy szkoleniowe umożliwiające członkom bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych programów inżynierskich w budownictwie. Naszym celem jest też poznawanie nowych technologii w branży budowlanej - zarówno w fazie projektowej, wykonawczej, zarządzaniem i inwestycją, dlatego zajmujemy się też technologią BIM.
Studenckie Koło Naukowe RobotykówPolitechnika ŁódzkałódzkieŁódźsknrobotykow@info.p.lodz.plInżynieria mechanicznahttps://www.facebook.com/robotycyhttp://robotycy.p.lodz.plStudenckie Koło Naukowe Robotyków zajmuje się szeroko pojętą robotyką. Realizowane projekty dotyczą głównie robotów mobilnych: latających, jeżdżących i kroczących, oraz ich systemów sterowania. Projekty integrują pasje studentów z ich wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi w zakresie mechaniki, elektroniki czy informatyki. Zespoły formujące się wokół projektów w naszym kole prowadzą działalność naukową jak również biorą udział w różnego rodzaju konkursach powiązanych tematycznie z aktualnie realizowanym przedsięwzięciem.
Koło Naukowe SolvroPolitechnika WrocławskadolnośląskieWrocławsknsolvro@gmail.comInformatykahttps://www.facebook.com/knsolvrohttp://www.solvro.pwr.edu.pl/Koło Naukowe Solvro powstało w maju 2018 roku. Zrzeszamy studentów chcących rozwijać się w tworzeniu aplikacji mobilnych i webowych. Łączymy teorię z praktyką. Poznajemy oraz wdrażamy nowoczesne sposoby pracy i technologie. Hołdujemy zasadzie "Używaj odpowiednich narzędzi do odpowiednich celów".
Planta MedicaKarpacka Państwowa Uczelnia w KrośniepodkarpackieKrosnoplantamedica12@gmail.comrolnictwo i ogrodnictwohttps://www.facebook.com/Planta-Medica-KPU-112783713957292-Koło Naukowe Planta Medica zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z szeroko pojętym zagadnieniem zielarstwa, a wyniki tych badań przedstawiane są na seminarium, odczytach, konferencjach naukowych. Członkowie biorą udział w wydarzeniach organizowanych na terenie Uczelni, organizują warsztaty dla zaprzyjaźnionych szkół i piszą artykuły do czasopism, min. „Porady na Zdrowie”. Ponadto nabywają samodzielności badawczej, rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat Zielarstwa.
Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych "Profit"Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuwielkopolskiePoznańinfo@sknprofit.plEkonomia i finansehttps://www.facebook.com/sknprofithttp://sknprofit.plSKN IK Profit jest jednym z najprężniej działających kół naukowych zajmujących się zagadnieniami rynków kapitałowych w Polsce. Zainteresowania naszych Członków są szeroko związane z obszarem inwestycji kapitałowych i obejmują między innymi: giełdę, bankowość inwestycyjną, fuzje i przejęcia, trading, finanse przedsiębiorstw, analizę finansową i analizę makroekonomiczną. Filarami działalności Koła są cotygodniowe spotkania z naszymi Alumnami, czyli praktykami biznesu pracującymi w różnych gałęziach branży finansowej, oraz działalność projektowa, skupiająca się na organizacji międzynarodowych projektów (London Study Excursion) i ogólnopolskich (Warsaw Study Excursion, Akademia Analiz).
AGH Rapid PrototypingAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiemałopolskieKrakówaghrapidprototyping@gmail.comInżynieria mechanicznahttps://www.facebook.com/aghRapidRrototyping-KN AGH Rapid Prototyping zostało utworzone w I kwartale 2020 roku.

Celami Koła są w szczególności:
1) Rozwój nowoczesnych rozwiązań mechatronicznych w zakresie technologii szybkiego prototypowania, w szczególności metod przyrostowych.
2) Rozwój zaawansowanego oprogramowania do konwersji modeli 3D do postaci kodu maszynowego.
3) Rozwój metod do analizy jakości elementów wytworzonych metodami przyrostowymi;
4) Reprezentacja uczelni na wydarzeniach i sympozjach związanych z branżą szybkiego prototypowania;
5) Umożliwienie studentom realizację założonych projektów z zakresu szybkiego prototypowania.
Koło Naukowe GermanistówUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiemałopolskieKrakówkolonaukowe.germanistow@gmail.comjęzykoznawstwo--Koło Naukowe Germanistów zrzesza studentów filologii germańskiej studiujących na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Członkowie koła aktywnie prowadzą badania naukowe z zakresu germanistyki, głównie językoznawstwa i dydaktyki języka niemieckiego.
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i ProcesowejPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawaknichippw@gmail.cominżynieria chemicznahttps://www.facebook.com/KNIChiPhttp://www.knichip.pw.edu.pl/Jednym z największych projektów Koła jest coroczna międzynarodowa konferencja EYEC - European Young Engineers Conference, kierowana do młodych naukowców z całej Europy i nie tylko.

Wśród osiągnięć naukowych Koła są konstrukcje instalacji procesowych:
– Nitrogenos (Mobilna wytwórnia ciekłego azotu)
– Algaenos (Instalacja do ciśnieniowej hodowli mikroalg)
– IChiPiwo (Instalacja browarnicza)

Obecnie członkowie Koła rozwijają też metodę produkcji mydła z zużytego oleju, podążając za ideą „Zero Waste” oraz mleka roślinnego np. z orzechów. Podejmują także współpracę z pracownikami i doktorantami podczas realizacji różnych projektów badawczych.

W ramach swojej działalności KN IChiP bierze udział też w wydarzeniach popularyzujących naukę, jak targi edukacyjne i Festiwal Nauki.
Studenckie Koło Aerodynamiki PojazdówPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawaskappw@gmail.comInżynieria mechanicznahttps://www.facebook.com/skappwhttps://skap-pw.pl/Wspólnymi siłami projektujemy i budujemy innowacyjne pojazdy, którymi co roku startujemy w międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon. Celem zawodów jest przejechanie zadanego dystansu, zużywając jak najmniej paliwa. Do budowy naszych pojazdów wykorzystujemy kompozyt węglowy, który sami laminujemy. Dbamy dosłownie o każdy szczegół i co roku udoskonalamy powstałe już konstrukcje.
Nasz pojazd prototypowy Kropelka pokonał w rekordowym przejeździe 659 km (dystans Rzeszów-Gdańsk) na zaledwie 1 litrze benzyny! Kropelka 2.0, która udział w zawodach zakończyła w zeszłym roku, otrzymała nagrodę specjalną dla najbezpieczniejszego prototypu. Większy pojazd miejski PAKS osiągnął zwycięski wynik 376,46 km (dystans Warszawa-Gdynia) na 1 litrze benzyny! Obecnie rozwijamy następcę PAKSa – jedyny w Polsce w tej klasie napędowej pojazd miejski Orion.
Zaraz po powrocie z zawodów bierzemy się do pracy. Zbieramy nowe pomysły, szukamy funduszy i wracamy do warsztatu. Kilkadziesiąt osób spędza łącznie tysiące godzin projektując i wykonując poszczególne części pojazdów czy też dbając
o wizerunek i finansowanie Koła. Nie działamy sami – przy realizacji niektórych projektów współpracujemy z innymi kołami. Jesteśmy częścią zespołu budującego elektryczny bolid dla osoby niepełnosprawnej – eMaksPower. Nasi członkowie współtworzyli też Hyperloop University Team i reprezentowali go na zawodach w USA.
Każdy lubi poczuć dreszczyk emocji, prawda? My też chcemy się ścigać, dlatego pracujemy nad elektrycznym motocyklem na zawody Moto Student. Pierwszy start w tej zupełnie nowej dla nas konkurencji w marcu 2021 roku.
SKAP to przede wszystkim ogromne możliwości rozwoju, zdobycia ciekawych doświadczeń i poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach. Nasi członkowie mają okazję rozwijać się w kierunkach takich jak: aerodynamika, technologia kompozytów, elektronika, mechanika, projektowanie 3D, analizy CFD, a także marketing i PR.
Studenckie Koło Naukowe Turystyki Krajoznawczej i ZrównoważonejAkademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w WarszawiemazowieckieWarszawap.majdak@wp.plnauki o kulturze fizycznej--Wśród najważniejszych przedsięwzięć związanych z działalnością Studenckiego Koła Turystyki Krajoznawczej i Zrównoważonej wymienić należy:
- realizację tematycznych wycieczek terenowych,
- uczestnictwo członków Koła w konferencjach naukowych,
- przygotowanie publikacji przez członków Koła,
- kontynuację współpracy z innymi Kołami Naukowymi (także spoza AWF),
- uczestnictwo w badaniach naukowych.
Koło Naukowe Inżynierii ŚrodowiskaUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiemałopolskieKrakówt.stachura@urk.edu.plInżynieria środowiska, górnictwo i energetykahttps://www.facebook.com/kn.wisighttps://wisig.urk.edu.pl/index/site/5225Koło Naukowe Inżynierii Środowiska skupia studentów i pracowników naukowych, którzy wspólnie realizują projekty naukowe i edukacyjne. Koło składa się z następujących Sekcji:
- Sekcja Hydrologii i Gospodarki Wodnej
- Sekcja Kształtowania Środowiska
- Sekcja Melioracji
- Sekcja Renaturyzacji rzek i dolin rzecznych
- Sekcja Wodociągów i Kanalizacji
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii III Katedry PediatriiUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinpaulinakrawiec@umlub.plNauki medyczne--Koło zostało założone 17 grudnia 2019 r. Mimo utrudnionej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w ramach jego działalności powstało wiele prac naukowych, które dotyczyły między innymi : etiologii i obrazu klinicznego zapalenia trzustki u dzieci i młodzieży; etiologii, przebiegu klinicznego i obrazu endoskopowego oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci; wpływu wczesnych interwencji żywieniowych na ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych; ryzyka rozwoju nowotworów u dzieci z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego; roli i odpowiedzialności prawnej pracowników ochrony zdrowia w rozpoznawaniu zespołu dziecka maltretowanego. Spotkania koła mają charakter organizacyjno-dydaktyczny. Podczas nich są prezentowane ciekawe i różnorodne tematy. Obecnie pracujemy nad stworzeniem projektu aplikacji poprawiającej jakość życia dzieci chorych na celiakię i ich rodziców.
Studenckie Koło Naukowe Ekoenergetyki SKNEUniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuwielkopolskiePoznańnaukowe.ekokolo@gmail.comInżynieria środowiska, górnictwo i energetykahttps://www.facebook.com/SKNEkoenergetyki-SKNE zajmuje się przeprowadzaniem badań naukowych, wdrażaniem innowacji w systemach energetycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii. Po szczegółowe informacje zapraszam do kontaktu.
Koło Naukowe Germanistów UMCSUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinielubelskieLublinkolonaukowegermanistow@poczta.umcs.lublin.pljęzykoznawstwohttps://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Germanist%C3%B3w-UMCS-559862634351792www.kng.umcs.plKoło Naukowe Germanistów (KNG) działa w Instytucie Neofilologii Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Głównym celem działalności KNG jest rozbudzanie zainteresowania i popularyzowanie kultury, języka i literatury niemieckojęzycznej wśród studentów Germanistyki oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z oddziałami niemieckojęzycznymi lub uczącymi się języka niemieckiego jako obcego; promowanie kierunku Germanistyka; rozwijanie, pogłębianie i poszerzanie umiejętności językowych i badawczych; rozwój kreatywności wśród studentów kierunku Germanistyką; kształtowanie wrażliwości kulturalnych i estetycznych; kształtowanie kompetencji miękkich tj m.in. umiejętność pracy w grupie, przejmowanie różnych ról podczas wykonywania wspólnych zadań zespołowych, przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji itp.
KNG organizuje konferencję naukową dla studentów wszystkich kierunków neofilologicznych: Współczesne neofilologie w teorii i praktyce (raz w roku) oraz rozpoczyna publikację online studenckiego czasopisma: Reflections - Students' Scientific Papers Humanistic Faculty (1 numer styczeń-luty 2021r.).
Przy KNG działa grupa teatralna, wystawiająca raz w roku akademickim sztukę teatralną w języku niemieckim, oraz grupa warsztatowa, organizująca warsztaty kulturowo -językowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych (warsztaty tematyczne).
SKN FizjoterapiiWarszawski Uniwersytet MedycznymazowieckieWarszawasknfizjo@gmail.comNauki medycznehttps://www.facebook.com/sknfizjoterapiiwumhttps://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/Koło skupia się na działalności naukowej i prowadzeniem badań naukowych. Dodatkowo są organizowane wykłady z fizjoterapeutami czy osobami powiązanymi z pracą fizjoterapeutów.
Ukoronowaniem pracy członków Koła jest coroczna Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Wiosna z Fizjoterapią", odbywająca się na wiosnę w Warszawie. Obecnie trwają przygotowania do XIV edycji.
W roku akademickim 2019/2020 nasze koło we współpracy z Fundacją ,,Wspieramy Rozwój IP - Centrum Zdrowia Dziecka" zorganizowało charytatywne marsze nordic walking.
Photonics and Bionanotechnology Association “PhoBiA”Politechnika WrocławskadolnośląskieWrocławphobia@pwr.edu.plinżynieria biomedycznahttps://www.facebook.com/phobiapwrhttp://phobia.pwr.edu.pl/Międzynarodowe koło naukowe Photonics and Bionanotechnology Association “PhoBiA” zostało założone w 2008 roku na Politechnice Wrocławskiej i od tamtej pory przyświeca jej jeden cel - szeroko rozumiana popularyzacja dziedzin nauki jakimi są biofotonika i bionanotechnologia. Najbardziej rozpoznawalnym elementem naszej działalności jest coroczna organizacja międzynarodowej konferencji PhoBiA Annual Nanophotonics International Conference "PANIC", na której występują naukowcy i studenci z Polski i całej Europy. Inne projekty obejmują: organizacje konkursu i wystawy fotografii naukowej Microscope Art Non-limited International Annual Conest "MANIAC", organizacje warsztatów i pokazów związanych z tematyką działalności koła oraz działalność charytatywną.
Koło Naukowe Sekcji KryminalistykiUniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieśląskieCzęstochowakolonaukowekryminalistykiujd@gmail.comNauki prawnehttps://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Sekcji-Kryminalistyki-UJD-2216227801973661-Koło Naukowe Sekcji Kryminalistyki powstało w 2017 roku przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie działa na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.
Koło Naukowe Sekcji Kryminalistyki zrzesza w swoich szeregach pasjonatów kryminalistyki, czyli nauki o taktycznych zasadach i sposobach oraz technicznych metodach rozpoznawania zjawisk społecznych. Koło stale się rozwija, więc wraz z upływem czasu wachlarz pomysłów, możliwości i doświadczenia poszerza się. Staramy się zapewnić to, czego ciężko będzie doświadczyć ucząc się kryminalistyki w pojedynkę – wszelkiego rodzaju wyjazdy, konferencje, prowadzenie własnych badań. Łączymy w rozsądnych proporcjach naukę i dobrą zabawę.
Koło Naukowe Geofizyki UWUniwersytet WarszawskimazowieckieWarszawakng@fuw.edu.plNauki fizycznehttps://www.facebook.com/kngeofizhttps://kngeofiz.wordpress.com/Koło Naukowe Geofizyki UW (KNG UW) powstało w roku 1998. Od tego czasu z przerwami prowadzi swoją działalność. Było reaktywowane w roku 2012, a następnie w 2015. Od 2015 działa nieprzerwanie. Przez pewien okres funkcjonowało również jako Koło Naukowe Geofizyków UW LiH2O.
KNG UW zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem badań naukowych w zakresie geofizyki. Uczestniczy także w licznych projektach badawczych oraz współpracuje zarówno z jednostkami naukowymi (głównie Uniwersytet Warszawski, jednak studenci coraz częściej tworzą projekty naukowe, które angażują także inne jednostki na obszarze całego kraju), jak i firmami prywatnymi.
Oprócz tego Koło uczestniczy w wielu wydarzeniach mających na celu promowanie nauk o Ziemi oraz popularyzację nauki. Organizuje pokazy na Piknikach oraz Festiwalach naukowych, a także prowadzi warsztaty dla swoich członków oraz zainteresowanych osób nie należących do Koła.
Koło Naukowe "Prawo w Praktyce"Wyższa Szkoła Humanitas w SosnowcuśląskieSosnowiecprawowpraktyce@humanitas.edu.plNauki prawne-https://www.humanitas.edu.pl/Kolo_Naukowe_Prawo_w_Praktyce#faq_tab_16342 - organizowanie/współorganizowanie spotkań naukowych i dyskusyjnych,
- organizowanie/współorganizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,
- zapraszanie na spotkania Koła przedstawicieli zawodów prawniczych i pracowników administracji publicznej,
- udział w rozprawach sądowych,
- organizowanie tzw. "mock trial" - "małego sądu”,
- organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, etc.
- współpraca z otoczeniem społecznym (np. podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą)
Studenckie Koło Naukowe "Nauczyciel z Pasją"Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiemałopolskieKrakówskn.nauczycielzpasja@gmail.comPedagogikahttps://www.facebook.com/pages/category/Education/Ko%C5%82o-naukowe-Nauczyciel-z-Pasj%C4%85-Uniwersytet-Pedagogiczny-Krak%C3%B3w-154937811862778/-Studenckie Koło Naukowe "Nauczyciel z Pasją" działa od 2018 roku. Zajmuje się współpracą ze szkołami i prowadzeniem zajęć dla dzieci, organizowaniem warsztatów kreatywnych dla uczniów krakowskich szkół, pogłębianiem wiedzy na temat metod nauczania, organizowaniem szkoleń oraz panelów dyskusyjnych. Nasze koło naukowe jest otwarte na współpracę w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych czy organizacji konferencji o tematyce naukowej.
Koło Naukowe Architektury KrajobrazuUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiemałopolskieKrakówakurkolonaukowe@gmail.comInżynieria środowiska, górnictwo i energetykahttps://www.facebook.com/KNAKkrakow/https://www.facebook.com/architekturakrajobrazuurkrakow/Koło zrzesza osoby zainteresowane tematyką architektury krajobrazu. Celem koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, integracje studentów oraz współpraca z innymi Kołami Naukowymi i organizacjami. Cele realizowane są poprzez prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów, organizowanie i uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, konferencjach naukowych. W ramach działalności koła nawiązywane są współprace z innymi Kołami Naukowymi, organizacjami i instytucjami o zbliżonym profilu działania, a także organizowane obozy naukowe i krajoznawcze.
Koło Naukowe „Pracuj inaczej”Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława WojciechowskiegowielkopolskieKaliszkn.pracuj_inaczej@akademiakaliska.edu.plNauki o zarządzaniu i jakości--Celem funkcjonowania Kola Naukowego jest:
• popularyzacja wśród studentów wiedzy na temat współczesnego rynku pracy, gospodarowania kapitałem ludzkim oraz nowych metod organizowania pracy zespołowej (w tym organizacji turkusowych),
• przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy (opracowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, aktywne poszukiwanie pracy),
• przygotowanie studentów do pracy zawodowej w komórkach HR oraz pełnienia funkcji menedżerskich w tych komórkach,
• zespołowe i zorganizowane rozwijanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła z obszaru nowych metod organizowania pracy zespołowej,
• prowadzenie badań naukowych w/w obszarach,
• praca w służbie braci studenckiej oraz Uczelni.
Koło naukowe "LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ"Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława WojciechowskiegowielkopolskieKaliszkamilamajewska@wp.plNauki o zarządzaniu i jakości--a. rozwijania i pogłębiania wiedzy studentów na temat:
- administracji publicznej w Polsce
- historii i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą,
- zarządzania w sektorze publicznym
- ustroju i gospodarki samorządu terytorialnego
- przewidywania i badania zjawisk społecznych
- projektowania przedsięwzięć promocyjnych w strukturach samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą
- powiązań w sposobie uregulowania zasadniczego podziału terytorialnego i zakresem zadań obciążających jednostki samorządu terytorialnego, a możliwościami ich realizacji
- możliwości rozwoju regionalnego
- możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
- ekonomiki i strategii rozwoju lokalnego i regionalnego
- możliwości rozwoju infrastruktury
- polityki przestrzennej i rozwoju regionalnego
- lokalnej polityki społecznej
- gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
- form organizacyjno prawnych jednostek sektora finansów publicznych
- zagadnień dotyczących kontroli j.s.t. przez RIO, NIk
- sprawozdawczości finansowej J.S.T.
- zagadnień z zakresu dyscypliny finansów publicznych,
- wspierania mśp przez j.s.t.
- form pomocy Unii Europejskiej dla samorządów terytorialnych
- wyborów samorządowych i kampanii wyborczych
- III sektora i współpracy organizacji pozarządowych z samorządami

b. Wydawanie pism, broszur ulotek informatorów związanych z tematyką samorządową, społeczną i trzeciosektorową.
c. Organizacja zajęć w jednostkach miasta, przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych o różnych formach organizacjno prawnych
d. Organizacja spotkań, paneli dyskusyjnych, szkoleń, konferencji z ludźmi związanymi z powyższą tematyką
e. Popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła i ułatwienie członkom ich samorealizacji.
g. Wyjazdy na warsztaty, konferencje, szkolenia, spotkania, sympozja, sesje naukowe
h. Współpraca z innymi kołami naukowymi
j. Współpraca ze stowarzyszeniami
k. Współpraca z instytucjami
TeamBitPolitechnika OpolskaopolskieOpoleteambit@po.opole.plInformatyka-https://teambit.po.opole.pl/Główne aktywności Koła to:
- Pogłębianie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów algorytmicznych
- Doskonalenie technik programowania
- Organizacja Otwartych Mistrzostw Opola w Programowaniu Zespołowym
- Organizacja DNI IT
- Reprezentacja Politechniki Opolskiej na Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym
- Reprezentacja Politechniki Opolskiej na Central European Regional Contest
Studenckie Koło Naukowe TeriologówUniwersytet WrocławskidolnośląskieWrocław316246@uwr.edu.plNauki biologicznehttps://www.facebook.com/sknterio-Nasza działalność w dużej mierze opiera się na wyjazdach terenowych pod okiem naszej opiekunki naukowej lub absolwentów zajmujących się teriologią i chcących podzielić się z nami wiedzą. Duży obszar naszych działań zajmuje nauka o nietoperzach, ponieważ na naszym uniwersytecie mamy kilku specjalistów w tej dziedzinie. Jednak nasze działania rozszerzają się także na wyjazdy terenowe w celu tropienia innych ssaków jak wilk, bóbr czy wydra. Nasi członkowie mają pomysły na własne projekty, które mają nadzieję zacząć jak tylko sytuacja na to pozwoli.
Koło Naukowe CMYKPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawakn.cmyk@pw.edu.plInżynieria mechanicznahttps://www.facebook.com/kncmyk-Koło Naukowe CMYK zajmuje się szeroko pojętą poligrafią - od projektowania graficznego przez procesy druku po procesy wykończeniowe.
Studenckie Koło Naukowe Teologów Wydziału Teologicznego UŚUniwersytet ŚląskiśląskieKatowicesknt@us.edu.plnauki teologicznehttps://www.facebook.com/sknt.us/-Założone w 2002 roku Koło stwarza studentom możliwość dzielenia się wiarą i intelektem, ich teologicznymi pasjami i pytaniami. Organizuje konferencje, promocje książek, debaty, stwarza możliwość publikacji pierwszych artykułów naukowych w materiałach pokonferencyjnych. Koło wpisuje się w społeczność Uniwersytetu Śląskiego przez udział w Śląskim Festiwalu Nauki, w Dniach Otwartych Drzwi, w sympozjach, w promocji Wydziału i całej Uczelni w szkołach średnich. W pierwszych latach działalności członkowie Koła dokonywali korekt pierwszej fali dokumentów papieskich skanowanych do sieci Internet. Od 2014 roku na spotkaniach Koła (2 razy w miesiącu) realizowany jest program pt. "Teologia z pasją" - członkowie przygotowują referaty na wybrany temat, po czym następuje dyskusja. Czasopismem Koła jest periodyk studencki "Initium".
Studenckie Koło Naukowe "Polimer"Politechnika ŁódzkałódzkieŁódźpolimer@info.p.lodz.plNauki chemicznehttps://www.facebook.com/polimer.sknhttps://sknpolimer.wixsite.com/websiteStudenckie Koło Naukowe "Polimer" powstało 16.12.2016 aby łączyć studentów, którzy pasjonują się technologią polimerów i tworzyw sztucznych. Koło ma na celu ułatwienie współpracy między studentami, umożliwienie im udziału w badaniach naukowych oraz prezentację otrzymanych wyników na konferencjach naukowych. Ponadto, Koło nawiązuje współpracę z przedstawicielami Polskiego przemysłu chemicznego, organizując wizyty studyjne dla członków oraz uczestnicząc w projektach naukowo-badawczych.
Dodatkowym aspektem działalności Koła "Polimer" jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w pokazach oraz piknikach naukowych.
Studenckie Koło Naukowe ,,mała ARCHITEKTURA"Politechnika BiałostockapodlaskieBiałystokknmalaarchitektura@gmail.comarchitektura i urbanistykahttps://www.facebook.com/kolomalaarchitekturaWAPB-Koło naukowe „mała ARCHITEKTURA” prowadzi badania nad metodami edukacji architektonicznej, artedukacji oraz edukacji regionalnej. Treści te mają na celu rozbudzenie w dzieciach zmysłu obserwacji, kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni przestrzennej, a także mają pomóc im zrozumieć otaczającą przestrzeń i jej funkcjonowanie, kształtować świadomość społeczną w zakresie przestrzeni, rozwijać wrażliwość estetyczną oraz promować edukację regionalną i poczucie lokalnej tożsamości wśród najmłodszych.
Koło organizuje spotkania i warsztaty dla najmłodszych w wieku od 6 lat wzwyż, które poświęcone są wybranym aspektom projektowania. Główne bloki tematyczne poruszają zagadnienia (artystyczne, techniczne, przestrzenne, społeczne, symboliczne) i dotyczą: architektury, architektury wnętrz, urbanistyki, architektury krajobrazu, historii i dziedzictwa kulturowego Białegostoku i Podlasia.
W ramach edukacji regionalnej i promocji dziedzictwa kulturowego Podlasia, Koło opracowało także książkę „Podróże po drewnianym Podlasiu”, której tematyka poprzez atmosferę zabawy, ma zachęcać do okrywania i zwiedzania Podlasia oraz kształtować świadomość społeczną w zakresie lokalnego dziedzictwa i roli materialnych i duchowych śladów przeszłości w budowaniu tożsamości.
Studenckie Koło Naukowe Biochemii Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuUniwersytet Medyczny w BiałymstokupodlaskieBiałystokmat.maciejczyk@gmail.comNauki medyczne--Profil prac naukowych:
- równowaga redoks oraz stres oksydacyjny w chorobach metabolicznych i neurodegeneracyjnych
- właściwości antyoksydacyjne substancji leczniczych i suplementów diety
Warsaw University of Technology Racing Team "WUT Racing"Politechnika WarszawskamazowieckieWarszawamarketing@wutracing.plInżynieria mechanicznahttps://www.facebook.com/WUTRacing/https://wutracing.plKoło naukowe WUT Racing działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej. Naszym głównym celem jest stworzenie bolidu w specyfikacji Formula Student i starty na międzynarodowych zawodach w barwach PW. Działamy od 2011 roku i jesteśmy uznaną marką wśród warszawskich kół naukowych.
Koło zrzesza ok. 40 osób z różnych warszawskich uczelni - również UW czy SGH. Członkowie pracują w dwóch głównych działach: technicznym, odpowiedzialnym za projekt i budowę konstrukcji oraz operacyjnym, odpowiedzialnym za logistykę i finanse.
Jako jedyny zespół Formula Student w kraju mamy tak rozbudowany dział operacyjny. Czyni to nasze koło projektem prawdziwie interdyscyplinarnym i oferującym wiele ścieżek rozwoju.
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSWUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiemazowieckieWarszawaknpmipc@gmail.comNauki prawnehttps://www.facebook.com/knpmipcuksw-Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego UKSW działa przy Wydziale Prawa i Administracji UKSW i zajmuje się szeroko pojętym prawem międzynarodowym, prawami człowieka, dyplomacją poprzez interdyscyplinarne podejście z uwzględnieniem przede wszystkim nauk prawnych i teorii stosunków międzynarodowych.
Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z AutyzmemUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiemałopolskieKrakówsknwoza@gmail.comPsychologiahttps://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Wspierania-Os%C3%B3b-z-Autyzmem-282790865744630/https://ipsych.up.krakow.pl/studenckie-kolo-naukowe-wspierania-osob-z-autyzmem/Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem jest organizacją działającą w ramach Katedry Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od stycznia 2011 roku. Jego celem jest poszerzanie zainteresowań studentów w zakresie problematyki całościowych zaburzeń rozwojowych oraz doskonalenie ich praktycznych umiejetności prowadzenia oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych oraz wspierania rozwoju osób z autyzmem, a także upowszechnianie wiedzy o zaburzeniach neurorozwojowych i modyfikacjia postaw społecznych. Działalność Koła dąży również do integracji ze środowiskiem pozauczelnianym, poprzez kontakty z organizacjami pozarządowymi oraz międzynarodową wymianę doświadczeń. Członkowie Koła starają się także promować Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie biorąc udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. Wszystkie te działania sprzyjają samorozwojowi studentów i otwierają przed nimi nowe perspektywy i możliwości twórczego spędzania czasu.
Studenckie Koło Naukowe Anatomii Prawidłowej i KlinicznejUniwersytet Medyczny w ŁodziłódzkieŁódźskn.anatomia@gmail.comNauki medyczne--Studenckie Koło Anatomii Prawidłowej i Klinicznej zostało podzielone na trzy sekcje: naukową, dydaktyczną i preparacyjną. Studenci sekcji preparacyjnej zajmują się przygotowywaniem preparatów na zajęcia z anatomii, a także poszukują zmienności morfologicznych, na podstawie których powstają prace naukowe publikowane w międzynarodowych czasopisma. Sekcja dydaktyczna umożliwia studentom prowadzenie zajęć z anatomii, co stanowi dobre przygotowanie do kariery dydaktycznej po ukończeniu studiów. Z kolei studenci sekcji naukowej, mają możliwość występowania na organizowanych przez koło spotkaniach, co jest podstawą do wystąpień na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej im. Adama MalickiegoUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinielubelskieLublinskng@poczta.umcs.lublin.plnauki o Ziemi i środowiskuhttps://www.facebook.com/skng.umcs-SKNG UMCS zostało założone w 1946 r. i jest najstarszą organizacją studencką uniwersytetu. Członkowie angażują się w prace badawcze oraz organizację wydarzeń naukowych i edukacyjnych. Na koncie mamy współprace z innymi organizacjami akademickimi, Parkami Narodowymi oraz ze szkołami. Jako pasjonaci geografii uczymy się również życia w grupie podczas licznych wypraw i wyjazdów krajoznawczych, m.in. na Bliski Wschód, w Góry Kelimeńskie w Rumunii oraz do Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS w Guciowie.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń MetabolicznychUniwersytet Medyczny w ŁodziłódzkieŁódźsknmedycynysnu@gmail.comNauki medycznehttps://www.facebook.com/SKNMedycynySnu/http://sknmedycynysnu.umed.plDziałalność koła obejmuje realizację projektów naukowych, których wyniki publikowane są w międzynarodowych czasopismach oraz prezentowane na konferencjach. W ramach pracy koła organizujemy również spotkania, na których poruszane są tematy z zakresu różnych dziedzin medycyny.
Koło Młodych EkonomistówPolitechnika KoszalińskazachodniopomorskieKoszalinkme@tu.koszalin.plEkonomia i finansehttps://www.facebook.com/KMEKOSZALIN-Koło Młodych Ekonomistów powstało w styczniu 2017r. Koło zajmuję się: pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych, działaniami naukowymi( realizacja projektów badawczych), udział w konferencjach, projektach oraz czynne branie udziału w życiu wydziału, uczelni, otoczenia gospodarczego. Współpracujemy z jednostkami otoczenia gospodarczego i szerzymy wiedze ekonomiczną przydatną pracodawcom, studentom oraz mieszkańcom Koszalina. Organizujemy wydarzenia związane z tematyką koła tj. debata oksfordzka.
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJUniwersytet JagiellońskimałopolskieKrakówpmp.tbsp@uj.edu.plNauki prawnehttps://www.facebook.com/knpmp-Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ działa na Uniwersytecie Jagiellońskim i zrzesza studentów zainteresowanych tą dziedziną prawa. Koło organizuje spotkania merytoryczne z ekspertami z Polski i zagranicy, konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a jego członkowie zajmują się także pisaniem artykułów i monografii naukowych. W zakresie zainteresowań naukowych członków koła są m.in. kwestie związane z prawami człowieka, prawem dyplomatycznym i konsularnym, sądownictwem międzynarodowym i wieloma innymi.
Studenckie Koło Naukowe AurumUniwersytet OpolskiopolskieOpoleskn.aurum@gmail.comEkonomia i finansehttps://www.facebook.com/skn.aurumwww.aurum.we.uni.opole.plSKN AURUM zrzesza ambitnych i nie bojących się wyzwań studentów kierunków ekonomicznych Wydziału Ekonomicznego UO. Swoje zainteresowania skupiają na szeroko pojętej dziedzinie ekonomii – finansach, w skład której wchodzą takie elementy jak: rachunkowość, finanse publiczne, rynki finansowe, ubezpieczenia, bankowość, rola kryptowalut i technologii Blockchain i FinTech w przyszłym systemie finansowym świata.

Koło zostało założone w 2020 roku. Nazwa AURUM nawiązuje do symboliki niezniszczalności złota, wytrwałości oraz dążenia do wyznaczonych celów.

Misją SKN AURUM jest wspieranie członków organizacji i motywowanie ich do rozwoju osobistego który umożliwi studentom poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy oraz nabycie przydatnych umiejętności, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy. Swoją działalność koncentrują na czynnej organizacji projektów i wydarzeń oraz promocji uczelni. Kierując się maksymą „Jutro należy do ludzi działających dzisiaj” członkowie efektywnie wykorzystują swój potencjał i zasoby podczas studiów.
Koło Naukowe Zarządzania Projektami Społecznymi Uniwersytetu WrocławskiegoUniwersytet WrocławskidolnośląskieWrocławknzps@uwr.edu.plNauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/knzps-Koło Naukowe Zarządzania Projektami społecznymi powstało na przełomie 2019 i 2020 roku, zrzeszając aktywnych społecznie i chętnych do działania studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Do najważniejszych celów Koła należy pogłębianie wiedzy zainteresowanych tematem zarządzania projektami społecznymi, rozbudzanie zainteresowań pracą naukową, badawczą oraz teoretyczną w zakresie zarządzania projektami, a także promowanie idei wolontariatu, animacji społeczno-kulturowej, społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji życia społecznego. Wśród działań Koła znajdują się: realizacja projektów społecznych, edukacyjnych oraz ekologicznych, organizacja wydarzeń, konferencji i projektów badawczych, szkolenia i warsztaty. Na członków czeka mnóstwo okazji do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, rozwijania kompetencji miękkich i zdolności przywódczych, a także wolna ręka i możliwość realizowania projektów wedle własnych pomysłów, ale oczywiście ze wsparciem Koła. Do KN ZPS mogą dołączyć studenci wszystkich kierunków i lat.
Koło Naukowe X - Internet / Kultura / SztukaAkademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we WrocławiudolnośląskieWrocławknaukx@gmail.comnauki o sztucehttps://www.facebook.com/knaukxhttp://kolo-x.net/Koło naukowe X – Internet / Kultura / Sztuka istnieje od 2018 roku na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Jego celem są badania teorii artystycznej i praktyki kulturotwórczej w Internecie. Poszukujemy i realizujemy projekty dotyczące miejsca artysty w świecie opartym na rozprzestrzenialnych mediach. Koło od momentu powstania realizowało różnorodne wystawy i działania związane z upowszechnianiem kultury i sztuki. Zrealizowaliśmy wiele spotkań wyjaśniających ten nowy w naszych czasach temat oraz o roli i możliwościach Internetu w popularyzacji sztuki. Do istotnych zadań Koła X należy rozwijanie kompetencji osobistych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych jego członków, a także integracja środowiska studenckiego poprzez organizowanie wystaw w przestrzeni internetowej i na terenie Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta.
Koło Naukowe Psycholog w BiznesieUniwersytet SWPSmazowieckieWarszawapsychologwbiznesie@swps.edu.plPsychologiahttps://www.facebook.com/psychologwbiznesie/https://www.swps.pl/warszawa/organizacje-studenckie/kn-psycholog-w-biznesieKoło Naukowe Psycholog w Biznesie jest jednym z najbardziej aktywnych, największych i najprężniej
rozwijających się kół działających na Uniwersytecie SWPS. Liczymy 66 aktywnych członków, a nasze działania
obejmują m.in. projekty badawcze (obecnie wspieramy 3 projekty badawcze, a w planach mamy autorskie
badanie) social media (regularnie publikujemy na 3 platformach Facebook, Instagram, LinkedIn), Eventy
(organizujemy zewnętrzne wydarzenia min. raz w miesiącu), Trenerstwo (prowadzimy szkolenia i organizujemy je
dla członków) oraz HR (prowadzimy profesjonalne rekrutacje, weryfikujemy aktywności i integrujemy).
Współpracujemy z wieloma jednostkami na uczelni i poza nią (m.in. Biuro Karier, Katedra Psychologii
Ekonomicznej i Biznesu, Samorząd Studentów; a także firmy zewnętrzne tj. Estee Lauder, SpicyMobile, Accenture
i wiele, wiele innych). Na swoim koncie mamy wiele sukcesów, a jednym z ostatnich jest wygrana nagrody
Pro Juvenes jako Najlepsze Koło Naukowe w Polsce. Co roku liczba chętnych do dołączenia do naszej organizacji
waha się w granicach 100 osób, a w Październiku 2020 liczba ta wyniosła 144 zgłoszeń.
Koło Naukowe Studentów PsychologiiUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiemazowieckieWarszawaknsp@uksw.edu.plPsychologiahttps://www.facebook.com/psychologiaUKSWhttps://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/KNSPKoło Naukowe Studentów Psychologii UKSW od 2006 roku zrzesza studentów, którzy oprócz samego chodzenia na zajęcia, chcą zdobywać szersze doświadczenie już w czasie studiów. Koło Naukowe daje możliwość odkrywania i rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności, praktykowania w różnych aspektach życia i kariery.
Koło jest podzielone na sekcje:
Psychologii Sądowej i Penitencjarnej "Omerta",
Psychologii Lotniczej i Kosmicznej,
Psychologii Egzystencjalnej "Omega"
Psychologii Międzykulturowej,
Psychologii Antropologicznej,
Seksuologii "Miłość",
Psychosomatyki,
Istotną Statystycznie.
Koło Naukowe BIMgoPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawaknbimgo@il.pw.edu.plInżynieria lądowa i transporthttps://www.facebook.com/KNbimgo/https://knbimgo.il.pw.edu.pl/index.htmlJesteśmy młodą paczką kreatywnych i pełnych ambicji studentów. Z zaangażowaniem i pasja do programowania pragniemy rozwijać się w kierunku technologii BIM. Wspólne zdobywamy wiedzę i doświadczenie zaczynając od małych projektów, a kończąc na współpracy z firmami liczącymi się na Polskim rynku. Otwarci na nowe projekty i wciąż głodni poznawania nowych możliwości.

Czym się zajmujemy?
- Modelowanie BIM
W naszych projektach korzystamy z modeli BIM - wykorzystujemy wbudowane elementy i tworzymy własne
- Programowanie wizualne
Świadomi potrzeby i możliwości wynikających z automatyzacji projektowania, poznajemy języki i programy znajdujące najczęstsze
zastosowanie w naszej branży, takie jak Python czy Dynamo. Tworzymy w nich skrypty na użytek własny oraz dla współpracujących
firm.
- Promowanie BIM
Organizujemy wykłady promujące zastosowanie nowych technologii w budownictwie.
- Rozwój kompetencji
Staramy się rozwijać również kompetencje miękkie - zarządzanie zespołem, komunikacja z korporacjami czy prezentacje rozwiązań
problemów.
Studenckie Koło Nauk Penalnych "Fines Poenarum"Uniwersytet ZielonogórskilubuskieZielona Górasknp.uz@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/fines.poenarum-Studenckie Koło Nauk Penalnych "Fines Poenarum" zrzesza studentów zainteresowanych prawem karnym i naukami pokrewnymi. Realizujemy dzięki niemu nasze pasje i poszerzamy wiedzę na ciekawiące nas tematy. Naszym celem jest dzielenie się wiedzą i poruszanie tematów które zapoznają opinię publiczną z różnymi aspektami nauk penalnych.
W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 zorganizowaliśmy cykl wykładów ze specjalistami związanymi z naukami penalnymi. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i podczas V Gali "Laur Naukowca" Studenckie Koło Nauk Penalnych "Fines Poenarum" zwyciężyło dzięki niemu w kategorii: Naukowy Projekt Roku.
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego ''KonstytUZja"Uniwersytet ZielonogórskilubuskieZielona Górakolo.konstytucyjnego.uz@o2.plnauki prawnehttps://www.facebook.com/knpkkonstytUZja/?fref=tsJesteśmy kołem naukowym skupiającym studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego interesujących się tematyką Prawa Konstytucyjnego. Koło zostało zarejestrowane w Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich UZ 27 listopada 2014 roku. Celem Koła jest nie tylko pogłębianie wiedzy z tego zakresu, ale i dzielenie się nią z szerszym audytorium poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów. Członkowie Koła będą mieli wyjątkową możliwość wyjazdów szkoleniowo-edukacyjnych w celu odwiedzenia najwyższych organów państwowych i międzynarodowych, aby z bliska przyjrzeć się specyfice funkcjonowania tych instytucji i zobaczyć jak wygląda stosowanie prawa konstytucyjnego w praktyce.
Environmental TeamPolitechnika WrocławskadolnośląskieWrocławet@pwr.edu.plinżynieria środowiska, górnictwo i energetykahttps://www.facebook.com/Environmental.Teamhttps://wis.pwr.edu.pl/studenci/aktywnosc-studencka/kolo-naukoweEnvironmental Team to koło naukowe studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
Koło Naukowe zrzesza studentów zainteresowanych rozszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności oraz realizacją ciekawych projektów. KN jest wspólną ideą studentów i kadry naukowej naszego wydziału. KN organizuje również szkolenia i wyjazdy umożliwiające zapoznanie się jak w praktyce i na większą skalę stosowana jest wiedza zdobywana w toku studiów.
Sekcje KN Environmental Team:
-Sekcja Aqua
-Sekcja Biomonitoring
-Sekcja Biotechnologia Środowiska
- Sekcja Budynków Niskoenergetycznych i Pasywnych
- Sekcja Czyste i Zdrowe Powietrze
- Sekcja Gospodarka Odpadami
- Sekcja Heattech
- Sekcja Jakość Powietrza Wewnętrznego
- Sekcja Ochrona Klimatu
- Sekcja Tworzyw Sztucznych i Recyklingu
- Sekcja Wodociągów i Kanalizacji
- Sekcja Zaawansowanych Metod Oczyszczania Ścieków.
Chemiczne Koło Naukowe "Flogiston"Politechnika WarszawskamazowieckieWarszawaflogiston@flogiston.orgnauki chemicznehttps://www.facebook.com/ChKN.Flogiston/http://flogiston.org/ChKN Flogiston jest jedynym chemicznym kołem naukowym na Wydziale Chemicznym. Od 2001 roku, czyli od czasu, kiedy zostało reaktywowane, działa nieprzerwanie, wciąż się rozwijając. Na zebrania przychodzą również kandydaci, których z roku na rok przybywa.
Zajmujemy się szeroko pojętą popularyzacją chemii wśród studentów, dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Oprócz tego realizujemy projekty naukowo-badawcze na uczelni.
Koło Naukowe Budownictwa DrogowegoPolitechnika PoznańskawielkopolskiePoznańknbd@put.poznan.plinżynieria lądowa i transportknbd.put.poznan.plDziałalność Koła dotyczy szeroko pojętej tematyki budownictwa drogowego mianowicie: budowy i projektowanie dróg, zagadnień związanych z inżynierią komunikacyjną, materiałoznawstwem, utrzymaniem i diagnostyką nawierzchni drogowych. W ramach działalności w Kole studenci biorą udział w badaniach laboratoryjnych, konkursach, konferencjach, targach, spotkaniach organizacji studenckich czy wycieczkach terenowych (m.in. na budowy dróg, do wytwórni MMA).
SKN Medycyny Stylu ŻyciaWarszawski Uniwersytet MedycznymazowieckieWarszawalifestyle.wum@gmail.comnauki medycznehttps://www.facebook.com/sknmedycynystyluzycia/Jesteśmy pierwszym SKN Medycyny Stylu Życia w Polsce. Z naszego ramienia zostało założone Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia. Szerzymy wiedzę na temat filarów medycyny stylu życia wśród studentów naszej uczelni, ale nie tylko. Zorganizowaliśmy największy Kongres Medycyny Stylu Życia w Europie. Obejmujemy patronatem także akcje profilaktyczne, takie jak Rak-off.
Studenckie Koło Naukowe Praw Energetycznego „on/off”Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniukujawsko-pomorskieToruńsknpe.umk@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/SKNPE.ONOFFSKN Prawa Energetycznego „on/off” jest jednym z nielicznych kół naukowych w Polsce podejmujących tematykę prawa energetycznego. Oprócz kwestii stricte prawnych poruszamy również zagadnienia społeczno-ekonomiczne.
PRz Racing TeamPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczapodkarpackieRzeszówracing@prz.edu.plinżynieria mechanicznahttps://www.facebook.com/przracingteamhttp://racing.prz.edu.pl/Studenckie Koło Naukowe Formuła Student - PRz Racing Team Politechniki Rzeszowskiej, to zespół studencki zajmujący się projektem, budową i przygotowaniem bolidu wyścigowego klasy Formuła Student na interdyscyplinarne inżynieryjne zawody klasy Formuła Student.
Studenci co roku budują nowy prototyp bolidu wyścigowego, aby na arenie międzynarodowej rywalizować o miano najlepszych studenckich konstruktorów w dziedzinie motoryzacji sportowej.
Koło Naukowe GeoinżynieriiSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiemazowieckieWarszawageoinzynieria.sggw@gmail.comInżynieria lądowa i transporthttps://m.facebook.com/kngeo.sggw/Koło Naukowe zrzesza studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska zainteresowanych zagadnieniami szeroko pojętej geoinżynierii, w szczególności geotechniki.
Koło Naukowe Technologów ŻywnościUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiemałopolskieKrakówa.poreda@urk.edu.pltechnologia żywności i żywieniahttps://www.facebook.com/URKrakow.KNWTZhttps://wtz.urk.edu.pl/index/site/5607Koło Naukowe Technologów Żywności składa się z kilku sekcji obejmujących szeroki zakres tematów badawczych. W ramach Sesji Kół Naukowych referowane są prezentacje studentów, organizowane są obozy naukowe, a studenci często angażują się w wydarzenia mające na celu popularyzację nauki.
Clinical and Dissecting Anatomy Students Scientific ClubUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławanatomy.wroc@gmail.comnauki medyczneKoło Naukowe „Clinical and Dissecting Anatomy” działające przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej zrzesza studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Lekarskiego ED Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Celem Koła jest rozwój zainteresowań jego Członków poprzez stworzenie dogodnych warunków do działalności naukowej i klinicznej. Główne plany badawcze i dydaktyczne koła związane są z:
- Nauką preparatyki: przygotowanie preparatów dla potrzeb Muzeum Anatomicznego.
- Prowadzeniem badań anatomicznych w oparciu o dostępny w Zakładzie sprzęt ultrasonograficzny i antropometryczny.
- Prowadzeniem badań preparacyjnych na zwłokach osób dorosłych.
- Badania nad anatomią rozwojową
KINEMATICSAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiemałopolskieKrakówracing.agh@gmail.cominżynieria mechanicznahttps://pl-pl.facebook.com/aghracing/www.racing.agh.edu.plKoło naukowe KINEMATICS realizuje interdyscyplinarny projekt naukowy AGH Racing, mający na celu kształcenie młodego pokolenia inżynierów poprzez budowę pojazdów wyścigowych klasy Formuła Student i udział w Międzynarodowych Zawodach Formuły Student na całym świecie.
Koło Naukowe PMartPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawakn.pmart@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/kn.pmarthttps://pmart.pw.edu.pl/Koło zajmuje się szkoleniem członków z zakresu narzędzi i metodyk zarządzania projektami, oraz propagowaniem ideii i dobrych praktyk biznesowych z zakresu tematyki działalności koła.
Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ecoRobotoMatic"Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w WarszawiemazowieckieWarszawawiemaeh@gmail.comautomatyka, elektronika i elektrotechnikahttps://www.facebook.com/ecoRobotoMatic/https://www.facebook.com/AEH.VIZJAPARKProjekt „EcoRobotoMatic” był realizowany przez Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie (AEH) i Volyn Regional Business Incubator (VRBI) z Łucka (Ukraine). W 2019r. zgodnie z opublikowanymi na stronie https://erasmusplus.org.pl/ wynikami konkursu wniosków złożonych w ramach sektora Młodzież w terminie R2 2019r, zostało przyznane dofinansowanie wniosku numer: 2019-2-PL01-KA105-065902 ( i wniosek został zatwierdzony do realizacji, uzyskał łącznie 87 punktów na 100 możliwych).
Projekt „ecoRobotoMatic” to inicjatywa polsko-ukraińska, która przewidywała zaangażowanie grup młodzieży z obu tych państw w działania, które wpisują się w założenia wymiany młodzieży i priorytety sektorowe Erasmus+.
Projekt „EcoRobotoMatic” był odpowiedzią na pytanie jak wychowywać i kształcić młodzież oraz społeczeństwo, by wszyscy zrozumieli, że w interesie ludzi leży racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. Tematy projektu: elementy ekologii, automatyki, robotyki, informatyki, cybernetyki, ale także działania mające na celu nauczenie młodzieży współpracy i walki z wykluczeniem (angażuje osoby o mniejszych szansach). Dodatkowym wynikiem tego projektu było utworzenie KOŁA NAUKOWEGO AUTOMATYKI I ROBOTYKI "ecoRobotoMatic" - organizacji zrzeszającej studentów, którzy oprócz podstawowego programu studiów, chcą dowiedzieć się czegoś więcej w sferze automatyki, robotyki i cybernetyki. Koło naukowe to przede wszystkim dostęp do infrastruktury i aparatury laboratoryjnej będącej w posiadaniu AEH oraz pomoc ze strony kadry naukowej AEH. Działalność w NKAR „ecoRobotoMatic” obejmuje wiele dziedzin, co pozwoli odnaleźć się każdemu aktywnemu i ambitnemu studentowi AEH. Do wyboru jest m.in. automatyka, elektronika, robotyka, informatyka czy cybernetyka. Przez organizację kursów i szkoleń oraz prowadzenie wykładów, a także zajęć warsztatowych, koło przygotowywać będzie mniej doświadczonych członków koła do pracy zawodowej w dziedzinie automatyki, robotyki i cybernetyki. Koło będzie uczestniczyć także w różnych imprezach naukowych, festiwalach nauki, targach, konkursach, zawodach w Warszawie i w innych miastach. Ponadto organizować będziemy własne ogólnopolskie zawody i walki robotów. W ramach działalności Koła były i będą organizowane wycieczki do różnych miast w całej Polsce i na Ukrainie oraz wielu innych krajów.
Koło Naukowe Prawa Karnego ProcesowegoUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiemazowieckieWarszawaknpkp.wpia.uksw@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/KNPKPUKSWWPIA/Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego jest studencko-doktorancką organizacją naukową zrzeszającą pasjonatów procesu karnego będących aktywnymi studentami oraz doktorantami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem działalności Koła Naukowego jest pogłębianie umiejętności oraz wiedzy z zakresu prawa karnego formalnego oraz nauk pokrewnych, a w szczególności: kryminologii i kryminalistyki.

Do zadań Koła Naukowego należy m.in.:
- Prowadzenie działalności naukowej;
- Rozwijanie zainteresowania tematyką prawa karnego procesowego i nauk pokrewnych;
- Promowanie uczelni;
- Prowadzenie działalności dydaktycznej.

Swoje zadania Koło Naukowe realizuje poprzez:
- Działalność naukową (spotkania, referaty, publikacje, warsztaty i inne);
- Organizowanie, współorganizowanie oraz udział w konkursach, konferencjach, seminariach i zjazdach naukowych;
- Udział w badaniach naukowych prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji;
- Współpracę z innymi organizacjami studentów i doktorantów w kraju i za granicą;
- Współpracę z podmiotami o takich samych lub podobnych celach;
- Współpracę z władzami Uczelni, władzami państwa i organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki;
- Wydawanie publikacji naukowych;
- Podejmowanie innych inicjatyw związanych z nauką prawa karnego materialnego i formalnego oraz nauk pokrewnych.
Koło Naukowe Praw Człowieka Uniwersytetu ZielonogórskiegoUniwersytet ZielonogórskilubuskieZielona Góraknpczuz@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/knpczuz/?ref=page_internalKoło Naukowe Praw Człowieka we współpracy z Zielonogórskim towarzystwem naukowym "Civilitas" zajmuje się wszechstronnym działaniem na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrostem świadomości prawnej dzieci, młodzieży, a także seniorów ; Dotykamy problematyki szeroko pojętych praw człowieka i dziecka, a także również innych dziedzin prawa jak prawo cywilne czy karne.
Koło Naukowe Medycyny Regeneracyjnej i Komórek Macierzystych UKSWUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawiemazowieckieWarszawakn.mrikm.uksw@outlook.comnauki medycznehttps://www.facebook.com/knmrikmUKSWKN Medycyny Regeneracyjnej i Komórek Macierzystych UKSW zajmuje się prowadzeniem badań naukowych w obszarze komórek macierzystych oraz podejmuje się promocji zagadnień medycyny regeneracyjnej w społeczności studentów kierunku lekarskiego.
Studenckie Koło Naukowe Anatomii Zweirząt i ZoofizjoterapiiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczeciniezachodniopomorskieSzczecinkpezinska@zut.edu.plzootechnika i rybactwohttps://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Anatomii-Zwierz%C4%85t-i-Zoofizjoterapii-651143891991860Do celów Koła należą w szczególności:
-zgłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu zoofizjoterapii i anatomii zwierząt
-integracja środowiska studenckiego
-pobudzanie zainteresowań naukowych przez studentów
Koło Naukowe Prawa Medycznego UJUniwersytet JagiellońskimałopolskieKrakówknpm@uj.edu.plnauki prawnehttps://www.facebook.com/knpmujwww.knpm.uj.edu.plKoło Naukowe Prawa Medycznego UJ zrzesza studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego chcących rozwijać swoje zainteresowania w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony zdrowia. Działalność Koła w głównej mierze polega na organizacji warsztatów i konferencji naukowych we współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką prawa medycznego. W ciągu roku akademickiego organizujemy również regularne spotkania z przedstawicielami środowiska naukowego i osobami związanymi zawodowo z ochroną zdrowa. Prowadzimy fanpage Koła na Facebooku oraz stronę internetową, służące do popularyzacji prawa medycznego.
Koło Naukowe Biologii KomórkiUniwersytet JagiellońskimałopolskieKrakówcellujot@gmail.comnauki biologicznehttps://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Biologii-Kom%C3%B3rki-1500313680232311http://www.cell.confer.uj.edu.pl/?fbclid=IwAR2Es5Kir5tvNNRw72D9tE2xIi27NYDc7NruAyXvQ02uyMERpWaPDjKM3A8Koło Naukowe Biologii Komórki funkcjonuje w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się ono promowaniem wiedzy z zakresu Biologii Komórki. Co roku organizuje International Conference of Cell Biology, której w tym roku online odbyła się 6 edycja, a w tej chwili rozpoczęliśmy przygotowania do 7 edycji. Na Konferencji gościmy mówców z wielu różnych krajów np. Finlandii, Niemiec, Francji, a także uczestników wielu narodowości. Ważnym elementem działalności Koła jest organizacja wykładów otwartych: naukowych oraz cyklu wykładów "Studia i co dalej?" umożliwiających poszerzenie wiedzy studentów na temat pracy w laboratorium, nauczania oraz doktoratu. W bieżącym roku akademickim planujemy również cykl wykładów we współpracy z innymi kołami, co pokaże, że nasze dyscypliny są ze sobą blisko związane. Nową inicjatywą jest także promowanie wiedzy biologicznej poprzez media społecznościowe oraz prowadzenie czasopisma.
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Molekularnej MEDSELF przy Zakładzie Chemii i Biochemii KlinicznejUniwersytet Medyczny w ŁodziłódzkieŁódźskn.medself@gmail.comnauki biologicznehttps://www.facebook.com/groups/MEDSELF/http://zchbk.umed.pl/kolo-naukowe/Działalność Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Molekularnej przy Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi skupia się wokół badań dotyczących podłoża molekularnego chorób cywilizacyjnych takich jak jaskra pierwotna otwartego kąta, choroby nowotworowe czy też neurodegeneracyjne pod kątem opracowania nowych, innowacyjnych metod terapeutycznych. Wykonywane przez nas badania obejmują między innymi testowanie właściwości potencjalnych substancji leczniczych w warunkach in vitro i in vivo, poszukiwanie nowych markerów molekularnych różnych schorzeń patologicznych, a także analizę cytotoksyczności biomateriałów. W ramach działalności SKN, organizujemy dla uczestników koła kursy teoretyczne oraz szkolenia praktyczne z technik medycyny molekularnej oraz uczestniczymy w realizacji licznych projektów naukowych, w tym grantów przyznanych w ramach ogólnopolskich konkursów Narodowego Centrum Nauki jak i autorskich projektów badawczych.
Studenckie Koło Filozofii PrawaUniwersytet w BiałymstokupodlaskieBiałystokskfp@uwb.edu.plnauki prawnehttps://www.facebook.com/skfpuwbhttps://prawo.uwb.edu.pl/studenckie-kolo-filozofii-prawaNasza działalność opiera się na organizacji konferencji tematycznych związanych z prawem i filozofią. W ciągu ostatnich lat zorganizowaliśmy oraz współorganizowaliśmy kilka większych lub mniejszych konferencji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Studenckie Koło Naukowe KonsultinguSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawazarzad.sknk@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/SKN.Konsultingu/https://sknkonsultingu.pl/SKN Konsultingu to jedna z najstarszych i najbardziej aktywnych organizacji studenckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zgodnie z naszym motto, „Umieć więcej. Razem”, skupiamy się na rozwoju naszych członków, zapewniając im dobre przygotowanie do życia zawodowego. Posiadamy szerokie portfolio projektowe, które poza rozpoznawalnymi nie tylko w Warszawie, ale i w wielu miastach w Polsce, projektami studenckimi, obejmuje również projekty biznesowe prowadzone we współpracy z dużymi firmami oraz projekty dla organizacji NGO, w trakcie których pracujemy nad strategią rozwoju ich działalności. Organizujemy wiele wewnętrznych szkoleń i spotkań z naszymi doświadczonymi alumnami oraz ciekawymi osobami ze świata biznesu. Pomagamy naszym członkom w odkryciu ich potencjału i zapewniamy im wsparcie w realizacji najśmielszych planów zawodowych.
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii MedycznejUniwersytet Medyczny w ŁodziłódzkieŁódźurszula.gramza@stud.umed.lodz.plnauki biologiczneSKN Biotechnologii Medycznej to okazja dla studentów na rozwój swoich umiejętności miękkich oraz poznanie branży biotechnologicznej z bliska. Na spotkaniach naszego Koła zgłębiamy wiedzę interesujących nas zagadnień, przede wszystkim z zakresu biologii molekularnej i bioinformatyki.
KOŁO NAUKOWE ŻYWIENIA I PROFILAKTYKI ŻYWIENIOWEJUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniewarmińsko-mazurskieOlsztynzipz.uwm@gmail.comtechnologia żywności i żywieniahttps://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-%C5%BBywienia-i-Profilaktyki-%C5%BBywieniowej-UWM-105484781062432Pogłębianie wiedzy na temat racjonalnego żywienie i aktywności fizycznej;
Propagowanie wiedzy żywieniowej (pisanie artykułów i udział w konferencjach naukowych);
Organizacja spotkań, prowadzenie wykładów i prelekcji dla szkół i przedszkoli;
Przygotowywanie badań składu ciała.
SKN EnergetykiSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawakontakt@skne.plinżynieria środowiska, górnictwo i energetykahttps://www.facebook.com/sknenergetykihttp://skne.pl/Studenckie Koło Naukowe Energetyki jest organizacją, zrzeszającą osoby, których zainteresowania związane są z branżą energetyczną. Koło skupia wokół siebie studentów zarówno Szkoły Głównej Handlowej, jak również Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
Opiekunem SKN-u Energetyki jest Pani prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej.
Naszym głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat energetyki wśród studentów najlepszych polskich uczelni. Podczas cotygodniowych spotkań rozważamy nie tylko aspekty ekonomiczne i finansowe, ale również techniczne, polityczne i środowiskowe. Koło organizuje liczne spotkania otwarte przedstawicielami branży energetycznej.
Terminal - Logistyczne koło naukoweAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława WojciechowskiegowielkopolskieKaliszj.przybyl@akademiakaliska.edu.plnauki o zarządzaniu i jakości• Koło służy poszerzeniu i rozwijaniu aktywności naukowej studentów w obszarze logistyki.
• Organizacja konferencji, sympozjów i seminariów naukowych.
• Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania logistyką poprzez pracę zespołową i wymianę doświadczeń.
• Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz
treningach.
• Współpraca z innymi organizacjami związanymi z logistyką.
• Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
• Szerzenie koleżeńskiej atmosfery wśród członków Koła.
Koło Naukowe Studentów LogistykiAkademia Sztuki Wojennej w WarszawiemazowieckieWarszawaknsl@akademia.mil.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/ASZWOJ.KNSLhttp://www.knsl.eu/Koło Naukowe Studentów Logistyki jest uczelnianą organizacją studencką, której historia sięga 26 kwietnia 2002 r., kiedy to na ówczesnym Wydziale Strategiczno-Obronnym z inicjatywy żołnierzy zaczęto propagować zagadnienia z obszaru Logistyki Wojskowej w ramach nowopowstałej organizacji.

1 października 2004 r. w szeregi KNSL wstąpili również cywilni studenci studiów stacjonarnych, w wyniku czego sfera zainteresowań została poszerzona o elementy Logistyki Cywilnej.

Obecnie, po licznych zmianach organizacyjnych jakie miały miejsce w Akademii, KNSL funkcjonuje przy Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej aktywnie włączając się w życie naukowe m.in. poprzez organizację konferencji naukowych, wykładów otwartych oraz biorąc czynny udział w ogólnopolskich konferencjach oraz seminariach naukowych.
Studenckie Koło Naukowe Laboratoryjnej Genetyki Medycznej przy Zakładzie Genetyki KlinicznejUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinkologenetyka.umlub@gmail.comnauki biologiczneProwadzenie badań naukowych. Organizacja i udział w konferencjach naukowych; pisanie monografii i artykułów na temat szeroko pojętej genetyki. Organizacja konkursu wiedzy genetycznej, udział w Lubelskim Festiwalu Nauk. Współorganizacja balu na "47 chromosomów" dla dzieci z wadami genetycznymi.
Koło naukowe ekonomii prawa ,,Ius Publicum"Politechnika OpolskaopolskieOpolepaulikolcan@wp.plnauki o polityce i administracjihttps://www.facebook.com/kolonaukoweiuspublicum/Celem Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawa konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego oraz praw człowieka.
NeuronUniwersytet OpolskiopolskieOpoleskn.neuron@op.plnauki medyczneZdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie chorób układu nerwowego. Nauka badania neurologicznego. Zaznajomienie się z podstawami diagnostyki i terapii chorób neurologicznych. Zdobywanie doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych, przygotowywania publikacji i prezentacji naukowych.
Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu JagiellońskiegoUniwersytet JagiellońskimałopolskieKrakówkolopstuj@gmail.comnauki biologicznehttps://www.facebook.com/KPStUJ/https://www.uj.edu.pl/web/kpstuj/koloKoło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje już od 1873 r. Na przestrzeni lat gościło wiele znamienitych postaci, których nazwiska są znane w świecie nauk przyrodniczych.

Koło zrzesza studentów i absolwentów, których pasją jest przyroda. Ze względu na szeroki wachlarz zainteresowań przyrodniczych dzielimy się na 8 sekcji: botaniczną, chiropterologiczną, entomologiczną, herpetologiczną, mykologiczną, ornitologiczną, popularyzacji nauki oraz teriologiczną. Badania naukowe, wykłady, warsztaty i szkolenia organizowane przez Koło umożliwiają poszerzanie horyzontów, zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych w przyszłym życiu zawodowym. Dzięki integracji osób z różnych kierunków i roczników możliwe jest korzystanie z doświadczenia i pomocy starszych członków Koła, a także budowanie bazy kontaktów.

Obecnie do największych inicjatyw KPStUJ zaliczają się m.in.: Obóz Obrączkarski Rakutowskie, coroczne zimowe obrączkowania ptaków w ramach Akcji Karmnik, a także Conference of Young Evolutionary Biologists. Co roku sekcje Koła organizują kilkanaście projektów naukowych, skupionych głównie na badaniach terenowych. Koło wydaje również recenzowane czasopismo popularnonaukowe „Wychuchol", zarejestrowane w Bibliotece Narodowej z własnym numerem ISSN.
Studenckie Koło Naukowe ISOMERS przy Katedrze i Zakładzie Chemii MedycznejUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinanna.boguszewska-czubara@umlub.plnauki biologicznehttps://www.facebook.com/SKN-ISOMERS-UMLub-102547835001225/Studenckie Koło Naukowe ISOMERS przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zajmuje się badaniem wpływu związków i substancji naturalnych na aktywność i sekrecję różnych enzymów, w szczególności MMPs, w chorobach i procesach patologicznych. W ostatnich latach głównymi materiałami do badań były organizmy modelowe Danio reiro oraz linie komórkowe m. in. astrocytomy, neuroblastomy, fibroblastów.
SKN IDEAUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuwielkopolskiePoznańkontakt.sknidea@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/SKNIDEAMisją SKN IDEA jest przede wszystkim umieć, wiedzieć i robić WIĘCEJ.
Zależy nam na poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy studentów dotyczącej aspektów marketingowych, a przy tym także chętnie angażujemy się w akcje społeczne.
Dzięki nowym umiejętnościom możemy w profesjonalny sposób realizować projekty, a z tym nieustannie się dokształcać.
Czym dokładnie się zajmujemy?
- Prowadzimy badania marketingowe
- Rozwijamy umiejętności w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu badań
- Poszerzamy wiedzę o wybranych branżach oraz o nowych zjawiskach w biznesie
- Organizujemy spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw i ekspertami wielu dziedzin nauki, ekonomii i biznesu,
- Współpracujemy i wymieniamy się doświadczeniami z innymi organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła
- Organizujemy i bierzemy udział w seminariach, konferencjach, odczytach i obozach naukowych
- Organizujemy akcje pomocy potrzebującym (zbiórki) i mamy za sobą już remont świetlicy w Poznaniu (zapraszamy na FB- gdzie znajduje się relacja).
Studenckie Koło Naukowe RotorKarpacka Państwowa Uczelnia w KrośniepodkarpackieKrosnopoczta@rotorkrosno.plinżynieria mechanicznahttps://www.facebook.com/rotorkrosnopwszGłównym celem naszej działalności jest poszerzanie technicznej wiedzy motoryzacyjnej oraz umiejętności z zakresu projektowania, obliczeń wytrzymałościowych oraz wytwarzania nowych konstrukcji pojazdów samochodowych. W celu zaprezentowania swoich umiejętności zbudowaliśmy pojazd, który nazwaliśmy "Piłą", do udziału w zawodach Shell Eco-Marathon. Od roku 2016 starujemy w tych międzynarodowych zawodach.
Koło Naukowe Biologów im. Dr. Włodzimierza ChętnickiegoUniwersytet w BiałymstokupodlaskieBiałystokknb@uwb.edu.plnauki biologicznehttps://www.facebook.com/KoloNaukoweBiologowhttp://knb.uwb.edu.pl/Koło Naukowe Biologów zostało założone w 1978 roku przez dr. Włodzimierza Chętnickiego i od 42 lat zrzesza studentów pasjonujących się biologią. Prowadzimy różne akcje naukowe i popularnonaukowe mające na celu aktywizację naukową studentów.
Aktualnie działamy w czterech sekcjach: herpetologicznej, ornitologicznej, entomologicznej i fotograficznej. Sztandarowymi akcjami herpetologicznymi są Akcja Płotki - czynna ochrona płazów podczas ich wiosennych migracji na Carskiej Drodze w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz Akcja Carska Droga, badająca śmiertelność kręgowców na Carskiej Drodze.
Sekcja ornitologiczna zajmuje się organizacją Akcji Siemianówka, która jest obozem ornitologicznym nad Zalewem Siemianówka, największym śródlądowym punktem obrączkowania ptaków w Polsce, działającym nieprzerwanie od 2002 roku. Bierzemy również udział w ogólnopolskiej Akcji Karmnik oraz organizujemy mniejsze akcje, np. spacery ornitologiczne oraz monitorowanie śmiertelności ptaków po zderzeniach ze szklanymi szybami.
Działalność sekcji entomologicznej skupia się wokół „intrygujących relacji”. Owe relacje dotyczą parazytoidów i ich wpływu na poszczególne grupy owadów i pajęczaków. Zajmujemy się głównie wpływem parazytoidów na populacje pająków w Białymstoku i okolicach. Nasze badania stale poszerzamy o nowe zagadnienia i ciekawe obserwacje.
Prowadząc nasze akcje zdobywamy mnóstwo doświadczenia, które jest bardzo cenne w późniejszej pracy biologa, ale również przyczyniamy się do rozwoju nauki i ochrony przyrody. Każdego roku podejmujemy nowe inicjatywy.
Angażujemy się również w działalność popularnonaukową. Bierzemy udział w wydarzeniach takich jak Noc Biologów i Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, prowadzimy różne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży.
Mottem, które przyświeca naszym działaniom są słowa założyciela i wieloletniego opiekuna Koła - ''Koło to ludzie, którzy je tworzą".
Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości EVENTUSPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w WałbrzychudolnośląskieWałbrzychsknp.eventus@gmail.comekonomia i finansehttp://www.pwsz.com.pl/studenckie-kolo-naukowe-przedsiebiorczosci-eventus/Misja Koła: Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „EVENTUS” inkubatorem młodych liderów, którzy nie tylko potrafią nakreślić wizje swojej przyszłości, ale przede wszystkim organizować działania zmierzające ku ich realizacji.

Działalność w ramach Koła ma na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie działań przedsiębiorczych, organizacyjnych oraz interpersonalnych. Celem jest współpraca z przedstawicielami biznesu (szczególnie w Regionie Wałbrzyskim), a także z Kołami Naukowymi PWSZ AS i innymi uczelniami. Studenci zobowiązują się do aktywności na zasadach wolontariatu (prowadzenie seminariów, szkoleń, korepetycji itp.) na rzecz społeczności akademickiej PWSZ AS oraz społeczności lokalnej. Ważnym celem jest rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, z jednoczesnym wspieraniem ich działalności publikacyjnej. Koło „EVENTUS” pragnie prowadzić działania na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz promować PWSZ AS.
Błąd KartezjuszaPolitechnika OpolskaopolskieOpolebladkartezjusza@gmail.comnauki o zdrowiuhttps://www.facebook.com/bladkartezjusza/https://bladkartezjusza.po.opole.pl/Działalność Koła skupia się wokół tematyki wirtualnej rehabilitacji i telemedycyny w ujęciu klinicznym jak w zakresie badań podstawowych. Jesteśmy prężnie rozwijającym się kołem młodych naukowców, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę oraz wyjść poza standarowy program nauczania.
Studenckie Koło Naukowe Pressor przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii CSK WUMWarszawski Uniwersytet MedycznymazowieckieWarszawaprzypadkiizagadki2020@gmail.comnauki medycznehttps://www.facebook.com/sknnadcisnienieKoło Naukowe „Pressor” działa przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii od ponad 20 lat.
Członkowie Koła biorą czynny udział w projektach naukowych prowadzonych w Klinice. Są współautorami doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych (niejednokrotnie wyróżnianych) oraz publikacji dotyczących pierwotnego i wtórnego nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków, zatorowości płucnej, chorób naczyń, roli układu współczulnego w chorobach układu krążenia. W ramach działalności Koła prowadzone są regularne spotkania z wykładami z zakresu nie tylko hipertensjologii, angiologii i kardiologii, ale także chorób wewnętrznych. Organizowane są warsztaty i prezentacje z nieiwazyjnych metod oceny układu krążenia. Członkowie koła mają możliwość pogłębiania swojej praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu chorób wewnętrznych w trakcie dyżurów pełnionych w Klinice w czasie roku akademickiego, jak również w wakacje w czasie obozu naukowego. Koło jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Przypadków Klinicznych „Przypadki i Zagadki. Interaktywna Studencka Konferencja Internistyczna”.
Studenckie Koło Naukowe BiznesuSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawakontakt@sknbiznes.plekonomia i finansewww.facebook.com/SKNBiznesusknbiznes.plSKN Biznesu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wyróżniających się organizacji studenckich działających na najlepszych uczelniach ekonomicznych w Polsce. SKN Biznesu realizuje jedne z największych i najbardziej rozpoznawalnych projektów w SGH. Prowadzimy również szeroką działalność poza Uczelnią. Członkowie cechują się ponadprzeciętną kreatywnością oraz zapałem do pracy, co udowadniają podczas tworzenia projektów w Kole. Widać to również po gronie alumnów – właścicieli firm i startupów, czy osiągających sukcesy pracownikach korporacyjnych.
Obecnie prowadzimy projekty zarówno na poziomie uczelnianym, krajowym jak i międzynarodowym, które pozwalają naszym członkom zdobywać oraz rozwijać umiejętności i wiedzę związane z pracą w grupie.
Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Ratownictwa MedycznegoUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinkolo.rm.umlub@gmail.comnauki medycznehttps://www.facebook.com/kolo.rm.umlubProwadzimy szkolenia i pokazy z zakresu pierwszej pomocy dla przedszkoli, szkół podstawowych, a także szkół ponadgimnazjalnych oraz bierzemy udział w różnych akcjach np. charytatywnych, gdzie bierzemy czynny udział poprzez organizację. Zabezpieczamy medyczne w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy biegi niepodległości, biegi solidarności, dni kultury studenckiej i wiele innych.
Studenckie Koło Naukowe Historyków i Etyków PielęgniarstwaUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinannaobuchowska2@gmail.comnauki o zdrowiuhttps://www.facebook.com/przepisnapielegniarstwohttp://zarchiwump.blogspot.comSKN Etyków i Historyków Pielęgniarstwa działa nieprzerwanie od ponad 20 lat przy Katedrze Rozwoju
Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Opiekunem SKN Historyków jest dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, profesor uczelni.

Członkowie koła brali czynny udział w europejskich spotkaniach odbywających się corocznie od 2013 roku w innym państwie Europy.
Przykłady konferencji z ostatnich lat, w których brali udział członkowie koła:
1) V Europejska Konferencja Studentów Pielęgniarstwa „Age Constrction” - 20-26 października 2017 roku w Magdeburgu (Niemcy)
2) VI Europejska Konferencja Studentów Pielęgniarstwa „ Adolescent Wellbeing: Cross Cultural Comparison” odbywająca się w Lincoln (Wielka Brytania) w dniach 25-29 listopada 2019 roku.

Udział członków koła w debacie „Duma i Uprzedzenia” wraz z Pani Minister Józefa Szczurek - Żelazko, Pani Zofia Małas, Pani Greta Kanownik, Pani Krystyna Wolska - Lipiec, Pani Mariola Łodzińska, W czepku urodzona, Krew Mózg, ProfiNurse.pl, Pani Marta Moskal (maj 2019)
Udział członków Studenckiego Koła Naukowego Etyków i Historyków Pielęgniarstwa w Summit of European Student Nurse and Midwife Leaders na University of Nottingham (maj 2019)
12-14 września 2019 roku odbyła się międzynarodowa Konferencja Polish Nursing Research nt. Osiągnięć naukowych pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra dzięki pracy i zaangażowaniu opiekun koła Pani dr hab. n. o zdr., profesor uczelni Beaty Dobrowolskiej oraz członkom koła. Towarzyszyła ona obchodom Jubileuszu 50lecia akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Członkowie koła zostali beneficjentami programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych 4.0” z projektem badawczym pt. Pielęgniarstwo przyszłości – promocja aktywności naukowej studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na arenie międzynarodowej, pod opieką dr hab. n. o zdr. Beaty Dobrowolskiej, profesor uczelni.

Dzięki udziałowi w projekcie zrealizowano poniższe działania:

1) Czynny udział w 53rd Annual Communicating Nursing Research Conference, Portland, Stany Zjednoczone, (poster)
2) Czynny udział w Trinity Health and Education International Research Conference 2020, Dublin, Irlandia, ( prezentacja ustna)
3) Publikacja artykułu "Lifestyle practices, satisfaction with life and the level of perceived stress of Polish and foreign medical students studying in Poland." w "International Journal of Environmental Research and Public Health"
AGH Solar PlaneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiemałopolskieKrakówsolarplane@agh.edu.plinżynieria środowiska, górnictwo i energetykafacebook.com/SolarPlanesolarplane.agh.edu.plAGH Solar Plane to Studenckie Koło Naukowe realizujące nowatorski projekt zdalnie sterowanego samolotu napędzanego jedynie energią słoneczną. Celem całego przedsięwzięcia jest ukazanie ogromnego potencjału promieniowania słonecznego jako alternatywnego źródła energii. Samolot stanowi doskonały dowód, iż możliwe jest efektywne połączenie najnowszych technologii z odnawialnymi źródłami energii. Jako zwieńczenie projektu planowany jest przelot wzdłuż wschodniej granicy Polski, gdzie model będzie znajdował się w powietrzu nieprzerwanie w dzień i w nocy.
Studenckie Koło Naukowe Mediacji Akademickiej KONSENSUSUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniukujawsko-pomorskieToruńsknkonsensusumk@gmail.comnauki o komunikacji społecznej i mediachhttps://www.facebook.com/SKNkonsensusSKN Mediacji Akademickiej Konsensus skupia miłośników alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, a jego głównym celem jest pogłębienie wśród studentów wiedzy teoretycznej z zakresu mediacji akademickiej, rozwijanie zainteresowania tą dziedziną oraz ukazanie praktycznych aspektów tego przedsięwzięcia. Koło organizuje liczne konferencje naukowe, symulacje, warsztaty, seminaria, szkolenia oraz wykłady interdyscyplinarne.
Działalność Koła skupia się na organizacji wykładów, konferencji i warsztatów, a dzięki współpracy z różnymi organizacjami i spotkaniom ze specjalistami z zakresu mediacji pokazujemy, iż jest ona niedocenianym, ale bardzo skutecznym środkiem osiągnięcia porozumienia w sporze.
Koło Naukowe A Team of SafetyPolitechnika LubelskalubelskieLublinweronika.witkowska@pollub.edu.plnauki o bezpieczeństwiehttps://m.facebook.com/KoloNaukoweAtos/Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Bezpieczeństwa „A Team of Safety” działa przy Katedrze Podstaw Techniki, Wydziału Podstaw Techniki, Politechniki Lubelskiej. Zostało utworzone w 2017r, przez studentów Inżynierii bezpieczeństwa. Zrzesza ono studentów, którzy są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa systemów, a także bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Koło Naukowe Politologów i DziennikarzyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuwielkopolskiePoznańknpid@amu.edu.plnauki o komunikacji społecznej i mediachhttps://m.facebook.com/sknpidDla nas nie ma rzeczy niemożliwych! Debatujemy o sprawach aktualnych i ważnych dla nas - młodych. W końcu to my każdego dnia kształtujemy rzeczywistość, która nas otacza! Działamy na polu nauk dziennikarsko - politologicznych, ponieważ te dwie dziedziny idealnie się uzupełniają.
Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Lotniczego "ESKADRA"Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczapodkarpackieRzeszówsknbleskadra@gmail.comnauki o bezpieczeństwiehttps://www.facebook.com/SKNBLEskadrahttps://eskadra.prz.edu.pl/Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Lotniczego "ESKADRA" przede wszystkim zrzesza studentów Bezpieczeństwa Lotniczego, Logistyki oraz Lotnictwa.
Głównym celem działalności koła jest poszerzenie oraz umożliwienia zdobycia praktycznej wiedzy studentów.
Studenckie Koło Naukowe "KONSTRUKTOR"Politechnika WarszawskamazowieckieWarszawakolonaukowekonstruktor@gmail.cominżynieria mechanicznahttps://www.facebook.com/knkonstruktorKoło Naukowe Konstruktor powstało w 2008 roku i działa przy Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Zajmujemy się konstrukcją mechaniczną, nowoczesnymi technikami wytwarzania oraz doskonaleniem umiejętności członków poprzez wykorzystanie w praktyce umiejętności zdobytych na zajęciach oraz rozwijania tych, których nie da się zmieścić w planie studiów.
Koło Naukowe ADekPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawaadekekart@gmail.cominżynieria lądowa i transporthttps://www.facebook.com/adekkoloProjektujemy i wykonujemy pojazdy elektryczne. Zbudowaliśmy dwa dwa gokarty, byliśmy współtwórcami projektu E-MaksPower. Aktualnie zajmujemy się budową motocykla elektrycznego oraz rozwijamy nasz projekt autonomicznego pojazdu.
Koło Naukowe MŁodych KosmetologówWyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w ŁodziłódzkieŁódźkolonaukowe.mlodychkosmetologow@gmail.comnauki o kulturze fizycznej
SKN EXPERTPolitechnika OpolskaopolskieOpolesknexpert@gmail.cominżynieria materiałowahttps://www.facebook.com/SKNexpertPOStudenckie Koło Naukowe EXPERT działa przy Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Opolskiej od 1998 roku. Tworzymy grupę studentów, która interesuje się tematyką związaną z inżynierią produkcji. Zajmujemy się promowaniem wiedzy poprzez tworzenie i organizowanie warsztatów zarówno dla studentów, jak i uczniów. Bierzemy udział w konferencjach naukowych i szkoleniach, aby się ciągle rozwijać i doskonalić. Nawiązujemy współpracę z różnymi firmami produkcyjnymi w celu zdobywania wiedzy praktycznej, a także chętnie angażujemy się w inicjatywy społeczne.
AzymutAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowiemałopolskieKrakówazymut.awf.krk@gmail.comgeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahttps://www.facebook.com/azymutAWFhttps://www.linkedin.com/company/ko%C5%82o-naukowe-azymut/Studenckie Koło Naukowe "AZYMUT" przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Powstałe 22 lutego 2010 roku działa do dziś. Realizuje swoją działalność poprzez udział w konferencjach naukowych, wydarzeniach branżowych, organizowanie spotkań z ekspertami ze świata nauki jak i specjalistami z branży szeroko pojętego marketingu, zarządzania i nowych technologii; pisanie artykułów i realizowanie projektów naukowych, promowanie uczelnianych wartości związanych z turystyką, rekreacją, stylem życia i inne.
Koło Naukowe LogistykiSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiemazowieckieWarszawaknl.sggw@gmail.comgeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahttps://www.facebook.com/KoloNaukoweLogistykiSGGW/http://knlog.sggw.pl/Misją Koła Naukowego Logistyki jest łączenie teorii z praktyką, swoiste pośrednictwo pomiędzy uczelnią, a szeroką branżą logistyczną i jej rynkiem pracy. Tego połączenia KNL dokonuje poprzez spotkania z postaciami z branży, seminaria terenowe, wycieczki tematyczne, pomoc studentom w poszukiwaniu praktyk i staży oraz rozwój badań naukowych z zakresu logistyki i transportu. Jesteśmy dumni z naszej dotychczasowej działalności. Na podstawie wyciągniętych wniosków staramy się budować zgrany i prężnie działający zespół. Nigdy nie spoczywamy na laurach. Naszym codziennym wyzwaniem jest tworzenie takich możliwości by każdy mógł stale się doskonalić i wykorzystywać swój potencjał.
SKN Data ScienceUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuwielkopolskiePoznańskn.datascience@gmail.comekonomia i finansehttps://www.facebook.com/SKNDataScienceUEP/http://kie.ue.poznan.pl/pl/skn-data-science/Zajmujemy się zgłębianiem i dzieleniem się wiedzą stojącą za bardzo szerokim pojęciem jakim jest data science. Prowadzimy spotkania z podstaw Pythona gdzie uczymy programowania w tym języku od podstaw i pokazujemy zastosowania w obrębie naszych zainteresowań - sztucznej inteligencji, analiz biznesowych czy po prostu przetwarzania i wizualizacji danych. Staramy się zapraszać praktyków biznesowych i pracowników naukowych aby opowiedzieli o napotykanych problemach czy interesujących aplikacjach data science w praktyce. Organizujemy warsztaty, wykłady otwarte, umożliwiamy naszym członkom realizację własnych projektów, które są dyskutowane na forum koła a których rezultaty wspólnie analizujmy.
Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Przy Katedrze PsychiatriiUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławpsychiatriawroc@gmail.comnauki medyczneSKN zajmuje się rozwijaniem wiedzy studentów z zakresu psychiatrii, pracą naukową oraz promocją zdrowia psychicznego.
Studenckie Koło Naukowe MuzykoterapiiAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiudolnośląskieWrocławkolo.mt@amkl.edu.plnauki o zdrowiuhttps://www.facebook.com/sknmuzykoterapiihttp://amuz.wroc.pl/studenckie-kolo-naukowe-muzykoterapii-344Studenckie Koło Naukowe Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu działa przy wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii. Składa się przede wszystkim ze studentów muzykoterapii, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, a także z osób zainteresowanych muzykoterapią.
Do działań Koła należy przede wszystkim organizowanie:
- Europejskiego Dnia Muzykoterapii odbywającego się 15 listopada;
- Ogólnopolskich Kongresów Studentów Muzykoterapii bądź Międzynarodowych Konferencji Studentów Muzykoterapii;
- Koncertu z okazji Dnia Dziecka z cyklu „Muzykoterapia i przyjaciele”.
Studenckie Koło Naukowe Symulacji MedycznejUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinsknsm@umlub.plnauki medycznehttps://www.facebook.com/medsymulacja/Nasze Koło zajmuje się zarówno działalnością naukową jak i społeczną oraz dydaktyczną. Jest reprezentowane na arenie zarówno ogólnopolskiej jak i miedzynarodowej w wielu konferencjach naukowych, m.in International Conference on Communication in Healthcare 2020. W ramach Koła studenci mają możliwość ćwiczenia scenariuszy symulacyjnych jako drużyny SimChallange i przygotowywania się do zawodów ogólnopolskich, które kilkukrotnie już wygraliśmy. Integrując naszą społeczność studencką, w tym organizacje, byliśmy inicjatorem i organizatorem Tygodni Umiejętności Praktycznych (TUP) w ramach których studenci mogli poszerzyć swoje umiejętności m.in. z toksykologii, pediatrii, ginekologii, kardiologii i chirurgii. Angażujemy się również w działalność społeczną organizując warsztaty z pierwszej pomocy dla licealistów pod nazwą “BLS dla szkół” a także kolejny raz wzięliśmy udział w “Lubelskich Wirtualnych Dniach Nauki”. Dodatkowo współtworzyliśmy filmik dla Ministerstwa Zdrowia o naszym Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie. W czasach pandemii zoorganizowaliśmy zdalnie CeeSeMowe Meetingi Fachowe w ramach których studenci z całej Polski mieli okazję uczestniczyć w interaktywnych zajęciach z
zakresu medycyny ratunkowej, chirurgii, pediatrii, psychiatrii czy telemedycyny. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań
do VIII już edycji MedIQ - Konferencji Symulacji Medycznej dla studentów i młodych lekarzy. Ze względu na obecne czasy
całość odbędzie się w formie online. Pomagaliśmy również naszym “przyszłym kolegom” ze Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w SPSK nr4 w Lublinie w przeprowadzeniu symulacji zdarzenia masowego w którym udział brało 30
uczestników. Co miesiąc organizowaliśmy również spotkania Koła na które zapraszaliśmy wykładowców różnych dziedzin,
w celu poprowadzenia zajęć. Członkowie naszego Koła byli także wolontariuszami w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji
Medycznej wspierając naszych wykładowców jak i rozwijając się pod kątem dydaktyki.
Koło Naukowe EnergetykówPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawakn.energetykow@pw.edu.plautomatyka, elektronika i elektrotechnikahttps://www.facebook.com/KNE.PWhttps://www.kne.pw.edu.pl/Koło Naukowe Energetyków PW skupia pasjonatów szeroko pojętej energetyki, inspirując ich do działania. Członkowie Koła tworzą nowoczesny przemysł energetyczny, niezwykle potrzebny w Polsce. Zdobywają cenne doświadczenie, prowadząc projekty naukowo – badawcze oraz biorąc udział w zawodach projektowych czy hackatonach.
Studenckie Koło Naukowe .NETPolitechnika ŁódzkałódzkieŁódźdotnet@info.p.lodz.plinformatyka techniczna i telekomunikacjahttps://www.facebook.com/dotnet.p.lodzKoło zrzeszające studentów wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej zainteresowanych tworzeniem oprogramowania z użyciem technologii Microsoftu, Machine Learningiem, projektowaniem gier na silniku Unity. oraz technologią LoRa. Prowadzimy szkolenia zarówno dla studentów, jak i najmłodszych, na których poruszamy podstawowe kwestie dotyczące programowania w języku C#. Realizujemy wiele projektów z firmami z branży IT oraz badawczych z zakresu robotyki i technik sterowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Organizujemy również konferencje i hackathony, a przede wszystkim tworzymy zgraną społeczność pasjonatów i aktywnych studentów. Koło .NET PŁ powstało na początku roku akademickiego 2018/2019, ale już teraz należy do ogólnopolskiej sieci kół naukowych o podobnej tematyce.
Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności "Spectrum"Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuwielkopolskiePoznańmaria.sielicka-rozynska@ue.poznan.plNauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/SKNspectrumDziałalność Koła opiera się głównie na realizowaniu projektów badawczych i prezentowaniu wyników swoich badań podczas konferencji i sesji naukowych, zarówno ogólnokrajowych, zagranicznych, jak i w ramach własnej uczelni.
Badania prowadzone przez SKNTŻ Spectrum z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności obejmują analizy chemiczne, instrumentalne oraz sensoryczne badania konsumenckie.
Koło Naukowe Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej WATWojskowa Akademia Techniczna w WarszawiemazowieckieWarszawazarzad.knbib@student.wat.edu.plinżynieria biomedycznahttps://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Biocybernetyki-i-Inżynierii-Biomedycznej-WAT-112269820677025http://kns.wme.wat.edu.pl/index.php/kola-naukowe/kolo-naukowe-biocybernetyki-i-inzynierii-biomedycznejTworzymy koło naukowe dedykowane głownie dla studentów kierunku Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, ale jesteśmy także otwarci na wszystkich innych zainteresowanych studentów WAT.

W ogólnym wymiarze zajmujemy się realizacją projektów i pogłębianiem wiedzy w zakresie biocybernetyki, oraz zastosowań optoelektroniki, mechaniki, elektroniki w inżynierii biomedycznej.
SKN GeoinżynierPolitechnika OpolskaopolskieOpolegeoinzynier@po.edu.plinżynieria środowiska, górnictwo i energetyka-geoinzynier.po.opole.plDziałalność koła ma na celu szerzenie wśród studentów wiedzy o nowych technologiach w budownictwie a w szczególności w geotechnice i fundamentowaniu.
SKN NEKONWarszawski Uniwersytet MedycznymazowieckieWarszawasknnekon1@gmail.comnauki medycznehttps://www.facebook.com/groups/556631304407929https://sknnekon.wum.edu.plKoło zrzesza studentów zainteresowanych neurologią. Spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie. Naprzemiennie prowadzone są zajęcia seminaryjne i zajęcia praktyczne z pacjentem.
Liderzy BezpieczeństwaSzkoła Główna Służby Pożarniczej w WarszawiemazowieckieWarszawanatalia.maria.piorun@gmail.comnauki o bezpieczeństwie--Koło Naukowe „Liderzy Bezpieczeństwa” w swoich działaniach skupia się na tematyce bezpieczeństwa. Obecnie pracujemy nad projektem edukacyjnym skierowanym do młodzieży licealnej. Celem projektu jest wykształcenie wśród młodzieży odpowiednich nawyków i prawidłowych reakcji za zagrożenie. Natomiast celem naszej organizacji jest budzenie zainteresowań i pasji naukowych studentów w kontekście interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa, pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, a także rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych w zarządzaniu bezpieczeństwem.
Koło Naukowe Popularyzowania Psychologii - ANIMUSUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniukujawsko-pomorskieToruńskn.animus@gmail.compsychologiahttps://www.facebook.com/AnimusUMK/-Głównym celem Koła jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej zdobywanej w trakcie studiów oraz we własnym zakresie. Dotychczas członkowie Koła zorganizowali szereg akcji, m.in Herbatkę z psychologią w trakcie której promowane były zachowania prośrodowiskowe czy warsztaty dotyczące emocji dla dzieci z toruńskich szkół podstawowych. Na Facebooku Koła dzielimy się zarówno ciekawostkami dotyczącymi psychologii, jak i metodami lepszego radzenia sobie, np. z nadmiernym stresem czy trudnościami w planowaniu swoich działań.
BezpiecznikUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiudolnośląskieWrocławsknbezpiecznik@gmail.comnauki o bezpieczeństwiehttps://www.facebook.com/sknbezpiecznik/-Głównym celem działalności koła naukowego jest rozwijanie umiejętności w praktyczny sposób oraz kształcenie naukowego podejścia do zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Angażujemy się w promocję bezpieczeństwa oraz kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcamy tematyce:
• Pierwszej pomocy;
• Ergonomii;
• Bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Członkowie koła poprzez swoją wiedzę i doświadczenie mają na celu przekazanie społeczeństwu właściwych wzorców zachowań, zarówno w przypadku ekstremalnych zjawisk jak również sytuacji z codziennego życia.
Sekcja Ratownictwa Wodno - NurkowegoSzkoła Główna Służby Pożarniczej w WarszawiemazowieckieWarszawakwisniewski@student.sgsp.edu.plnauki o bezpieczeństwiehttps://www.facebook.com/Sekcja-Ratownictwa-Wodno-Nurkowego-SGSP-107379500912250/-Jesteśmy kołem naukowym skupiającym studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zainteresowanych zgłębianiem wiedzy o bezpieczeństwie na terenach podmokłych, w wodzie i podczas nurkowania. Omawiamy sposoby ratownictwa wodno - nurkowego i funkcjonowanie systemu w tym zakresie.
Studenckie Koło Naukowe PROGRESSPaństwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejLubelskieBiała Podlaskaprogresspsw@gmail.comekonomia i finanse--SKN „Progress” zajmuje się szeroko pojętym szerzeniem idei zdobywania wiedzy, poszerzaniem świadomości społecznej studenta, rozwijaniem samodzielności i aktywności studenckiej. Koło zostało powołane by poszerzać wiedzę studentów z obszaru nauk społecznych (dziedzina nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych) zarówno od strony teoretycznej, jak i aspektów praktycznych. Członkami Koła są studenci Katedry Ekonomii i Zarządzania - Zakładu Zarządzania, Ekonomii, Finansów i Rachunkowości.
Działalność Koła koncentruje się i opiera na pomysłach i inicjatywach wysuwanych przez samych członków SKN „Progress”.
Studenckie Koło Naukowe Finansów Uniwersytetu Warszawskiego (SKNF UW)Uniwersytet WarszawskimazowieckieWarszawasknf.wz@gmail.comekonomia i finansehttps://www.facebook.com/SKNFinansow/http://sknf.wz.uw.edu.plDziałalność Studenckiego Koła Naukowego Finansów opiera się na realizacji projektów w odpowiedzi na oczekiwania studentów. Organizujemy wykłady, szkolenia i konferencje mające na celu pogłębić wiedzę z zakresu finansów, biznesu oraz szeroko pojętego rozwoju osobistego. SKNF jest największym kołem o tematyce finansów na Uniwersytecie Warszawskim, skupiającym najlepszych studentów UW i innych uczelni. Koło tworzą kreatywni i ambitni ludzie, którzy potrafią wykorzystać swoją innowacyjność oraz gotowość do podejmowania wyzwań w celu organizacji wielu ciekawych przedsięwzięć.
Koło Naukowe Antropologów UJUniwersytet JagiellońskimałopolskieKrakówmknauj@gmail.comnauki socjologicznehttps://www.facebook.com/KoloNaukoweAntropologowUJ/-Koło Antropologów działa od 1971 r. przy Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii UJ przy ul. Gronostajowej 9 (II p.). Zrzesza studentów z różnych kierunków i wydziałów Uniwersytetu, ma więc charakter interdyscyplinarny. Działalność i aktywność członków Koła łączy w sobie pierwiastki nauk przyrodniczych i humanistycznych. Warsztaty naukowe, aktywna współpraca z Muzeum Antropologicznym, placówkami archeologicznymi, współautorstwo w publikacjach naukowych, organizowanie wypraw naukowych, sympozjów i studenckich konferencji naukowych to tylko wybrane aspekty działalności, dla których warto zaangażować się w prace Koła.
SKN OrnitologówUniwersytet WrocławskidolnośląskieWrocławadrianna.muszynska99@gmail.comnauki o Ziemi i środowiskuhttps://www.facebook.com/sknornitologow/-Studenckie Koło Naukowe Ornitologów Uniwersytetu Wrocławskiego zrzesza ludzi dzielących wspólną pasję zarówno do zgłębiania wiedzy dotyczącej ptaków, jak i jednocześnie ich ochrony. Celem koła jest umożliwienie studentom pogłębienia i rozwijania nauki o awifaunie naszego regionu, i nie tylko. Od kilku lat koło bierze czynny udział w corocznych liczeniach gęsi na stawach w Dolinie Baryczy. Akcja Karmnik, która odbywa się każdej zimy w stacji Ornitologicznej UWr w Rudzie Milickiej również jest wspierana przez członków koła. Jednym z najnowszych projektów realizowanym przez koło jest monitoring pliszki górskiej w okolicach Wrocławia. Działania koła obejmują także popularyzację wiedzy na temat krajowej awifauny wśród dzieci i dorosłych. Wielokrotnie organizowano zajęcia o “ptasiej” tematyce na Nocach Biologów oraz Nocy Sów. Do członków koła należą osoby badające m.in. kruki, trzcinniczki i różne gatunki mew. W zespole są także obrączkarze, którzy prężnie działają obrączkując Wrocławskie ptaki.
Koło Naukowe Finansów, Rachunkowości i Zarządzania MACROKNOWPolitechnika CzęstochowskaśląskieCzęstochowadariusz.wielgorka@wz.pcz.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/macroknow-Koło naukowe „Macroknow” powstało 15-11-2010 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Opiekunem Koła jest dr inż. Dariusz Wielgórka – adiunkt w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej. Głównym celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy związanej z finansami i bankowością w zakresie teoretycznym i praktycznym. Wśród zadań jakie stawia sobie koło „Macroknow” jest stworzenie studentom możliwości uczestnictwa w praktycznych ćwiczeniach, rozwiązywanie case'ów, poznanie środowiska biznesowego i zdobycie cennych doświadczeń.
Koło Naukowe MeblarstwaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiemazowieckieWarszawakolo_meblarstwa@sggw.edu.plinżynieria materiałowahttps://www.facebook.com/knm.wtd-Przesłanką do sformowania Koła Naukowego Meblarstwa na WTD SGGW w Warszawie była chęć rozwijania zainteresowań studentów, szczególnie na kierunku Meblarstwo, w ponadprogramowym zakresie:
• Praktycznego wykorzystania i weryfikacji wiedzy zdobytej podczas studiów na temat drewna i technik jego obróbki,
• Umiejętności przygotowania do pracy i posługiwania się klasycznymi narzędziami stolarskimi, inżynierskiego projektowania mebli, w tym przy użyciu oprogramowania Solid Works, AutoCAD, CORPUS
• Realizacji wybranych projektów mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz
• Rozwiązywania problemów inżynierskich o charakterze naukowym z zakresu meblarstwa
• Nauka podstaw rysunku perspektywicznego
• Udziału w seminariach i konferencjach naukowych.
• Przygotowywania publikacji
• Uczestnictwa w wyjazdach naukowo- dydaktycznych i poznawczych.
• Współpracy z innymi kołami naukowymi oraz z przedsiębiorstwami z branży meblarskiej
• Realizowania przez członków prac dyplomowych związanych z działalnością Koła a także projektów studenckich
Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Technik DiagnostycznychUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinwdowiakartur@gmail.comnauki medyczne--Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Technik Diagnostycznych zajmuje się szerzeniem wiedzy w zakresie współczesnych metod diagnostyki, edukacji medycznej oraz zagadnień w ramach medycyny ogólnej i nauk o zdrowiu.
SKN Edukacji MedycznejWarszawski Uniwersytet MedycznymazowieckieWarszawasknedumedwum@gmail.comnauki o zdrowiuhttps://www.facebook.com/sknedumedwum/https://sites.google.com/view/studium-komunikacji-medycznejCele naszej działalności to popularyzowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu teoretycznych oraz praktycznych aspektów edukacji oraz kształcenia medycznego, a także podejmowanie działań mających na celu systematyczną poprawę ich jakości. Realizujemy je poprzez m.in. dokonywanie przeglądu najnowszej dostępnej literatury naukowej z zakresu edukacji medycznej i omawianie jej na spotkaniach koła, uczestniczenie w zjazdach naukowych, warsztatach i szkoleniach, publikowanie prac w recenzowanych czasopismach naukowych, a także przeprowadzanie projektów badawczych mających na celu udoskonalenie procesu dydaktycznego, na które udało się nam uzyskać studenckie granty naukowe. Działalność w naszym kole to niepowtarzalna okazja poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, zawiązania znajomości z przedstawicielami różnych kierunków studiów naszej Uczelni oraz rozwoju umiejętności prowadzenia badań naukowych, przygotowywania wystąpień zjazdowych oraz pisania prac naukowych pod opieką doświadczonej i życzliwej studentom kadry dydaktycznej.
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki ŻywnościowejUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuwielkopolskiePoznańskn.gosp.zywnosciowej@gmail.comgeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahttps://www.facebook.com/skngz/https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/o-nas,c631/Jako studenci i członkowie Koła Naukowego skupiamy się przede wszystkim na pracy naukowej. Kładziemy silny nacisk na ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarki. Na problemy rolnictwa patrzymy przez pryzmat i za pośrednictwem agregatów i kategorii makroekonomicznych, co pozwala nam rozumieć procesy gospodarcze i wnioskować na ich podstawie.W pierwszej kolejności jesteśmy ekonomistami, o różnych zainteresowaniach badawczych i naukowych, wśród których najważniejszymi obszarami tematycznymi są:
*makroekonomia, ekonomia gospodarki żywnościowej,
*funkcjonowanie gospodarki żywnościowej w Polsce, Unii Europejskiej, na świecie,
*funkcjonowanie rynków rolnych w Polsce i w skali globalnej,
*integracja Polski z Unią Europejską.
Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii DziecięcejUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinkatarzynadrabko@umlub.plnauki medycznehttps://www.facebook.com/groups/1607491346060171-Koło naukowe podejmuje następujące zagadnienia:
1. Pierwotne niedobory odporności.
2. Jakość życia osób dorosłych leczonych w dzieciństwie z powodu choroby nowotworowej.
3. Ocena aktywność fizycznej w trakcie i po intensywnym leczeniu p/nowotworowym, rehabilitacja pacjentów po leczeniu.
4. Występowanie nowotworów u dzieci i młodzieży, pierwsze objawy chorób nowotworowych, profilaktyka nowotworów, czynniki ryzyka – analiza wiedzy na te tematy rodziców i młodzieży oraz studentów medycyny.
5. Stadium zaawansowania nowotworu a remisja u dzieci i młodzieży – badanie epidemiologiczne.
6. Żywienie dzieci z chorobą nowotworową.
7. Różne typy guzów litych, objawy, wyniki leczenia, monitorowanie jakości życia po zabiegach okaleczających.
8. Guzy mózgu u dzieci, objawy, możliwości diagnostyczne, następstwa leczenia.
9. Białaczki i chłoniaki u dzieci- epidemiologia, objawy kliniczne, diagnostyka. Pozaszpikowe manifestacje białaczki u dzieci.
10. Trombocytopenie ostre i przewlekłe – występowanie u dzieci, diagnostyka i wyniki leczenia.
11. Transfuzjologia u dzieci i młodzieży. Zastosowania i powikłania stosowania różnych rodzajów preparatów krwi.
12. Komunikacja z dzieckiem chorym na nowotwór i po leczeniu.
13. Ból w chorobie nowotworowej – leczenie, profilaktyka.
14. Powiększenie węzłów chłonnych u dzieci, różnicowanie, diagnostyka, leczenie.
TelephonersAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiemałopolskieKrakówtelephoners@gmail.cominformatyka techniczna i telekomunikacjahttps://www.facebook.com/telephoners/-Na naszej uczelni zajmujemy się realizacją projektów związanych z Informatyką, Elektroniką i Telekomunikacją. Współpracujemy z największymi firmami na Krakowskim rynku takimi jak Samsung, Nokia, Cisco czy Ericsson organizując webinary i warsztaty techniczne dla członków koła.
Disability StudiesAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawiemazowieckieWarszawadisability.studies.edu@gmail.compedagogikahttps://www.facebook.com/SKN.DisabilityStudies/-Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań na temat interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością.
Koło Naukowe Zarządzania Finansami PROFITPolitechnika LubelskalubelskieLublinkolo.finansowe@wp.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/KNZFPL/-Nasze koło obecnie liczy około 40 członków. Dzielimy się na 3 sekcje: 1. Finanse i giełda 2. Przedsiębiorczość 3. Rachunkość. Każda zajmuje się swoim obszarem naukowym. Organizujemy wycieczki organizacyjne, konferecje bądź spotkanie z ciekawymi osobami ze świata finansow.
PUT ChemistryPolitechnika PoznańskawielkopolskiePoznańchemistry.put@gmail.comnauki chemicznehttps://www.facebook.com/PUTChemistry/-Umożliwienie członkom koła zdobywania i pogłębiania wiedzy w zakresie chemii poprzez wykłady oraz warsztaty ze specjalistami z danych dziedzin. Angażowanie się w wydarzenia mające na celu: popularyzację nauki wśród dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie wydziału i uczelni.

Organizacja wizyt w zakładach pracy przemysłu chemicznego oraz spotkań z ich przedstawicielami w celu zdobycia rozeznania i doświadczenia na rynku pracy.

Organizacja cyklicznych spotkań w celu prezentacji indywidualnych osiągnięć członków koła oraz organizacji planowanych przedsięwzięć. Pomoc w organizacji oraz udział w konferencjach naukowych i innych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.

Udział w prowadzonych projektach badawczych.

SKN AkceleracjiSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawaakceleracja.sgh@gmail.comnauki socjologicznehttps://www.facebook.com/Akceleracja/https://akceleracjasgh.wixsite.com/sknaNasza organizacja jest skupiona na szerzeniu ducha przedsiębiorczości w otoczeniu akademickim. Zajmujemy się organizacją projektów lokalnych oraz ogólnopolskich. Integrujemy społeczności studenckie zainteresowane rozwojem osobistym ze światem biznesu. Wiemy, że prowadzenie firmy to działalność wielowymiarowa i wielopłaszczyznowa. Nieustanne operowanie w zmiennym środowisku, analizowanie otaczających instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, kontakty biznesowe.
Koło Naukowe Wczesnego Wspomagania Rozwoju "Progressus"Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawiemazowieckieWarszawakolo.progressus@gmail.compedagogikahttps://www.facebook.com/KNWWRProgressus-Koło zrzesza osoby szczególnie zainteresowane problematyką wspierania rozwoju małego dziecka.
W naszym kole rozwijamy wiedzę i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnego wspomagania rozwoju dziecka.
Obok organizowanej przez nas konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu "Małe Dziecko" i pikniku rodzinnego można zaznaczyć:
- projekty badawcze, bierny i aktywny udział w konferencjach naukowych
- różnorodne warsztaty i szkolenia
- wzajemną wymianę doświadczeń na spotkaniach tematycznych
- spotkania z inspirującymi ludźmi
których efekty służą edukacji i promowaniu tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także naszemu samorozwojowi.
Chcemy rozbudzać w studentach zamiłowanie oraz pasję do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi poprzez liczne działania sekcji charytatywno-pomocowej..
Spośród innych naukowych organizacji wyróżnia nas ogromny zapał do pracy i różnorodność podejmowanych przedsięwzięć. Nasza energia przyciąga jak magnes oraz jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia i pomysły, dlatego zapraszamy serdecznie do naszego koła studentów różnych specjalności pedagogiki specjalnej oraz innych kierunków studiów!
Zapraszamy do kontaktu również osoby niepełnosprawne, rodziców dzieci niepełnosprawnych, organizacje, fundacje, instytucje – wszystkich zainteresowanych tematem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy chcieliby współpracować z nami.
SKN przy Katedrze i Zakładzie FarmakognozjiUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławadam.kowalczyk@umed.wroc.plnauki farmaceutyczne--Jesteśmy kołem zajmującym się badaniem i analizą substancji aktywnych zawartych w roślinach oraz ich zastosowaniem w farmacji i medycynie.
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa InternistycznegoUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławinternaumedwroc@gmail.comnauki medyczne--Celem koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności jego członków poprzez:

1. Organizowanie spotkań z praktykami pielęgniarstwa / ciekawymi ludźmi.
2. Udział w studenckich i pielęgniarskich konferencjach naukowych.
3. Organizowanie posiedzeń naukowych, konferencji i sympozjów i konferencji związanymi merytorycznie z zagadnieniami pielęgniarstwa internistycznego.
4. Współpracę z innymi kołami naukowymi.
5. Szerzenie idei działalności naukowej wśród studentów pielęgniarstwa.
6. Rozwijanie i pogłębianie wśród studentów zainteresowań w dziedzinie opieki pielęgniarskiej oraz problematyką zdrowia, choroby i jakości życia pacjentów
7. Rozszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii oraz osiągnięć w zakresie medycyny.
8. Nawiązywanie kontaktów naukowych ze studentami zrzeszonymi w kołach naukowych innych uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych w kraju i poza granicami
9. Możliwość realizowania własnych projektów badawczych pomoc w rozpowszechnianiu i publikowaniu osiągnięć naukowych członków Koła
10. Nawiązywanie kontaktów naukowych z pozauczelnianymi jednostkami naukowymi w zakresie podejmowania działalności naukowo-badawczej
11. Rozpowszechnianie i publikowanie prac i informacji o działaniach członków Koła
12. Integracja studentów różnych roczników na kierunkach Pielęgniarstwo.
Historii Państwa i PrawaUniwersytet WrocławskidolnośląskieWrocławkamilaraniszewska@gmail.comhistoriahttps://www.facebook.com/knhistoriipanstwaiprawa/about/?ref=page_internal-Koło naukowe działające na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii skupiający się na zagadnieniach z dziedziny prawa i historii.
Koło Naukowe NeuroinformatykiUniwersytet WarszawskimazowieckieWarszawaskneuro@fuw.edu.plnauki fizycznehttps://www.facebook.com/KNNeuroinformatyki/-Koło Naukowego Neuroinformatyki działa z ramienia Wydziału Fizyki UW od 2018 roku i jest zrzeszeniem studentów pasjonujących się neuronauką. Głównymi celami koła jest szerzenie wiedzy i popularyzacja nauk neuroinformatycznych, poszerzanie zainteresowań studentów, promocja kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie oraz pogłębianie formacji społecznej członków Koła. Osiągamy te cele poprzez spotkania integracyjne dla członków i sympatyków Koła Naukowego Neuroinformatyki, organizowanie otwartych wykładów popularnonaukowych, udziałowi w wydarzeniach o charakterze naukowym jak Piknik Naukowy, czy Hackathon+ oraz realizacje projektów opartych o procesowanie sygnałów bioelektrycznych. Jesteśmy również organizatorami międzynarodowej konferencji Aspects of Neuroscience, która będzie miała miejsce w 2021 roku. Ponadto staramy się o członkostwo międzynarodowej społeczności NeuroTechX Student Club.
Koło Naukowe Prawa PodatkowegoUniwersytet w BiałymstokupodlaskieBiałystokknpp.uwb@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Prawa-Podatkowego-UwB-201353263292908/-Podstawowym celem działalności Koła Naukowego Prawa Podatkowego jest umożliwianie studentom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu prawa podatkowego.
Realizacja celów Koła będzie odbywa się poprzez organizację konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz szkoleń prowadzonych przez praktyków jak i teoretyków prawa podatkowego, a także przez merytoryczną pracę członków Koła.
Jednym z głównych założeń Koła jest ukazanie działania instytucji prawa podatkowego w ujęciu praktycznym, co stanowi niewątpliwie istotne uzupełnienie materiału wykładanego w ramach zajęć uniwersyteckich. Umożliwi to obecnym studentom, a w przyszłości prawnikom, sprawniejsze i efektywniejsze poruszanie się w materii prawa podatkowego.
Równolegle duży nacisk kładziony jest także na integrację ze studentami z innych wydziałów prawa, działających w kołach lub organizacjach o podobnym zakresie. Umożliwia to wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie stałej współpracy z innymi ośrodkami akademickimi.
SKN Etologów "TENEO"Uniwersytet WrocławskidolnośląskieWrocławadrianna.muszynska99@gmail.comnauki o Ziemi i środowiskuhttps://www.facebook.com/SKNEtologow/-Nasza działalność polega na poszerzaniu wiedzy na temat zachowania zwierząt, prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz badaniach naukowych. Podczas wyjazdów porównujemy behawior i dobrostan zwierząt przetrzymywanych w różnych ośrodkach w Polsce i za granicą.
Interdyscyplinarne Koło Naukowe GeriatriiCollegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniukujawsko-pomorskieToruńskngeriatrii@gmail.comnauki o zdrowiuhttps://www.facebook.com/SKN.Geriatria.CM.UMKhttps://www.skngeriatria.cm.umk.pl/?fbclid=IwAR18PRkyBSvbMW4KAhj5lZL1b_4lMce6eKoUSHaEFdI4OldiEJr7WMmG_roSKN Geriatrii działające przy Katedrze Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza to koło interdyscyplinarne, które zrzesza studentów wielu kierunków Collegium Medicum. Zainteresowania członków koła dotyczą problemów starzenia się, starości oraz chorób wieku podeszłego. Jednym z głównych celów młodych naukowców jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, publikacja artykułów naukowych i stwarzanie coraz lepszych warunków do rozwoju naukowego. Opiekunem koła jest prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora Kornatowska.
Koło Naukowe Kosmetologii „Cosmetology, Cosmetic and Science Association”Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w KatowicachśląskieKatowicegwsh.kolonaukowekosmetologii@gmail.comnauki farmaceutyczne-https://www.gwsh.pl/studia/kosmetologia-kolo-naukowe.htmlJesteśmy organizacją skupiającą studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, którzy zainteresowani są szeroką tematyką związaną z kosmetologią. Zależy nam na poszerzaniu wiedzy oraz promocji zawodu kosmetologa. KNK działa na Wydziale Medycznym. Naszym celem jest zgłębianie wiedzy z zakresu Kosmetologii oraz nauk interdyscyplinarnych, rozwijanie umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy kosmetologa, poszerzanie indywidualnych zainteresowań, wymiana poglądów naukowych i doświadczeń studentów, prowadzenie i wspieranie prac naukowych studentów, integracja środowiska studenckiego i promowanie Uczelni.
Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w SzczytnieWyższa Szkoła Policji w Szczytniewarmińsko-mazurskieSzczytnoknkwspol@gmail.comkryminalistykahttps://www.facebook.com/sknkWSPolhttp://www.sknk.e-wspol.edu.pl/?fbclid=IwAR1m9kN9SgbWhd1pSNyyjT71lH4erYZTsK_Qit_CuMUFZSq6AxrQKL1BLEgStudenckie Koło Nauk Kryminalistycznych powstało w 2011 roku i jest najprężniej działającym kołem naukowym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jako organizacja dzieli się na kilka grup roboczych: mechanoskopię, traseologię, daktyloskopię, a także biologię kryminalistyczną. Jest organizatorem m.in. wyjazdów do laboratoriów, konferencji naukowych, a także Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów Kryminalistycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wałpusz”, na które zaprasza przedstawicieli Uczelni i instytutów naukowych z całej Polski.
Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny WisłockiejUniwersytet WrocławskidolnośląskieWrocławkn.seksuologii@gmail.comnauki o kulturze fizycznejhttps://www.facebook.com/KNSImMichalinyWislockiej/http://knseksuologii.blogspot.com/p/o-nas.htmlJesteśmy Kołem Naukowym Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej działającym przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasze koło zrzesza 38 członków z różnych kierunków, głównie psychologii. Nasze Osoby Członkowskie z dużym zaangażowaniem organizują spotkania członkowskie i z entuzjazmem podejmują się działań w naszym Kole. W bieżącym roku akademickim wyzwaniami, przed którymi staje nasze Koło są organizacja trzeciej edycji Tygodnia Równości, zorganizowanie ogólnodostępnych webinarów na tematy seksuologiczne oraz nawiązanie współpracy z doświadczonymi seksuologami/seksuolożkami w formie warsztatów.
Koło Naukowej KreatywnościPolitechnika BiałostockapodlaskieBiałystokknkzarzad@gmail.comNauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/Koło-Naukowej-Kreatywności-316268432364656/https://wiz.pb.edu.pl/studenci/kola-naukowe/kolo-naukowej-kreatywnosci/Działalnością naszego koła jest promowanie działań pobudzających do kreatywnego myślenia w różnych dziedzinach nauki. Jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami różnych wydarzeń na naszym wydziale, takich jak: wieczory gier, na których promujemy nasze kreatywne pomysły i jednocześnie nawiązujemy oraz zacieśniamy kontakty z innymi studentami. Organizujemy także warsztaty, na których możemy pobudzić nasze kreatywne myślenie oraz akcje charytatywne, włączając się w społeczną działalność naszej uczelni.
Miasto_TwórczeZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczeciniezachodniopomorskieSzczecinbielecki.filip@gmail.comarchitektura i urbanistyka--SKN Miasto_Twórcze zajmuje się różnego rodzaju działalnością skupioną wokół architektury i urbanistyki. Charakter naszych działań jest jednak interdyscyplinarny i zakrawa również o nauki społeczne oraz aspekty ekologiczne.
SKN Ekonomii PolitycznejSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawaep97941@student.sgh.waw.plnauki o polityce i administracjihttps://www.facebook.com/SKNEkonomiiPolitycznej/https://sknep.pl/Zajmujemy się tematyką ekonomii i polityki, nasze główne projekty to pisane przez członków Koła artykuły na tematy około ekonomiczne oraz cykle spotkań ze znanymi osobistościami.
Studenckie Koło Naukowe Analizy Danych w BiznesiePolitechnika BiałostockapodlaskieBiałystokskn.adabiz@gmail.comekonomia i finansehttps://www.facebook.com/StudenckieKolonaukoweADaBiz/https://wiz.pb.edu.pl/studenci/kola-naukowe/studenckie-kolo-naukowe-analizy-danych-w-biznesie-adabiz/Studenckie Koło Naukowe Analizy Danych w Biznesie (ADaBiz) skupia w swym kręgu studentów pragnących rozwinąć swoją pasję i umiejętności oraz poszerzyć wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu działalności przedsiębiorstw, przede wszystkim sektora logistyki. Studenckie Koło Naukowe Analizy Danych w Biznesie działa przy Międzynarodowej Katedrze Logistyki i Nauki o Usługach na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Naszym celem jest rozwiązywanie problemów przedsiębiorstw działających w sektorze TSL. Weryfikujemy swoją wiedzę zdobytą na studiach z realiami rynkowymi oraz promujemy ideę młodych praktyków. Koło ukierunkowuje swą działalność naukową na szeroko rozumianą analizę danych biznesowych, w szczególności odnoszącą się do działalności przedsiębiorstw sektora logistyki lub przedsiębiorstw posiadających działy logistyki. Zakres naukowy oraz badawczy Koła dotyczy w szczególności wykorzystania analizy danych w: modelach biznesowych przedsiębiorstw, mapowaniu procesów występujących w przedsiębiorstwie, usprawnianiu systemów magazynowania w przedsiębiorstwie, optymalizacji procesów transportowych w przedsiębiorstwie, logistyce procesów dystrybucji w przedsiębiorstwie, zarządzaniu zapasami materiałowymi w przedsiębiorstwie w oparciu o systemy ERP, wdrażaniu systemów informatycznych w magazynach (WMS) wykorzystaniu nowoczesnych metod kompletacji
Koło Wokalno-AktorskieUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinielubelskieLublinelzbieta.krzeminska@umcs.plsztuki filmowe i teatralne-https://www.umcs.pl/pl/studenckie-kolo-wokalno-aktorskie,20795.htmKoło zrzesza studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Poprzez tworzenie inscenizacji artystycznych podejmuje ważne problemy współczesne, które dotyczą przede wszystkim ludzi młodych. Koło organizuje również różne warsztaty: wokalne, aktorskie oraz poruszające ważne kwestie związane z rozwojem osobistym i nabyciem kompetencji służących organizowaniu i produkcji wydarzeń artystycznych.
Studenckie Koło Naukowe HRviewUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuwielkopolskiePoznańsknhrview@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/SKNHRview-Od 2012 roku prężnie działamy jako studenckie koło naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. HR to nasza pasja, którą staramy się dzielić i rozwijać. Działamy pod czujnym okiem dr Bartosza Marcinkowskiego oraz dr Sebastiana Narojczyka, którzy zawsze służą pomocą. Czym się zajmujemy?
- Współpracujemy z firmami z całej Polski
- Organizujemy przeróżne wydarzenia na uczelni, w tym cykl spotkań „HR w praktyce” - Bierzemy udział w warsztatach, szkoleniach
- Piszemy artykuły naukowe
- Uczymy licealistów jak poruszać się po rynku pracy
- Integrujemy się i wymieniamy doświadczeniem z innymi członkami koła
Koło Naukowe Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet WrocławskidolnośląskieWrocławkngp@uwr.edu.plgeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahttps://www.facebook.com/KNGPUWr-Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działa w projektach zagospodarowania przestrzennego, analiz funkcjonalno-przestrzennych (komunikacja miejska, inwentaryzacja osiedli) oraz partycypacji społecznej.
Koło Naukowe Psychologii PolitykiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuwielkopolskiePoznańkpsychologiipolityki@gmail.comnauki o polityce i administracjihttps://www.facebook.com/knppuam/-Zajmujemy się eksplorowaniem polityki przy pomocy narzędzi wykorzystywanych przez psychologię. Prowadzimy prace naukowo-badawcze, organizujemy wykłady, spotkania, warsztaty i konferencje.
SKN Prawa Energetycznego "on/off"Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniukujawsko-pomorskieToruńsknpe.umk@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/search/top?q=skn%20prawa%20energetycznego%20"on%2Foff"-SKN Prawa Energetycznego "on/off" jest jednym z nielicznych kół naukowych w Polsce podejmujących tematykę prawa energetycznego. Zdając sobie sprawę z tego jak szeroki obszar gospodarki zajmuje energetyka nasze Koło oprócz kwestii legislacyjnych porusza również zagadnienia ekonomiczno-społeczne związane z sektorem energetycznym.
Koło Naukowe ŻywieniowcówSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiemazowieckieWarszawakolo.naukowe.zywieniowcow@gmail.comtechnologia żywności i żywieniahttps://www.facebook.com/ZywieniowcySGGWhttp://wzcz.sggw.pl/kola-naukowe/Koło Naukowe Żywieniowców SGGW w Warszawie zajmuje się między innymi tematyką związaną z szeroko pojętymi zjawiskami zachodzącymi w żywności, rolnictwem i żywnością ekologiczną oraz żywnością funkcjonalną i wygodną. Najnowsze prace członków Koła obejmują innowacje w projektowaniu żywności, a także ciekawe rozwiązania w wykorzystywaniu surowców poprodukcyjnych. Koło Naukowe Żywieniowców podpisuje się pod działaniami zapobiegającymi marnotrawieniu żywności na świecie. Ma także na celu zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Experience"Politechnika ŁódzkałódzkieŁódźkolonaukowe.experience@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/kn.experiencehttps://knexperience.p.lodz.plZajmujemy się realizacją projektów z dziedziny HR, które umożliwiają nam – członkom Koła praktyczne wykorzystywanie wiedzy. Naszym sztandarowym projektem jest coroczna współpraca przy organizacji Akademickich Targów Pracy. Zatem Experience to również rozwijanie swoich umiejętności przy jednoczesnym zdobywaniu kompetencji miękkich. Experience to samorealizacja. Najbardziej ambitni członkowie Koła mają możliwość koordynowania przebiegu realizowanych przez nas projektów, a także urzeczywistnienia własnych pomysłów.
TrotylPolitechnika ŁódzkałódzkieŁódźkns.trotyl@gmail.comnauki chemiczne--Jesteśmy najstarszym Kołem Naukowym na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Na codzień posiadamy trzy sekcje. Najprężniej działająca to oczywiście sekcja eksperymentalna. To członkowie tej grupy organizują od strony technicznej wszystkie pokazy oraz inne wydarzenia chemiczne.
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w BiałymstokuUniwersytet w BiałymstokupodlaskieBiałystoksknhuwb@gmail.comhistoriahttps://www.facebook.com/uwb.sknhhttps://sknhuwb.wordpress.com/sknh/Studenckie Koło Naukowe Historyków jest organizacją studencką działającą przy Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Koło powstało w w listopadzie 1969 r. z inicjatywy prof. Andrzeja Wyrobisza i jest najstarszą organizacją tego typu działającą na naszym Uniwersytecie. Przez progi SKNH „przewinęły się” niezliczone zastępy członków. Wielu z nich pracuje aktualnie na Uniwersytecie w Białymstoku inni z powodzeniem spełniają się w placówkach kulturalnych, muzeach, archiwach. Możliwość uczestnictwa w działalności Koła jest, niewątpliwie, wielką przygodą i sposobem rozwinięcia swoich zainteresowań.

W skład Studenckiego Koła Naukowego Historyków aktualnie wchodzą trzy sekcje tematyczne (Regionu, Starożytna i Wojskowości). Tak więc każdy znajdzie tu coś dla siebie (możliwość powstania nowych)!

Koło obecnie skupia 40 członków, niekoniecznie studentów historii, ale osoby żywo interesujące się tą dziedziną nauki.
MañanaUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiemałopolskieKrakówkolomanana2020@gmail.comjęzykoznawstwo--Jako grupa pasjonatów kultury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej staramy się ją zgłębiać i w ciekawy sposób promować. Posiadamy sekcje językoznawczą, literaturoznawczą i kulturoznawczą. W obecnym roku akademickim przygotowujemy trzy interesujące projekty, w tym stronę internetową i serię podcastów, mające na celu przybliżenie osiągnięć hispanojęzycznej cywilizacji szerszej publiczności.
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTOUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuwielkopolskiePoznańsknrkonto@gmail.comekonomia i finansehttps://www.facebook.com/SKNRKONTO-Skupiamy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z kierunków "Finanse i rachunkowość biznesu" oraz "Finanse, audyt, inwestycje". Naszym celem jest zgłębianie praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków i audytu, dlatego organizujemy wykłady otwarte i warsztaty pod nazwą "Poznań Accounting Days", a także konferencję naukową dla studentów z całej Polski. Współpracujemy z wieloma firmami, stawiamy na samokształcenie i pragniemy, aby członkowie naszego Koła nie mieli problemów ze znalezieniem praktyk a później pracy w swoim zawodzie.
Studenckie Koło Naukowe Biochemików UMCSUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinielubelskieLublinsknbiochem@gmail.comnauki biologicznehttps://www.facebook.com/SknBiochemUMCS-Studenckie Koło Naukowe Biochemików UMCS powstało w 1967 roku przy Zakładzie Biochemii a więc jest to koło z ponad 50 letnią tradycją. Najważniejszym celem działalności Koła było przede wszystkim zrzeszanie studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz jego absolwentów. Członkowie Koła biorą czynny udział w projektach naukowych, konferencjach, wydarzeniach uczelnianych takich jak „Noc Biologów” czy „Drzwi Otwarte” oraz obozach naukowych. W ten sposób zdobywają cenne doświadczenia oraz rozwijają swoje zainteresowania biochemiczne. SKN Biochemików również jest otwarte na współpracę z innymi Kołami, przykładem tego jest organizowanie wspólnych wigilii kołowych oraz wyjazdów na konferencje. Na rok akademicki 2020/2021 Biochemicy mają w planach rozwijać swoje umiejętności laboratoryjne biorąc udział w projektach naukowych oraz warsztatach. Ponadto planowane są liczne integracje służące wymianie doświadczeń i wiedzy, obóz oraz udział w akcjach mających na celu popularyzację nauki.
Akademickie Koło Aplikacji Internetowych AKAIPolitechnika PoznańskawielkopolskiePoznańkontakt@akai.org.plinformatykafacebook.com/Akai.ppAkai.org.plAplikacje iniernetowe, mobilne, desktopowe
Koło Naukowe Prawa i Administracji "IUSTITIA"Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w KatowicachśląskieKatowicewojciech.magierowski@gwsh.plnauki prawne-https://www.gwsh.pl/studia/kolo-naukowe-prawa-i-administracja-iustitia.htmlKoło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA” powstało w marcu 2014 roku.

Jest organizacją studentów GWSH zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką prawa oraz administracji. KNPiA działa przy Katedrze Prawa i Administracji kierowanej przez prof. dr hab. Andrzej Bisztygę, pomysłodawcę Koła.

Naszym celem jest pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz administracji, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz wymiana poglądów naukowych studentów. Z racji na dwojaką naturę naszego Koła, dyskusje na spotkaniach są bardzo burzliwe a czasami nawet zaskakujące.
SKN Zrównoważonego Rozwoju, oikos WarszawaSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawapresident@warsaw.oikos-international.orgnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/oikos.warsawhttps://oikos-international.org/warsaw/oikos Warsaw is one of the leading student organizations regarding the topic of sustainable business. We empower students to understand the concept of sustainability in economics and management through a rich portfolio of projects. We believe that social, ecological and economic sustainability belong together and are essential elements for a better tomorrow. Therefore we try to reach as many students as possible and make sustainability a constant companion in their future decisions.
Our projects in Warsaw School of Economics focus on diversified topics. We try to encourage representatives of business, politics, NGOs and science to participate in the discussion and to create a neutral platform enabling all the participants to exchange their ideas concerning sustainable development.
Studenckie Koło SEPPolitechnika BiałostockapodlaskieBiałystoksk.sep.bialystok@gmail.comautomatyka, elektronika i elektrotechnikahttps://www.facebook.com/sep.studenci.bialystok-Celem Koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy, kwalifikacji zawodowych, kultury technicznej i etyki zawodowej oraz umiejętności z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki, integrowanie środowiska elektryków oraz propagowanie rozwoju z wykorzystaniem elektrotechniki.
Członkowie Studenckiego koła SEP zajmują się:
- realizacją projektów naukowo – badawczych;
- organizacją kursów na świadectwo kwalifikacyjne SEP;
- organizacją wyjazdów szkoleniowych dla członków SEP;
- organizacją szkoleń z różnych dziedzin nauki i techniki;
- organizacją wycieczek po zakładach przemysłowych, uczelniach, szkołach;
- organizacją spotkań z kołami SEP działającymi przy innych uczelniach;
- organizacją seminariów, sympozjów i spotkań naukowych;
- współpracą z innymi kołami naukowymi;
- aktywnym uczestnictwem w pracach jednostek SEP
- organizacją spotkań z teoretykami i praktykami elektrotechniki i dziedzin pokrewnych.
Studenckie Koło Naukowe Pracowni Toksykologii Sądowej przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w LublinieUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinkolotoksykologiasadowa@gmail.comnauki medyczne--SKN Pracowni Toksykologii Sądowej przy KZiMS zostało założone przez sympatyków dziedziny jaką jest kryminalistyka, a przede wszystkim jej nauce pomocniczej, jaką jest toksykologia sądowa. Działalność koła skupia się głównie, na prowadzeniu prac badawczych, przeglądowych oraz ich publikacji podczas konferencji naukowych, jak i też w czasopismach naukowych. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy o ksenobiotykach i ich metabolitach, a także popularyzacja toksykologii sądowej, jak również uczestniczenie w analizach toksykologicznych dzięki którym zdobywamy cenne doświadczenie zawodowe.
Koło Naukowe RolnikówSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiemazowieckieWarszawak.n.rolnikow@gmail.comrolnictwo i ogrodnictwohttps://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Rolnik%C3%B3w-SGGW-w-Warszawie-422887777806327-Koło Naukowe Rolników powstało ponad 100 lat temu dla studentów i z ich inicjatywy. Od zawsze stwarzało szansę pogłębiania wiedzy, pomocy koleżeńskiej i samokształcenia oraz wyrabiania zdolności organizacyjnych i społecznych. Działalność Koła przez cały ten czas wychodzi naprzeciw potrzebom studentów i pozwala się im czynnie realizować.
KNR to przede wszystkim:
• doświadczenia, dzięki którym nasi studenci poszerzają swoją wiedzę i mogą uczestniczyć w konkursach oraz przeglądach Kół Naukowych;
• Spotkania z ciekawymi prelegentami oraz ludźmi sukcesu, na których można usłyszeć jak wytrwałym należy być w dążeniu do celu oraz zobaczyć, jak ma się teoria do praktyki;
• Wyjazdy i integracje, które nie tylko łączą grupę i tworzą silną drużynę, ale również uczą i pozwalają poznawać często nieznane!

Koło Naukowe Socjologiczno-AntropologiczneUniwersytet w BiałymstokupodlaskieBiałystokknsa@uwb.edu.plnauki socjologiczne-soc.uwb.edu.plPopularyzacja socjologii i badań socjologicznych wśród studentów UwB. Doskonalenie umiejętności badawczych. Pogłębianie wiedzy teoretycznej. Samorozwój członków koła. Nabywanie kompetencji przygotowywania i publikowania materiałów naukowych i popularnonaukowych. Organizacja konferencji naukowych i popularyzacja nauki.Doskonalenie pracy zespołowej i indywidualnej.
Studenckie Koło AstronautycznePolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawaska.pw.pr@gmail.cominżynieria środowiska, górnictwo i energetykahttps://www.facebook.com/SKA.PWhttps://ska.pw.edu.pl/Studenckie Koło Astronautyczne od 1996 roku zrzesza pasjonatów kosmonautyki, rozwijających swoją wiedzę w projektach naukowych oraz popularyzujących tematykę kosmiczną przez udział w piknikach i konferencjach. Członkowie Koła aktywnie realizują swoje pomysły, wspólnie badając, tworząc i rozwijając technologie innowacyjne na skalę krajową, a nierzadko nawet światową. Efekty starań Koła są ewidentne.
Co roku członkowie SKA Robotics biorą udział oraz osiągają sukcesy w prestiżowych zawodach łazików. Konstrukcja Sirius osiągnęła najwyższy wynik w kategorii Science na zawodach URC 2019 oraz zajęła 4 miejsce na zawodach ERC 2019. Rozpoczęte zostały prace nad budową nowej platformy o roboczej nazwie Perun.
Budowane przez Sekcję Rakietową konstrukcje testowane są regularnie na polskich poligonach, a najnowszy projekt, Twardowsky, rozwijany jest z myślą o starcie w zawodach Spaceport America Cup. Do sukcesów Sekcji można zaliczyć ustanowienie rekordu wysokości lotu polskiej rakiety amatorskiej oraz pobicie europejskiego rekordu prędkości rakiety studenckiej. Rozwój rakiety sterowanej FOK był również tematem wystąpienia na międzynarodowej konferencji IAC 2020.
Ponadto członkowie Koła stworzyli pierwszego polskiego satelitę – PW-Sat. Projekt zaowocował dużą dawką zdobytego doświadczenia, dzięki czemu udało się stworzyć jego następcę – PW-Sat2, którego misja zakończyła się sukcesem. Obecnie tworzony PW-Sat3 kontynuuje dziedzictwo poprzednich projektów. Na pokładzie znajdzie się zaprojektowany przez nas napęd typu Cold Gas z innowacyjną technologią ograniczenia zjawiska chlupotania (ang. slosh).
Sekcja Balonowa rozwija swoje autorskie eksperymenty, które wysyłane są w gondolach balonów stratosferycznych. Do niedawnych sukcesów można zaliczyć kampanię startową realizowaną jako wsparcie dla misji TARANIS realizowanej przez Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Koło działa również w projektach IGLUNA, która angażuje studentów z całego świata do rozwoju technologii kosmicznych. Obecnie rozwijany projekt SAMPLE 2 porusza tematykę agrokultury w warunkach kosmicznych i ma pozwolić na uprawę roślin na księżycu.
Koło Naukowe Prawa EuropejskiegoUniwersytet WarszawskimazowieckieWarszawaknpe.wpia.uw@gmail.comnauki prawne--Organizujemy panele dyskusyjne, konferencje oraz debaty związane z prawem instytucjonalnym i materialnym UE
Interdyscyplinarne Koło BiomedycynyUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinkolo.biomedycyny@gmail.comnauki biologicznehttps://www.facebook.com/biomedycynaumlubhttp://biomedycyna.umlub.pl/Celem Interdyscyplinarnego Koła Biomedycyny jest zrzeszanie Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zainteresowanych zagadnieniami nauk biomedycznych, w szczególności biologią molekularną i biologią rozwoju.
Spotkania IKB od odbywają się w formie tzw. Journal Clubów. Są to cykliczne spotkania, odbywające się zwykle co dwa tygodnie, polegające na przedstawianiu w formie studenckich wystąpień interesujących odkryć i eksperymentów naukowych, jak i projektów prowadzonych przez Członków Koła. Na początku nowego roku akademickiego studenci dzielą się także wrażeniami z praktyk wakacyjnych odbytych w ramach programu Erasmus+.
Członkowie Koła mają także możliwość brania udziału w szkoleniach powstałych z własnej inicjatywy, z pomocą nauczycieli akademickich. Szkolenia te dotyczą m.in. analizy statystycznej danych, bioinformatyki oraz innych umiejętności przydatnych w pracy naukowej. Organizowane są także gościnne wykłady doktorantów oraz profesorów dotyczące nowoczesnych technik biologii molekularnej oraz pracy naukowca.
Interdyscyplinarne Koło Biomedycyny umożliwia również rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu pracy w laboratoriach. Dzięki licznym projektom naukowym powstałym z inicjatywy Członków i Zarządu Koła oraz zaprzyjaźnionych Zakładów I Katedr, Studenci mają możliwość czynnie uczestniczyć w życiu naukowym Uczelni i doskonalić swoje laboratoryjne umiejętności.
Koło Naukowe Zarządzania ProdukcjąPolitechnika LubelskalubelskieLublinknzp@pollub.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/search/top?q=ko%C5%82o%20naukowe%20zarz%C4%85dzania%20produkcj%C4%85-Głównym celem działania koła jest rozwój w kierunku szeroko pojętego Zarządzania Produkcją. Zależy nam na tym, aby poprzez liczne wyjazdy, szkolenia oraz konferencje naukowe członkowie koła poznali jak wiedza zdobyta na uczelni może być wykorzystana w realnym życiu.
Studenckie Koło Naukowe CardiosUniwersytet OpolskiopolskieOpoleskn.kardiologia.opole@gmail.comnauki medyczne--Celem funkcjonowania koła naukowego jest poszerzenie wiedzy z zakresu leczenia i diagnostyki chorób układu krążenia. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci poznają praktycznie podstawowe techniki badania podmiotowego i przedmiotowego kluczowe w rozpoznawaniu chorób serca.
Działalność koła podzielona jest na 6 sekcji : zawał serca, zatorowość płucna, niewydolność serca, elektrokardiologia, badania obrazowe oraz elektrofizjologia.
Studencki Zespół Badawczy przy Centrum Europejskim UMCSUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinielubelskieLublincentrum.europejskie@poczta.umcs.lublin.plnauki o polityce i administracji-https://www.umcs.pl/pl/studencki-zespol-badawczy-przy-centrum-europejskim-umcs,16926.htm- promowanie różnych aktywności związanych z integracją europejską,
- promowanie działań Centrum Europejskiego UMCS związanych z integracją europejską, 
- wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej w zakresie problematyki związanej z integracją europejską, 
- promocja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
- międzywydziałowa integracja studentów zainteresowanych tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej, 
- rozwijanie naukowych zainteresowań studentów w obszarze szeroko pojętej integracji europejskiej
- publikowanie artykułów i innych krótszych form pisarskich dotyczących problematyki integracji europejskiej, 
Linguana UG - Koło Tłumaczeń SpecjalistycznychUniwersytet GdańskipomorskieGdańskredakcja.linguana@gmail.comjęzykoznawstwohttps://www.facebook.com/Linguanahttp://www.linguana.ug.edu.pl/Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA działa przy Katedrze Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki pod opieką dr Macieja Kura. Formalnie rozpoczęło działalność w październiku 2005 r. pod opieką dr hab. Łucji Biel, choć nieformalnie istnieje od 2004 r. Celem członków LINGUANY jest zgłębianie tajników tłumaczeń specjalistycznych. Do tej pory były to tłumaczenia prawnicze, jednak od 2016 r. skupiamy się głównie na lokalizacji (choć nie tylko).

Oprócz regularnych spotkań o charakterze warsztatowym Koło wydaje cieszący się dużym zainteresowaniem Biuletyn, a także angażuje się w działania promujące Katedrę. Braliśmy udział w Targach Akademia, Dniach Kariery, Dniach Otwartych Translatoryki, a także regularnie pomagamy w organizacji konferencji na naszym Wydziale. Mamy wielkie marzenia — od stworzenia cyklu corocznych konferencji tłumaczeniowych, po angażowanie się w coraz poważniejsze projekty tłumaczeniowe. W Kole dzielimy się zadaniami, tak żeby każdy miał coś do roboty. Pomagamy sobie nawzajem; wyjadacze uczelniani wspierają nowicjuszy w ich codziennej walce.
Maestros de la economiaPolitechnika OpolskaopolskieOpoled.rokita-poskart@po.edu.plekonomia i finansehttps://www.facebook.com/Maestros-de-la-economia-1678697339072930-Studenckie Koło Naukowe „Maestros de la economia” skupia osoby, których interesuje ekonomia. Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, propagowanie aktualnej wiedzy na tematy gospodarcze, wspieranie członków w rozwoju indywidualnych zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności praktycznych studentów.
Celem funkcjonowania Koła jest również przygotowywanie jego członków do sprawnego wejścia na rynek pracy.
Studenckie Koło Naukowe NegocjatorSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieWarszawaskn.negocjator@gmail.comnauki o komunikacji społecznej i mediachhttps://www.facebook.com/SKNNegohttps://negocjator.pl/SKN Negocjator to jedno z najbardziej aktywnych kół naukowych w SGH. Działa ono nieprzerwanie od 2000 r. Dbamy o rozwijanie umiejętności miękkich – negocjacji, komunikacji, psychologii oraz wystąpień – przez praktykę. W SKN Negocjator dajemy członkom możliwość współtworzenia ambitnych projektów w zgranym zespole i przyjacielskiej atmosferze.
Studenckie Koło Naukowe NeonatologiiUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławskn.neonatologia.wroclaw@gmail.comnauki medyczne--SKN Neonatologii ma na celu pogłębianie wiedzy z zakresu ciąży, neonatologii, rozwoju noworodków, patologii noworodka oraz podstaw rozwoju dziecka. W ramach działalności Koła studenci mogą ćwiczyć umiejętności praktyczne podczas uczestnictwa w dyżurach. Członkowie SKN mogą realizować prace naukowo-badawcze, opracowywać i prezentować je na konferencjach.
Koło Naukowe PolitologówUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiemałopolskieKrakówknp@up.krakow.plnauki o polityce i administracjihttps://www.facebook.com/knsip/-Koło Naukowe Politologów to grupa zrzeszająca studentów ciekawych świata zaangażowanych w popularyzację wiedzy i promująca badania naukowe wśród swoich członków i braci studenckiej. W ciągu wieloletniej działalności zrealizowaliśmy wiele projektów badawczych, przykładowo: jeden z nich zaowocował książką "Dlaczego Palikot. Młodzi wyborcy Ruchu Palikota: przypadkowy czy "twardy" elektorat nowej siły na polskiej scenie politycznej" (https://elipsa.pl/pl/p/Dlaczego-Palikot-Radoslaw-Marzecki%2C-Lukasz-Stach-red./706). Uczestniczymy w konferencjach naukowych, organizujemy je, współpracujemy z kilkoma uczelniami na Ukrainie, staramy się realizować projekty badawcze czy pomagać w funkcjonowaniu Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, w którym działamy. Angażujemy się take w projekty "trzeciego sektora". Na zakończenie - jeszcze jeden przykład naszej działalności: http://www.wydawnictwoup.pl/305/Kim-jestesmy-Studenci-Instytutu-politologii-Uniwersytetu-Pedagogicznego-w-Krakowie-w-swietle-badan-a.html
Koło Naukowe Pedagogiki Zdolności i InformatykiAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawiemazowieckieWarszawakolo.naukowe.pzii@gmail.compedagogikahttps://www.facebook.com/KoloNaukowePZI/-KN zajmuje się rozwijaniem zdolności, umiejętności informatycznych, stymulowaniem potencjału twórczego studentów, pozwala pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z działalnością pedagogiczną.
Koło Naukowe Komparatystyki PrawniczejUniwersytet WarszawskimazowieckieWarszawaknkpuw@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/knkpuwhttp://knkp.edu.pl/Nasza organizacja zrzesza osoby zainteresowane prawem, a szczególnie patrzeniem na nie w nieco szerszym kontekście. Celem inicjatywy jest popularyzacja porównawczych studiów nad prawem, a także zwiększenie potencjału naukowego wydziału, m.in. poprzez organizację licznych spotkań z interesującymi gośćmi, podejmowanie się pisania artykułów naukowych, branie udziału w konferencjach czy też organizację własnych konferencji. Działania koła skupiają się na analizie w ujęciu prawnoporównawczym wszelkich gałęzi prawa w poszczególnych systemach prawnych, takich jak np. prawo kontynentalne, common law czy prawo szariatu. Zakres tematyczny spotkań organizowanych przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej jest silnie zróżnicowany, ale każdorazowo ich punktem wspólnym jest nacisk położony na studia komparatystyczne nad rozważanymi zagadnieniami.
SKN Marketingu MultimedialnegoUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuwielkopolskiePoznaństudentsknmm@gmail.comekonomia i finansehttps://www.facebook.com/SKN-Marketingu-Multimedialnego-203175976371209/-Tworzymy Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Badań Rynku i Usług na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Nasz zespół to studenci I i II stopnia oraz doktoranci, z różnych kierunków i specjalności, dysponujący szeroką i różnorodną wiedzą. Jesteśmy stażystami oraz pracownikami w działach marketingu, promocji oraz badań i analiz rynkowych.
Rising Business LeadersUniwersytet WrocławskidolnośląskieWrocławrisingbleaders@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakości--SKN RBL zrzesza najbardziej ambitnych studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy chcą zwiększyć swe szanse na rynku pracy, pogłębiając swoją wiedzę – zwłaszcza w aspekcie praktycznym. Głównym celem działalności Rising Business Leaders jest wypuszczenie na rynek pracy absolwentów naszego koła, w pełni przygotowanych do podjęcia kariery zawodowej, bo RBL zdaje sobie sprawę, że dobrze przygotowany kapitał ludzki jest na wagę złota. Pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki w obrębie: finansów i rachunkowości, analizy ekonomicznej, zarządzania, psychologii, prawa i etyki, socjologii, marketingu, polityki gospodarczej, ogólnej teorii ekonomii, świadomości obywatelskiej, bezpieczeństwa i higieny pracy jest tym na czym w szczególności budujemy swoją działalność.
SKN Free RadicalsWarszawski Uniwersytet MedycznymazowieckieWarszawafree.radicals.chemia.fizyczna@gmail.comnauki chemicznehttps://m.facebook.com/SKN-Free-Radicals-143544036369862/?eidhttps://chemiafizyczna.wum.edu.pl/content/studenckie-kolo-naukoweCzłonkowie Koła koncentrują się w swojej działalności na zagadnieniach takich jak projektowanie leków in silico, badanie strukturalne związków chemicznych czynnych farmakologicznie, badanie właściwości antyoksydacyjnych surowców roślinnych, żywności funkcjonalnej, suplementów diety, kosmetyków. W eksperymentach wykorzystywane są metody obliczeniowe modelowania molekularnego, m.in. dokowanie molekularne, obliczenia DFT, a także spektroskopia rezonansów magnetycznych (NMR, EPR) oraz spektroskopia UV-Vis. Praca w SKN może opierać się na indywidualnej bądź grupowej pracy badawczej, pisaniu artykułów przeglądowych, a także na popularyzacji nauki. Wszędzie nas pełno! Od 2015 r. organizujemy warsztaty podczas Międzynarodowego Warszawskiego Kongresu Młodych Naukowców (Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, WIMC), w zajęciach w ramach spotkań pt. „Skołowany Weekend” jesteśmy prawie od początku. Jesteśmy zaangażowani także w organizację i przeprowadzenie wykładów na Wydziale Farmaceutycznym podczas Festiwalu Nauki. Chętnie dzielimy się wynikami naszych badań prezentując je na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Od 2018 roku współorganizujemy wraz z Kołem Fizyki Medycznej UW ogólnopolską konferencję „Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna”.
Studenckie Koło Naukowe „KARPATY”Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkimałopolskieKrakówsknkarpaty@gmail.comarchitektura i urbanistykahttps://www.facebook.com/sknkarpaty-Koło naukowe prowadzi działalność związaną głównie z przestrzenią wiejską, projektując jej zagospodarowanie i koncepcje zmian. Współpracujemy z samorządami administracyjnymi w celu osiągnięcia najlepszego wariantu dla mieszkańców. W ten sposób rozwijamy swoje zainteresowania. Koło zrzesza studentów architektury, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej i transportu, dzięki czemu studenci uczą się współpracy pomiędzy branżami.
MatrixPolitechnika PoznańskaWielkopolskiePoznańmatrix.put@gmail.cominżynieria materiałowahttps://www.facebook.com/Ko%C5%82o-naukowe-Matrix-101484587942501-Koło naukowe Matrix zajmuję się badaniami nad kompozytami polimerowymi wykorzystywanymi w technologiach druku 3D, wtryskiwania, rotomoldingu oraz wytłaczania. Tematyka prac podejmowana w ramach koła dotyczy m. in. zagadnień związanych z zastosowaniem surowców odpadowych w wytwarzaniu kompozytów polimerowych, zastosowaniem biowęgla w modyfikacji polimerów technicznych czy też hybrydyzacją.
SKN Kultura i Ekonomia WinaUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuwielkopolskiePoznańsknwino@gmail.comekonomia i finansehttps://www.facebook.com/SKN.WINO-SKN Kultura i Ekonomia Wina to koło, które łączy ludzi z pasją do wina, chcących poznać ekonomiczne spojrzenie na biznes winiarski. Organizujemy wiele projektów, wykładów otwartych oraz spotkań z praktykami, gdzie przybliżane są aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa winiarskiego, światowe rynki wina, a także inwestycje w wino oraz perspektywy rozwoju produkcji wina w Polsce.
Studenckie Koło Doskonalenia ProcesówPolitechnika PoznańskawielkopolskiePoznańskdp.pp@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/skdp.pphttp://skdp.put.poznan.pl/Studenckie Koło Doskonalenia Procesów zajmuje się rozwojem zainteresowań i pogłębianiem wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych oraz technicznych z zakresu procesów logistycznych oraz organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach. Do Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów należy kilkunastu członków głównie kierunków Zarządzanie i Logistyka. Działalność Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów opiera się na wyjazdach naukowo-dydaktycznych do różnych przedsiębiorstw w celu zapoznania się z ich organizacją i wdrożonymi technologiami oraz tworzeniu rozwiązań wdrażanych w wielu zakładach przemysłowych.
Studenckie Koło PrzedsiębiorczościKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIlubelskieLublinkoloprzedsiebiorczosc.kul@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-KUL-418188755298391/https://www.kul.pl/studenckie-kolo-przedsiebiorczosci,14181.htmlJako koło skupiamy w swoich szeregach studentów różnych lat studiów. Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom studentów oraz chcemy rozwinąć ich umiejętności. Koło dąży do konfrontacji posiadanej i rozwijanej wiedzy teoretycznej z praktyką. Opieramy się na poszerzaniu własnej wiedzy, ale także w oparciu o poczucie odpowiedzialności. Nasi członkowie są organizatorami między innymi sesji naukowych, szkoleń czy też akcji informacyjnych. Ciągły rozwój stanowi dla nas jest nie tylko wymogiem dzisiejszej rzeczywistości, ale i fundamentem przyszłej kariery zawodowej.
Koło Naukowe Logistyki "LOGITOR"Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniukujawsko-pomorskieToruńskn.logitor@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/knllogitorhttp://www.logitor.umk.pl/KNL „LOGITOR” tworzą ludzie postrzegający logistykę jako interdyscyplinarną dziedzinę – obecną we wszystkich działaniach człowieka. Zajmujemy się organizowaniem konferencji na UMK w Toruniu o tematyce logistycznej, współorganizujemy targi pracy razem z samorządem studenckim, wyjeżdżamy do przedsiębiorstw na wizyty studyjne oraz zapraszamy przedsiębiorstwa na nasz wydział.
SKN Centrum Symulacji MedycznychWarszawski Uniwersytet MedycznymazowieckieWarszawaewa.tomszys@gmail.comnauki o zdrowiu--Zajmujemy się symulacjami medycznymi
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii DoświadczalnejUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinsknhistologiiuml@gmail.comnauki medyczne--SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej zajmuje się działalnością naukową w zakresie badań histologicznych i cytologicznych w formie doświadczalnej, w tym pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi. W naszym kole jesteśmy w stanie zbadać zmiany mikroskopowe w tkankach spowodowane ekspozycją na dany czynnik.
Studenckie Koło Naukowe GeografówUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiemałopolskieKrakówskng@up.krakow.plnauki o Ziemi i środowiskuhttps://www.facebook.com/SKNGUP/?notif_id=1606231180377979&notif_t=page_name_change&ref=notifhttp://skng.up.krakow.pl/Rozwój zainteresowań naukowych, uczestniczenie i organizowanie konferencji naukowych. Organizowanie akcji edukacyjnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży, a także wspólne podróże i wyjazdy terenowe.
Studenckie Koło Naukowe "ChAK - Chłodnictwo, Aparatura Spożywcza i Klimatyzacja"Politechnika ŁódzkałódzkieŁódźsknchak@info.p.lodz.plinżynieria mechanicznahttps://www.facebook.com/sknchak-Zajmujemy się projektami związanymi z chłodnictwem, aparaturą spożywczą, klimatyzacją, wymianą ciepła; współpracujemy z licznymi przedsiębiorstwami z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej; uczestniczymy w szkoleniach z branżowych programów i organizujemy je również dla studentów niebędących członkami Koła; bierzemy udział w wydarzeniach branżowych i powiązanych z branżą ogólnoenergetyczną.
SKN przy Klinice Alergologii i Chorób WewnętrznychUniwersytet Medyczny w BiałymstokupodlaskieBiałystokizdebskawiktoria@gmail.comnauki medyczne--Zajmujemy się głównie działalnością naukową obejmującą analizy baz danych, prowadzenie badań z zakresu badań układu oddechowego oraz diagnostyki i leczenia alergologii.
Studenckie Koło Naukowo-Badawcze Turystyki "Tuptuś"Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczapodkarpackieRzeszówsknbttuptus@gmail.comgeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahttps://www.facebook.com/TuptusPRz-Studenckie Koło Naukowo-Badawcze Turystyki "Tuptuś" zajmuje się ekonomicznymi badaniami turystyki, działalnością naukową i badawczą na uczelni oraz popularyzacją wyjazdów trekindowych wśród studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Nasze koło organizuje takie wydarzenia jak: Na studenckie wczasy nigdy nie ma kasy, czyli turystyczna przedsiębiorczość w akademickim wydaniu, Rajd Studentów Politechniki Rzeszowskiej, Marsz na Orientację Studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz konferencje naukowe: Seminarium Naukowe "Zarządzanie i turystyka XXI wieku" oraz Konferencja Naukowa "Behind the door - świat za drzwiami"
Studenckie Koło Naukowe SydoniaUniwersytet SzczecińskizachodniopomorskieSzczecinus.sydonia@gmail.comnauki o bezpieczeństwiehttps://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Sydonia-2145558038811472/-Jesteśmy kołem naukowym zrzeszającym ludzi interesujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Charakter naszego koła to umiejętności praktyczne razem z teorią.
Koło Naukowe HydrobiologówUniwersytet SzczecińskizachodniopomorskieSzczecinlukasz.slugocki@usz.edu.plnauki biologiczne-https://knh.usz.edu.pl/Koło Naukowe Hydrobiologów (KNH) powstało, aby umożliwić studentom Uniwersytetu Szczecińskiego realizowanie projektów badawczych związanych z hydrobiologią. Opiekę merytoryczną działań KNH sprawują pracownicy badawczo-dydaktyczni Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Cele KNH:
- Rozwijanie i popularyzacja zainteresowań hydrobiologicznych wśród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwłaszcza biologią, ekologią, systematyką i ochroną organizmów wodnych.
- Podejmowanie działań studentów mających na celu czynną ochronę przyrody.
- Udział w pracach badawczych Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy hydrobiologicznej przez studentów.
- Promowanie swej uczelni.
- Rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów.
- Rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.
- Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła
SKN Żywienia CzłowiekaUniwersytet JagiellońskimałopolskieKrakówzywienieczlowieka.skn@gmail.comnauki o zdrowiu--Udział czynny w konferencjach naukowych, opracowanie tekstów prac popularno-naukowych, uczestnictwo w badaniach i przygotowaniu prac naukowych, prowadzić zajęcia dotyczące żywienia w zdrowiu publicznym.
Koło Naukowe Psychologii Społecznej "LOGOS"Uniwersytet SzczecińskizachodniopomorskieSzczecinknpslogos.us@gmail.compsychologiahttps://www.facebook.com/knpslogos-Koło Naukowe Psychologii Społecznej LOGOS działa przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. LOGOS zrzesza studentów wszystkich lat, którzy zainteresowani tematyką psychologii społecznej inwestują swój czas w rozwój naukowy. Działalność w kole to tworzenie kreatywnych pomysłów na projekty badawcze, realizacja pomysłów w gronie studenckim, wyjazdy na konferencje i wzbogacanie się o doświadczenie w organizacji własnych wydarzeń.
Collegium ProcuratioCollegium CivitasmazowieckieWarszawakn.collegium.procuratio@civitas.edu.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/Collegium-Procuratio-108761770961728-Collegium Procuratio to nowe Koło Naukowe Zarządzania zrzeszające aktywnych studentów na naszej uczelni. Głównym celem koła jest promocja i kreacja postawy przedsiębiorczej wśród środowiska akademickiego. Uczymy się realizując interesujące projekty (np. webinary). Bierzemy udział w wielu szkoleniach, po czym dzielimy się nasza wiedzą i pasjami ze światem. Chcemy wspólnie działać i przy okazji świetnie się bawić i pokazać, że studia to nie tylko praca.
Koło Naukowe Napędów MELpropPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawaknn.melprop@gmail.cominżynieria lądowa i transporthttps://www.facebook.com/MELprop-Koło Naukowe Napędów MELprop powstało w roku 2009. Celem założenia Koła była możliwość wykorzystywania przez studentów zdobywanej w trakcie studiów wiedzy. Koło powstało przy Zakładzie Silników Lotniczych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, jednak zrzesza studentów nie tylko specjalności Napędy Lotnicze, ale także innych specjalności wydziału MEiL i studentów z innych wydziałów. Dość szeroki zakres prac przy projektach sprawia, że każdy student Politechniki znajdzie tutaj coś dla siebie. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi wydziałami np. w tematyce inżynierii materiałowej, technik wytwarzania, czy też elektroniki. Obecnie realizujemy projekty badawcze związane z silnikami rakietowymi i turboodrzutowymi, jednak wachlarz prac prowadzonych w czasie funkcjonowania koła jest znacznie szerszy.
Studenkie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej BriefPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczapodkarpackieRzeszówsknkm.brief@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/SKNKM-Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej „Brief” rozpoczęło swoją działalność w 2001 roku i jest obecnie jednym z największych kół naukowych na Politechnice Rzeszowskiej, zrzeszającym ponad 40 aktywnych członków. Koło naukowe „Brief” jest organizatorem licznych, cyklicznie realizowanych eventów, także takich, które zdobyły już ogólnopolski rozgłos. Jednym z nich jest organizowane od 2001 roku „Nocne Spotkania z Reklamą”, w ramach którego prezentowane są wybrane przez członków Koła, najciekawsze reklamy z całego świata. Podczas wydarzenia organizowane są dla jego uczestników konkursy z nagrodami, które pochodzą od licznej zawsze grupy sponsorów. Jednym z eventów o całkiem innym charakterze, organizowanym corocznie od 2015 roku, jest akcja charytatywna „A[u]kcja Trzy Serca”. Polega ona na pozyskiwaniu przez członków Koła różnego rodzaju atrybutów sławnych osób, które następnie są licytowane a cały dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na ustalony wcześniej, charytatywny cel. Aukcje te były dotychczas wspierane m.in. przez Jerzego Buzka, Braci Golec, Krzysztofa Hołowczyca. Każdego roku członkowie koła naukowego „Brief” biorą udział w studenckich konferencjach, sympozjach i szkoleniach, jak również są organizatorami seminariów naukowych, w trakcie których prezentują efekty swoich naukowych badań, zainteresowań i pasji, publikując je następnie w studenckich zeszytach naukowych.
OnkosferaWarszawski Uniwersytet MedycznymazowieckieWarszawaskn.onkosfera@gmail.comnauki medycznehttps://www.facebook.com/sknonkosfera-Nasza działalność skupia się głownie na nowotworach tkanek miękkich , szczególnie mięsakach. Czynnie uczestniczymy w konferencjach. Bierzemy udział w programie OSIG, organizowanym przez ASCO oraz rozwijamy nasza działalność naukową pisząc prace i artykuły medyczne.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii StosowanejUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinskn.psychologia@umlub.plpsychologiahttps://www.facebook.com/Studenckie-Koło-Naukowe-przy-Zakładzie-Psychologii-Stosowanej-UM-Lublin-100743648505515/-Koło zajmuje się zarówno działalnością naukową, czyli pisaniem prac naukowych, przygotowywaniem wystąpień, organizacją konferencji, a także organizowaniem szkoleń, warsztatów i spotkań dla członków. Podejmowana tematyka działań Koła koncentruje się na szerokopojętych aspektach psychologicznych w kontekście medycznym. Ponadto, dużą wagę przykłada się do rozwoju umiejętności miękkich, pracy w zespole i komunikacji.
Studenckie Koło Naukowe ImmunologówUniwersytet SzczecińskizachodniopomorskieSzczecinskn.immunologow@gmail.comnauki biologicznehttps://www.facebook.com/SKNIUSZ-Studenckie Koło Naukowe Immunologów zrzesza studentów wszystkich lat z kierunków takich jak mikrobiologia, biotechnologia oraz genetyka i biologia eksperymentalna. SKN Immunologów stwarza warunki umożliwiające rozwój pasji i ciągłe pogłębianie wiedzy z zakresu nauk biologicznych. Szczególnym zamiłowaniem koła jest szeroko pojęta immunologia, ale w kręgu zainteresowań można dostrzec także realizację projektów związanych z tematyką nowotworów. SKN Immunologów cechuje duże wsparcie dla studentów chcących realizować własne pomysły badawcze, ale również integrację środowiska studenckiego. Koło chętnie reprezentuje interesy studentów wobec władz Instytutu Biologii należącego do Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz całej uczelni.
Koło Naukowe Zarządzania Finansami PROFITPolitechnika LubelskalubelskieLublinkolo.finansowe@wp.plekonomia i finansehttps://www.facebook.com/KNZFPL-W naszym kole członkowie rozwijają swoje konkretne zainteresowania, np. finanse, giełda, rachunkowość czy przedsiębiorczość. Organizujemy spotkania z przedsiębiorcami czy dyrektorami banków, firm z dziedziny szeroko pojętych finansów. Uczestniczymy także w wycieczkach, np na GPW w Warszawie czy do NBP.
KN Meteorologów i KlimatologówUniwersytet SzczecińskizachodniopomorskieSzczecinkn.mik.us@gmail.comnauki o Ziemi i środowisku--Koło Naukowe Meteorologów i Klimatologów działające na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego w głównej mierze zajmuje się opracowywaniem danych meteorologicznych dla województwa zachodniopomorskiego oraz obszaru miejskiego Szczecina. Prowadzimy ponadto comiesięczny biuletyn meteorologiczny dla Szczecina, niezmiennie od kilku lat. Planujemy poszerzyć swoją działalność o analizę i śledzenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mających miejsce zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.
Koło Naukowe HybrydaPolitechnika WarszawskamazowieckieWarszawakn.hybryda@pw.edu.plinżynieria lądowa i transport--Koło naukowe Hybryda powstało w 2015 roku. Tworzą je studentki i studenci z Politechniki Warszawskiej, których głównym zadaniem jest promowanie elektromobilności i rozwiązań dotyczących napędów pojazdów. Nasz zespół zrzesza osoby zainteresowane motoryzacją oraz nowoczesnymi technologiami umożliwiającymi jej rozwój. Obecnie realizujemy projekt budowy ogniwa paliwowego, które umożliwia nieemisyjną produkcję energii z wodoru. Naszym celem jest umieszczenie go pojeździe, tworząc w ten sposób pojazd o napędzie wodorowym.
Studenckie Koło MenedżerówUniwersytet w BiałymstokupodlaskieBiałystoks.kolomenedzerow@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakości--SKM to grupa ludzi czekających na wyzwania, a przede wszystkim chcąca czerpać z życia studenckiego to, co najlepsze! Zajmujemy się organizacją wydarzeń popularnonaukowych oraz szkoleń, głównie kompetencje miękkie jak i dotyczące rynków finansowych.
Koło Naukowe Logopedii Uniwersytetu JagiellońskiegoUniwersytet JagiellońskimałopolskieKrakówkolonaukowelogopediiuj@gmail.comjęzykoznawstwohttps://www.facebook.com/kolonaukowelogopediiuj-Koło Naukowe Logopedii UJ jest interdyscyplinarnym kołem naukowym o charakterze naukowym i samokształceniowym. Głównym celem Koła jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy logopedycznej. Członkowie Koła rozbudzają swoje zainteresowania naukowe, wdrażają się do pracy naukowej i badawczej oraz wymieniają się doświadczeniami. Działania Koła można śledzić w mediach społecznościowych, gdzie są publikowane wpisy z zakresu wiedzy logopedycznej, ale też informacje o wydarzeniach organizowanych przez uczestników Koła.
Koło Naukowe Prawa Cywilnego Uniwersytetu ZielonogórskiegoUniwersytet ZielonogórskilubuskieZielona Górakolonaukpc.uz@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/kolonaukowepcuz-Koło Naukowe zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat prawa cywilnego wśród studentów a także osób spoza uczelni, organizacją wykładów, konferencji a także wyjazdów dla jego członków. Naszym celem jest stworzenie studentom warunków do rozwoju w zakresie prawa cywilnego jako jednej z najważniejszych dziedzin prawa.
Koło Akademickie Związku Młodzieży Wiejskiej Uniwersytetu ZielonogórskiegoUniwersytet ZielonogórskilubuskieZielona Góramarcinsikora4@tlen.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/zmwuz-Koło Akademickie Związku Młodzieży Wiejskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zajmuje się aktywizacją oraz wspieraniem młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie w województwie Lubuskim. W ramach naszych działań organizujemy autorskie wydarzenie "Dożynki Akademickie" na Uniwersytecie Zielonogórskim, wyjazdy, szkolenia oraz konkursy.
Koło Naukowe Eko-ZarządzanieUniwersytet ZielonogórskilubuskieZielona Góral.kazmierczak@wez.uzgora.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/EkoZarzadzanie-Koło Naukowe Eko-Zarządzania zajmuje się poszerzaniem wiedzy oraz zainteresowań wśród studentów nt. ekologii, zarządzania, ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem. Najważniejszym działaniem podejmowanym przez Koło Naukowe Eko-Zarządzania jest akcja "Debiuty Naukowe", podczas których studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń związanych z napisaniem artykułów naukowych oraz wystąpieniem na międzynarodowej konferencji naukowej.
Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze Ginekologii i PołożnictwaUniwersytet Medyczny w ŁodziłódzkieŁódźkolo.gin.lodz@gmail.comnauki o zdrowiuhttps://www.facebook.com/GinSKN-Prowadzimy działalność dydaktyczną i naukową. W ramach działalności dydaktycznej, organizujemy cyklicznie spotkania Koła, gdzie opiekun, zaproszony gość lub studenci przedstawiają umówiony wcześniej temat. Zawsze staramy się aby opiekun przedstawił ciekawe przypadki kliniczne dotyczące tych tematów. Organizujemy także warsztaty, zarówno w szpitalu ginekologicznym jak i w Centrum Symulacji Medycznych UM w Łodzi, gdzie możemy nauczyć się umiejętności praktycznych dotyczących badania ginekologicznego, badania ciężarnych, USG ginekologiczno - położniczego oraz technik porodu. Działamy także naukowo, propozycję badań naukowych składają opiekunowie, albo studenci sami wychodzą z inicjatywą a opiekunowie pomagają stworzyć z tego ciekawy projekt. Owoce naszych badań publikujemy na konferencjach, staramy się także o publikacje w czasopismach naukowych.
Studenckie Koło Naukowe ArchiwistówUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniukujawsko-pomorskieToruńskna@stud.umk.plhistoriahttps://www.facebook.com/sknaumk/skna.umk.plJesteśmy znani z niepohamowanej ciekawości świata ukrytego w archiwach, a także imprezowego ducha. Pomagamy w organizacji konferencji związanych z archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją, organizujemy wykłady gościnne, objazdy naukowe oraz imprezy okolicznościowe: otrzęsiny I roku I i II stopnia, wigilię archiwalną, a także „Grill Archiwalny” w celach integracyjnych. Angażujemy się również w promowanie naszego kierunku.
Koło Naukowe Eko-EnergiaPolitechnika CzęstochowskaśląskieCzęstochowaekoenergia.pcz@gmail.cominżynieria środowiska, górnictwo i energetykahttps://www.facebook.com/ekoenergia.pczhttp://www.eko-energiaimc.wex.plStudenckie Koło Naukowe "Eko-Energia" działa już od ponad dwudziestu lat, powstało w 1997 r. Od 2001 roku opiekunem koła jest dr hab. inż. prof. PCz Piotr Pełka. Celem Koła Naukowego jest pogłębianie wiedzy głównie w zakresie czystych technologii spalania oraz odnawialnych źródeł energii, wspieranie rozwoju zainteresowań naukowych studentów, promowanie dobrego wizerunku Katedry Maszyn Cieplnych oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.Działalność Koła obejmuje:
NetSecWarszawska Wyższa Szkoła InformatykimazowieckieWarszawanetsec@wwsi.edu.plinformatykahttps://www.facebook.com/NetSecWWSI-Celem naszego koła naukowego jest gromadzenie wszelkiej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, oraz wspólna wymiana doświadczeń.
Koło Naukowe Laboratorium Przyszłości Future LABUniwersytet Ekonomiczny w KrakowiemałopolskieKrakówknfuturelab@uek.krakow.plnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/knfuturelab-Koło stanowi przestrzeń do samokształcenia studentów i poszerzania wiedzy z zakresu nauk o jakości i zarządzania produktem. Członkowie mogą rozwijać swoją kreatywność, zdolność twórczego myślenia i przedsiębiorczość poprzez realizację projektów naukowo - badawczych, skupiających się głównie wokół branży FMCG.
Studenckie Koło Naukowe "Miłośników Motoryzacji"Politechnika ŁódzkałódzkieŁódźskn.milosnikowmotoryzacji@gmail.cominżynieria mechanicznahttps://www.facebook.com/SKNMMlodzhttp://kola.samorzad.p.lodz.pl/mechaniczny/milosnikow-motoryzacji/Działa przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej od marca 2009 roku. Powstało z inicjatywy grupy studentów zjednoczonych przez Filipa Szymańskiego. Narodziło się z chęci pogłębiania wiedzy, a także żądzy praktycznego wykorzystania wiedzy zdobywanej w czasie studiów. Projekty realizowane przez Koło:
- Shell Eco-Marathon – sekcja Iron Warriors - zawody, w których biorą udział zespoły studentów z całego Świata. Co roku 200 ekip, przez tydzień testuje, trenuje i ściga się zbudowanymi przez siebie konstrukcjami na ulicznym torze w Rotterdamie. Ideą całych zawodów jest wyłonienie pojazdu, który do poruszania się używa najmniejszej ilości energii. Rekordowe wyniki są niewiarygodne – bolidy czołowych ekip przejeżdżają 3000 kilometrów na jednym litrze paliwa. Zespół SKN Miłośników Motoryzacji bierze udział w tych prestiżowych zawodach od 2013 roku. Aktualnie powstaje nowy pojazd o nazwie EcoArrow II, który weźmie udział w zawodach w maju 2014.
- World Solar Challange – sekcja Lodz Solar Team - Lodz Solar Team to grupa kilkudziesięciu studentów Politechniki Łódzkiej mających jeden wspólny cel – udział w międzynarodowym wyścigu World Solar Challenge 2015. Przygotowania do startu polegają na zbudowaniu samochodu zasilanego energią elektryczną generowaną z promieni słonecznych. Konstruujemy wygodny, miejski samochód, spełniający wymogi prawne niezbędne do wprowadzenia go do użytku codziennego.
Geodezyjne Koło Naukowe EquatorUniwersytet Przyrodniczy w LublinielubelskieLublingknequator@gmail.cominżynieria lądowa i transporthttps://www.facebook.com/GeodezyjneKoloNaukowe-Geodezyjne Koło Naukowe Equator Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Główne założenia i cele:
- organizowanie i rozwijanie życia naukowego wśród członków koła,
- propagowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu geodezji i kartografii, instrumentoznawstwa geodezyjnego, metod pomiarowych, programów geodezyjnych i ich zastosowania oraz metod badawczych związanych z tą tematyką,
- śledzenie najnowszych osiągnięć nauki z zakresu geodezji, szczególnie geodezji rolnej,
- uczestnictwo w krajowych i zagranicznych spotkaniach, konferencjach, warsztatach oraz sympozjach kół naukowych,
- organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów naukowych, spotkania oraz współpraca z organizacjami o podobnych zainteresowaniach,
- pobudzanie aktywności studentów, poszerzanie ich zainteresowań oraz umożliwienie rozwoju naukowego i kulturalnego,
- integrowanie studentów oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo – technicznej.
II SKN przy Zakładzie Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy Katedry Toksykologii i UzależnieńŚląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachśląskieBytommbuczkowska@sum.edu.plnauki o zdrowiu--II SKN przy Zakładzie Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy Katedry Toksykologii i Uzależnień działa od 2017 r. Prace przygotowane przez Studentów w ramach Koła, zostały docenione na konferencjach uczelnianych oraz ogólnopolskich (I miejsce na konferencji International Medical Congress of Silesia SIMC w Sesji Dietetyka i Żywienie w 2018 r. i 2019 r.; I miejsce na IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach). W ramach Koła Naukowego powstało kilka prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Tematy opracowywane w ramach Koła poświęcone są głównie tematyce toksykologii żywności np. napromienianie żywności, toksykologia karmeli, antybiotyki w żywności, histamina.
Studenckie Koło Naukowe GeografówUniwersytet GdańskipomorskieGdańskskngug@gmail.comnauki o Ziemi i środowiskuhttps://www.facebook.com/SKNGGDANSK-Studenckie Koło Naukowe Geografów zrzesza studentów geografii oraz kierunków pokrewnych na różnych etapach kształcenia. W ramach działalności koła mieszczą się wyjazdy na konferencje naukowe, wyjazdy na badania terenowe np. na torfowiska, razem z badaczami działającymi na Uniwersytecie Gdańskim. Dodatkowo sami zajmujemy się organizacją różnych konferencji i zjazdów np. Zjazdu Kół Naukowych Geografów.
Studenckie Koło Naukowe Finansów i PrzedsiębiorczościWyższa Szkoła Bankowa w WarszawiemazowieckieWarszawastudenckiekolofip@wsb.warszawa.plekonomia i finanse--Studenckie Koło Naukowe Finansów i Przedsiębiorczości powstało w czerwcu 2020 roku. Jest to organizacja, która zrzesza osoby zainteresowane ekonomią, finansami, a także porusza tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz rozwoju zawodowego. Organizujemy spotkania z praktykami, którzy swoją wiedzą oraz doświadczeniami inspirują i motywują do działania. Uczestniczymy w projektach i konferencjach. Sami również organizujemy debaty oraz dyskusje. Na bieżąco śledzimy to, co obecnie dzieje się wokół nas w obszarze finansów i ekonomii zarówno w w Polsce, jak i na świecie, zauważając pojawiające się zjawiska i analizujemy jak wpływają na nasze codzienne życie. Misją Koła Naukowego jest rozbudzanie przedsiębiorczości oraz zapoznanie z tematyką związaną z finansami i ekonomią. Zależy nam na umożliwieniu rozwoju i samorealizacji studentom, którzy poprzez praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy teoretycznej chcą poszerzyć swoje horyzonty myślowe.Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcą się rozwijać i w nieszablonowy sposób poszerzać swoją wiedzę, a także zdobyć nowe, praktyczne umiejętności w tematyce finansów i przedsiębiorczości.
Koło Artystyczno-Naukowe Studentów IMiEAUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiemałopolskieKrakówartystycznonaukowe@gmail.comsztuki-plastyczne-i-konserwacja-dziel-sztukihttps://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Artystyczno-Naukowe-Student%C3%B3w-Instytutu-Malarstwa-i-Edukacji-342724999427687Koło działa na rzecz upowszechniania sztuki współczesnej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Studenci doskonalą swoje umiejętności plastyczne, poszerzają wiedzę na temat sztuk wizualnych, poszukują form wypowiedzi o charakterze performatywnym. W ramach działalności Koła są organizowane wystawy artystyczne, warsztaty dla dzieci oraz dorosłych oraz szereg projektów na rzecz środowiska studenckiego i miasta.
Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyki MatematykiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuwielkopolskiePoznaństudmat@wmi.amu.edu.plmatematykahttps://www.facebook.com/studmat/https://studmat.wmi.amu.edu.pl/Koło Naukowe StuDMat powstało w kwietniu 2012 roku jako reakcja na potrzeby studentów, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje ponad program obowiązkowych zajęć bloku nauczycielskiego. Koło działa aktywnie na wielu płaszczyznach. Poznajemy konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, a także zgłębiamy temat pomocy dydaktycznych. Współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM oraz poznańskimi szkołami w zakresie organizacji wydarzeń popularyzujących nauczanie matematyki i informatyki.
Koło Żywych Metodyków "Metoteka"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuwielkopolskiePoznańmetoteka.uam@gmail.comliteraturoznawstwohttps://www.facebook.com/kolozywychmetodykowKoło Żywych Metodyków "Metoteka" działające przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmuje się propagowanie polisensorycznych i alternatywnych metod nauczania z zakresu edukacji polonistycznej. Zapraszamy chętne szkoły (podstawowe i ponadpodstawowe) na warsztaty w formie escape roomów, gier terenowych czy gier popularnonaukowych, przybliżających tematykę obowiązkowych lektur szkolnych, biografii twórców, epok czy form egzaminacyjnych.
Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta ZiembińskiegoUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuwielkopolskiePoznańteoriafilozofia.ziembinski@gmail.comnauki-prawnehttps://www.facebook.com/koloTiFPSpotkania seminaryjne, na których podejmowana jest refleksja nad tekstami z zakresu teorii i filozofii prawa.
Akademicki Klub Lotniczy PWrPolitechnika WrocławskadolnośląskieWrocławpwr.jetstream@gmail.cominzynieria-mechanicznahttps://www.facebook.com/AKL.PWrhttp://akl.pwr.edu.pl/Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Wrocławskiej jest to interdyscyplinarne koło naukowe zajmujące się projektowaniem i budową bezzałogowych systemów latających. Koło naukowe działające od 16 lat aktywnie działa na rzecz budowy zaplecza badawczo-rozwojowego w kierunku zwiększenia autonomii bezzałogowych systemów powietrznych a także poprawy i tworzenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych w takich systemach. Z powodzeniem prezentuje swoje systemy i bezzałogowe statki powietrzne, rywalizując na międzynarodowych zawodach SAE Aero Design w Stanach Zjednoczonych, UAV Medical Rescue w Australii czy Air Cargo Challenge w różnych krajach Unii Europejskiej. Systemy oparte na wielowirnikowych BSP prezentuje również na arenie krajowej w konkursach Droniada i IAV CUP. Akademicki Klub Lotniczy wielokrotnie był doceniany przez MNiSW otrzymując dotacje w ramach grantów Najlepsi z Najlepszych, co pozwoliło na ogromny rozwój koła naukowego i wyjazdy na międzynarodowe zawody. Każdego roku koło naukowe dokumentuje swoje innowacyjne rozwiązania i opracowane systemy tworząc publikacje naukowe i uczestnicząc w wielu konferencjach naukowych. Jako stowarzyszenie konstruktorów lotnictwa Akademicki Klub Lotniczy od 14 lat organizuje także, Akademickie Mistrzostwa Polski na Celność Lądowania Szybowcem.
KN SimLEPolitechnika GdańskapomorskieGdańskadadobro@pg.edu.plinzynieria-mechanicznahttps://www.facebook.com/SIMLEpl"Koło naukowe SimLE istnieje od 2013 roku i w ciągu swojej siedmioletniej działalności zrealizował szereg udanych projektów i inicjatyw. Wierzymy, że praktyczne działania inżynierskie od koncepcji, aż po wykonanie i wdrożenie rozwiązania są najefektywniejszą drogą do przygotowania studentów do ich przyszłej kariery zawodowej czy naukowej. Zadaniem naszego Koła Naukowego jest kreowanie zespołów i wyposażenie ich w środki do rozwiązywania ciekawych problemów inżynierskich. Nasze koło uzyskało tytuł najlepszego koła naukowego na Pomorzu w ramach konkursu Czerwonej Róży w roku 2019. Nasze aktualne projekty to na przykład:
- Stardust (misja mikrobiologiczna w ramach programu REXUS/BEXUS) - Stardust jest interdyscyplinarnym projektem studentów Politechniki Gdańskiej, którego celem jest wysłanie eksperymentów w balonach stratosferycznych w ramach konkursów REXUS/BEXUS, do którego awansowaliśmy jako jedyny przedstawiciel naszego kraju w edycji 2019/2020 i jedna z siedmiu europejskich ekip. Jesteśmy na etapie budowy eksperymentu, a już w październiku 2021 odbędzie się międzynarodowa misja stratosferyczna. Po przeprowadzeniu badań planujemy wydanie publikacji naukowej. Projekt objęty patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej.
- SimBa (rakiety R4 i R5) - międzyuczelniany zespół studentów, który zdobył doświadczenie konstruując niewielkie jednostki, postanowił podjąć się stworzenia większej rakiety. Udało nam się awansować do prestiżowego konkursu Spaceport America 2021, jest to największy międzynarodowy konkurs inżynierii rakietowej. Celem konkursu jest zaprojektowanie, budowa, lot i bezpieczne lądowanie rakiety. Kategorie przewidują podział ze względu na budowę i rodzaj silnika oraz dwa różne pułapy osiąganej wysokości. Projekt SimBa startuje w kategorii własnoręcznie wykonanych silników ciekłych/hybrydowych oraz pułapu 3048 metrów."
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Onkologii Klinicznej i ChemioterapiiUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinskn.onkologii.klinicznej.umlub@gmail.comnauki-medyczneStudenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powstało 4 grudnia 2020 roku. W swojej działalności skupia się zarówno na aspektach praktycznych, jak i stricte naukowych. Studenci, pod czujnym okiem i z pomocą Opiekuna Naukowego w ramach Koła mają możliwość uczestniczenia w procesie terapeutycznym pacjentów onkologicznych na Oddziale oraz w Poradni Onkologicznej. Każdy członek koła ma możliwość wyboru pacjenta, przy leczeniu którego, chciałby uczestniczyć. Członkowie SKN nabywają wiedzę z zakresu możliwościami leczenia danych typów nowotworów, a także cenne doświadczenie w sposobie rozmowy z pacjentami onkologicznymi. Na cyklicznych spotkaniach koła, studenci przedstawiają prezentacje z zakresu m.in. diagnostyki, terapii, możliwych powikłań i wyzwań, jakie napotyka lekarz onkolog w swojej pracy. Tematy ważne w aspekcie leczenia i nauki onkologii są proponowane przez Panią Doktor, która zawsze wyjaśnia wszelkie merytoryczne wątpliwości. W ramach SKN istnieje także możliwość działalności naukowej, a każdy zainteresowany tą ścieżką zawodową student otrzymuje niezbędną pomoc od Opiekuna Koła. W obszarze badań naukowych Koło współpracuje z innymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, co znacznie poszerza możliwości rozwoju studentów.
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii FinansowejUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuwielkopolskiePoznańblanka.let@ue.poznan.plekonomia-i-finansehttps://www.facebook.com/SKNIFZakres naszych działań nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do zagadnień stricte związanych ze specjalistyczną dziedziną, jaką jest inżynieria finansowa, ale rozciąga się również na zarządzanie ryzykiem finansowym oraz kredytowym, czy też tworzenie giełdowych algorytmów.
Koło Naukowe Ochrony ŚrodowiskaUniwersytet GdańskipomorskieGdańskug.knos@gmail.comnauki-chemicznehttps://www.facebook.com/ug.knoshttp://knos.ug.edu.pl/Kiedy powstał kierunek Ochrony Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstaliśmy też my, KNOŚ - Koło Naukowe Ochrony Środowiska. Zajmujemy się w szczególności promowaniem wykorzystania osiągnięć chemii w ochronie środowiska. Poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa aby pomóc środowisku to nasz główny cel. By to osiągnąć prowadzimy warsztaty między innymi: "Chemia w ochronie środowiska" czy "ekokosmetyki". Bierzemy również udział w Dniu Zrównoważonego Rozwoju. Na wydziale Chemii UG mamy możliwość współorganizacji wielu wydarzeń popularyzujących naukę takich jak Dni otwarte, Chemiłajki, Ekocity. Jeżeli chcesz chociaż trochę zmienić swój styl życia i spróbować przeprowadzić filtrację na węglu aktywnym, wykonać ozonowanie wody lub samodzielnie zsyntezować biopaliwo to zapraszamy na wspólną przygodę z chemią i KNOŚiem!
Interdyscyplinarne Koło Naukowe BiomedykówUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiudolnośląskieWrocławikn.biomedykow.up.wroc@gmail.comdziedzina-nauk-medycznych-i-nauk-o-zdrowiuhttps://www.facebook.com/ikn.biomedykInterdyscyplinarne Koło Naukowe Biomedyków (IKNB) działa przy Katedrze Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Opiekunami IKBN są Profesor Krzysztof Marycz oraz dr Agnieszka Śmieszek. Koło zrzesza studentów rozwijających pasję do nauki, szczególnie w zakresie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych opartych o wykorzystanie technik biomedycznych. Z uwagi na wieloaspektowy profil badań, główne tematy badawcze realizowane w ramach Koła Naukowego odnoszą się do opracowywania strategii terapeutycznych stosowanych w medycynie regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej. Dzięki działalności w Kole Naukowym studenci uczestniczą w realizacji projektów statutowych, jak również finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Studenci działający w IKNB poznają techniki wykorzystywane w biomedycynie, w tym techniki hodowli tkankowych i biologii molekularnej. Działalność Koła dotyczy realizacji projektów naukowych, których tematy łączą różne dziedziny i dyscypliny nauki, w tym nauki medyczne, biologiczne i chemiczne. Studenci zaangażowani w pracę Koła Naukowego prezentują wyniki swoich badań naukowych na konferencjach studenckich, jak również w ramach publikacji naukowych i popularno-naukowych.
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Obiegu ZamkniętegoPolitechnika ŚląskaśląskieGliwicekolanaukowego@onet.plinzynieria-srodowiska-gornictwo-i-energetykahttps://www.facebook.com/SKNGOZW Kole zajmujemy się rozwijaniem własnych pasji i zainteresowań, które są związane prowadzeniem badań z zakresu oczyszczania wody, powietrza, uzyskiwania kompostu o odpowiednich właściwościach, także sprawdzaniem możliwości ponownego wykorzystania rożnego typu odpadów. Angażujemy się w akcje promujące recykling, ideę less waste oraz zwiększające ogólną świadomość społeczeństwa w zakresie ekologii i gospodarki obiegu zamkniętego. Równolegle z pracą badawczą i społeczną sukcesywnie zwiększamy swoje kompetencje w zakresie wystąpień publicznych, zarządzania sobą w czasie, zarządzanie projektami itp.
Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów URUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiemałopolskieKrakówpiotr.kacorzyk@urk.edu.plrolnictwo-i-ogrodnictwohttps://mkn.urk.edu.pl/index/site/6423Koło naukowe działa przy wydziale Rolniczo - Ekonomicznym, ale jego główną zaletą jest to, że zrzesza studentów z różnych wydziałów Rolniczo - Ekonomicznego, Hodowli i Biologii Zwierząt, Leśnego, Technologii Żywności oraz z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR, zdarza się także że koło w zależności od podejmowanego projektu zaprasza do współpracy także studentów z innych uczelni. Co roku członkowie koła wraz z opiekunem przygotowują się do wyprawy oraz do prowadzenia na wybranym terenie badań, które stanowią główny cel każdej wyprawy. Kierunki wypraw często dotyczą miejsc nieznanych, trudno dostępnych, także poza Europą. Prowadzone badania są interdyscyplinarne opracowywane przez kilkuosobowe zespoły. Studenci podczas wypraw uczą się współpracy między sobą oraz doskonalą umiejętności komunikacji w języku obcym.
Studenckie Koło Naukowe BiotechnologówPolitechnika ŚląskaśląskieGliwicesknbiotechnologow@gmail.comnauki-biologicznehttps://www.facebook.com/SKNB.Gliwice/http://kbs.ise.polsl.pl/sknb/Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów (SKNB) prowadzi swoją działalność przy Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej pod opieką prof. Aleksandry Ziembińskiej-Buczyńskiej. W naszym kole naukowym każdy znajdzie miejsce dla siebie. Umożliwiamy wielopłaszczyznowe poszerzanie wiedzy. Nasi członkowie biorą udział w projektach naukowych z wybitnymi naukowcami Politechniki Śląskiej. Dla chętnych oferujemy możliwość pisania artykułów do BioLetynu – naszego czasopisma studenckiego. Organizujemy także Bakcyla (Śląskie Dni Biotechnologii), podczas którego odbywa się wiele ciekawych zajęć oraz imprezy, pozwalające studentom na lepszą integrację. Cały czas bierzemy udział w konferencjach naukowych. Ponadto reprezentujemy nasze koło na różnych targach. Zależy nam na tym, aby członkowie koła stanowili zgrany zespół i jesteśmy zawsze otwarci na nowe propozycje działalności.
Koło Naukowe Technologów DrewnaUniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuwielkopolskiePoznańkntd@up.poznan.plnauki-lesnehttps://www.facebook.com/KNTDpoznanKoło Naukowe Technologów Drewna jest stowarzyszeniem studentów kierunku Technologia Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pomagamy w realizacji projektów naukowych swoich członków, jak i w ich prezentacji na konferencjach krajowych, czego przykładem może być Sesja Kół Naukowych w Zielonce. Zajmujemy się dodatkowo organizacją kursów, konkursów związanych z naszym kierunkiem ("Zbuduj rower z drewna" będący już tradycją) oraz wyjazdów do firm i zakładów produkcyjnych, gdzie członkowie koła mają okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
Koło Naukowe Studentów Pracy SocjalnejUniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowiemałopolskieKrakówknsps.upjp2@gmail.comnauki-socjologicznehttps://www.facebook.com/KNSPS.UPJP2"Nadrzędnym celem Koła jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie pracy socjalnej. Do zadań Koła należy:
-prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
-współpraca z organizacjami, instytucjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką;
-promocja Uniwersytetu;
-popularyzacja wiedzy z zakresu pracy socjalnej;
-opracowanie, a następnie realizacja projektów o tematyce związanej z działalnością Koła;
-organizacja programów badawczych, wyjazdów studyjnych, seminariów i konferencji naukowych, warsztatów, szkoleń."
Studenckie Naukowe Koło Logistyki CORLOGWyższa Szkoła Logistyki w PoznaniuwielkopolskiePoznańcorlog@wsl.com.plnauki-o-zarzadzaniu-i-jakoscihttps://www.facebook.com/corloghttp://wsl.com.pl/snkl-corlogStudenckie Naukowe Koło Logistyki CorLog przy Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu powstało w 2003 r. Co roku członkowie organizują konferencję naukową „LOGiDEAS” przy głównym wsparciu GS1 Polska. LOGiDEAS to nie jednorazowe wydarzenie w postaci konferencji. Pod tym hasłem rozumiemy zarówno organizowaną corocznie konferencję dla studenckich kół naukowych z całej Polski, jak i cykl warsztatów i szkoleń dla członków naszego koła oraz szereg wyjazdów studyjnych, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji przyszłych logistyków. Zasięgu LOGiDEAS nie chcemy ograniczać tylko i wyłącznie do naszego koła naukowego czy też społeczności studenckiej. Chcemy do tego przedsięwzięcia zaprosić również uczniów szkół średnich, bo to oni w najbliższej przyszłości jako członkowie kół naukowych będą kontynuować nasze działania. Obszary działania koła to zarządzanie logistyczne, elektroniczna gospodarka, magazynowanie, zapasy, transport, zarządzanie łańcuchem dostaw, efektywna obsługa klienta ECR. Oprócz działalności statutowej członkowie koła uczestniczą w konferencjach i imprezach organizowanych przez Logistyczne Studenckie Koła Naukowe innych uczelni.
Koło Naukowe Prawo&BiznesUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczykujawsko-pomorskieBydgoszczprawoibiznes.ukw@gmail.comnauki-prawnehttps://www.facebook.com/prawoibiznes.ukwhttps://prawoiekonomia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut-prawa-ekonomii/pibMisją Naszego Koła jest: podnoszenie poziomu działalności naukowej, wiedzy oraz doświadczenia studentów w obszarach na styku prawa i biznesu. Członkowie Koła interesują się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa cywilnego i własności intelektualnej. Dodatkowo w kręgu zainteresowań umieszczamy zagadnienia związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem przedsiębiorstwem i obszarami takimi jak PR, marketing oraz organizacja. Wszystko to chcemy realizować przy pomocy przedstawicieli sektora biznesu, którzy wesprą nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Za cel stawiamy sobie rozwijanie naszych zarówno teoretycznych jak i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia biznesu. Koło w swojej działalności będzie się skupiać m.in. na: organizowaniu wykładów otwartych, seminariów, konferencji z udziałem przedstawicieli z sektora biznesu, organizacji wizyt studyjnych w firmach z regionu, dzięki którym studenci będą mogli poznać funkcjonowanie firm „od podszewki”, prowadzeniu badań naukowych z obszarów okołobiznesowych i prawa gospodarczego, współpracy z innymi środowiskami akademickimi oraz firmami z regionu, wspieraniu firm w różnorodnych projektach, rozwijaniu zainteresowań Członków Koła oraz poszerzania Ich horyzontów naukowych, propagowaniu współpracy studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ze studentami innych Wydziałów i promocja wspólnych przedsięwzięć.
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Weterynaryjnej "Lancet"Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiudolnośląskieWrocławlancet.upwr@gmail.comweterynariahttps://www.facebook.com/SKN-Chirurgii-Weterynaryjnej-Lancet-1018630678342735Zajmujemy się działalnością naukową oraz organizacją wydarzeń związanych z chirurgią weterynaryjną, anestezjologią weterynaryjną oraz diagnostyką obrazową. Dbamy zarówno o dydaktykę z zakresu praktycznego, jak i teoretycznego.
SKN Geriatrii przy Katedrze Chorób Wewnętrznych i GerontologiiUniwersytet JagiellońskimałopolskieKrakówgeriatria.wl.skn@gmail.comnauki-medycznedr Karolina PiotrowiczKoło zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z obszaru chorób wewnętrznych i geriatrii. Studenci mogą uczestniczyć w pracach Koła poprzez branie udziału w dyżurach, współtworzenie publikacji oraz uczestnictwo w spotkaniach prowadzonych na zasadzie Journal Club- wspólnej krytycznej analizy artykułów naukowych. W okresie nauczania zdalnego prace członków Koła koncentrują się zwłaszcza na tej ostatniej formie działalności.
Koło Naukowe Marketingu KolMarkUniwersytet Ekonomiczny w KrakowiemałopolskieKrakówkolmark.uek@gmail.comnauki-o-zarzadzaniu-i-jakoscihttps://www.facebook.com/KolMark"Koło Naukowe Marketingu KolMark zostało powołane do życia w 2009 roku. Od początku działalności jego członkowie skupiają się na rozwijaniu szeroko pojętych umiejętności praktycznego stosowania marketingu. Do KolMarku dołączają ludzie ambitni, którzy wiedzą, że w dzisiejszych czasach podstawą dobrego wykształcenia jest nie tylko teoria, ale i praktyka. Swoją kreatywność wyrażamy między innymi poprzez takie projekty jak:
- Marketing Masters Academy - warsztaty poświęcone tematyce marketingu - w przeszłości odbywały się one w jeden dzień, obecnie jest to cały cykl,
- Dzień Marketingu - wydarzenie podczas którego odbywają się prelekcje zaproszonych gości. Są to głownie osoby ze świata biznesu i marketingu, które pracują w znanych polskich przedsiębiorstwach, takich jak Grupa RMF, Bytom, Brand24, SALES Manago, Unilever, Vistula Group czy Maspex,
- Sympozjum Kół Naukowych - wyjazd szkoleniowy. Podczas wyjazdu studenci biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez osoby, które na co dzień zajmują się marketingiem,
- Cykliczne warsztaty - podczas których teoretycy i praktycy marketingu dzielą się z nami swoją wiedzą,
- Badania naukowe - od kilku lat członkowie Koła aktywnie biorą udział w konferencjach naukowych oraz publikują artykuły. Od 2021 roku została dla nich stworzona sekcja naukowa przy naszym Kole, gdzie mogą wspólnie rozwijać się i prowadzić badania pod okiem naszych opiekunów oraz innych pracowników Katedry Marketingu."
Studenckie Koło Naukowe przy III Katedrze i Klinice GinekologiiUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinalekelaj@gmail.comnauki-medyczneStudenckie Koło Naukowe przy III Katedrze i Klinice Ginekologii prowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zajmuje się prowadzeniem działalności naukowej z zakresu ginekologii i pokrewnych dziedzin medycznych. Członkowie koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych, prowadzeniu badań na naukowych oraz tworzeniu publikacji do czasopism naukowych we współpracy z pracownikami III Katedry i Kliniki Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
Koło Naukowe Biznesu ChemicznegoUniwersytet GdańskipomorskieGdańskknbchwch@gmail.comnauki-chemicznehttps://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Biznesu-Chemicznego-178098096100481http://knbc.ug.edu.plKoło Naukowe Biznesu Chemicznego zajmuje się zagadnieniami z zakresu Chemii, Ekonomii oraz Zarządzania. Członkowie KNBCh biorą udział w projektach naukowych łączących nauki przyrodnicze z biznesem, a także prowadzą pokazy i warsztaty chemiczne, warsztaty ekonomiczne, organizują konferencję naukową. W kole organizowane są również wycieczki naukowo–dydaktyczne, podczas których członkowie mogą dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, a także nawiązać nowe znajomości. Dla umilenia wolnego czasu w Kole organizowane są również wydarzenia towarzyskie takie jak np. „Chemiłajki”.
Koło Naukowe CytogenetykówUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiemałopolskieKrakówkolonaukowecytogenetykow@urk.edu.plzootechnika-i-rybactwoKoło Naukowe Cytogenetyków zajmuje się analizą struktury i funkcji chromosomów mitotycznych oraz mejotycznych różnych gatunków zwierząt, zarówno gospodarskich, jak i towarzyszących. W swoich badaniach stosuje techniki cytogenetyki klasycznej (barwienia prążkowe G, C, Q itp.) i molekularnej (FISH, PRINS, in situ Nick Translacja itp.).
Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów URUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiemałopolskieKrakówpiotr.kacorzyk@urk.edu.plrolnictwo-i-ogrodnictwohttps://mkn.urk.edu.pl/Koło działa przy wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, ale jego główną zaletą jest to, że zrzesza studentów z różnych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego. Zdarza się także, że koło w zależności od podejmowanej tematyki badawczej zaprasza do współpracy także studentów z innych uczelni. Celem koła jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych. Co roku członkowie koła wraz z opiekunem przygotowują się do wyprawy oraz do prowadzenia na wybranym terenie badań, które stanowią główny cel każdej wyprawy. Kierunki wypraw często dotyczą miejsc nieznanych, trudno dostępnych, lub górskich, także poza Europą. Prowadzone badania są opracowywane przez kilkuosobowe zespoły. Studenci podczas wypraw uczą się współpracy między sobą oraz doskonalą umiejętności komunikacji w języku obcym.
Koło Naukowe OgrodnikówUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiemałopolskieKrakówbarbara.tokarz@urk.edu.plrolnictwo-i-ogrodnictwohttps://wbio.urk.edu.pl/index/site/5350Praca w Kole Naukowym Ogrodników pozwala rozwijać zainteresowania naukowe studentów w czasie trwania studiów niezależnie od realizacji pracy dyplomowej, pomaga między innymi w nabywaniu umiejętności badawczych czy w zapoznaniu się z technikami laboratoryjnymi, może też wpływać na wybór dalszej ścieżki kariery, także naukowej. W ramach Koła Naukowego Ogrodników studenci mogą realizować projekty naukowe w Sekcjach: Botaniki i Ekologii, Biochemii Ekologicznej, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Fizjologii Roślin, Grzybów jadalnych i leczniczych, Ochrony Roślin, Roślin Leczniczych, Roślin Ozdobnych, Sadownictwa, Sztuk Pięknych, Warzywnictwa oraz Żywienia Roślin. Efekty badań prezentowane są na różnych Sesjach Kół Naukowych, w postaci referatów, a streszczenia prac drukowane w specjalnym zeszycie Kół Naukowych UR.
Koło Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego KULKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIlubelskieLublinkolonaukowebezpieczenstwakul@gmail.comnauki-o-bezpieczenstwiehttps://www.facebook.com/bezpieczenstwokul/Jesteśmy istniejącym od lutego 2019 roku Kołem Naukowym. Naszymi głównymi celami są działalność naukowa, w tym udział w konferencjach naukowych, a także ich organizacja. Oprócz tego, prowadzimy fanpage, na którym praktycznie codziennie pojawiają się teksty członków Koła. Cały czas chcemy się rozwijać.
Studenckie Koło Naukowe Farmacji Społecznej przy Zakładzie Chemii LekówUniwersytet Medyczny w BiałymstokupodlaskieBiałystokizabela.prokop@umb.edu.plnauki-farmaceutycznehttps://www.umb.edu.pl/s,19563/Studenckie_Kolo_Naukowe_Farmacji_Spolecznej_przy_Zakladzie_Chemii_LekowSKN zajmuje się tematyką związaną z szeroko rozumianym zdrowiem pacjenta. Najczęściej podejmowanymi zagadnieniami są opieka farmaceutyczna, prawo medyczne, prawo farmaceutyczne, ustawodawstwo kosmetologiczne, farmakoekonomika chorób przewlekłych i farmakoepidemiologia chorób cywilizacyjnych, epidemiologia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i ich społeczny i ekonomiczny wymiar. farmakoepidemiologia i farmakoekonomika zaburzeń psychicznych, głównie depresji i uzależnień, rozpatrywanych jako samodzielne jednostki chorobowe, jak i w towarzyszeniu innym schorzeniom. Oprócz tego angażujemy się w wiele akcji społecznych, np.: kolejne edycje Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, corocznie organizowane Dni Otwarte UMB, akcja współorganizowana ze Stowarzyszeniem Kontakt Miast Białystok - Eindhoven – „Bezpieczne Wakacje”, Pikniki Naukowe w Białymstoku i Warszawie, akcja "Bezpieczny Maluch na wakacjach" organizowana w przedszkolach na terenie Białegostoku.
Koło Naukowe "Enigma"Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkimałopolskieKrakówrkycia@pk.edu.plnauki-fizycznehttps://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Studenckie-Enigma-1971813456429636http://fizyk.ifpk.pk.edu.pl/~rkycia/groups/Enigma.htmlRealizujemy multidyscyplinarne projekty studenckie (nauka + aplikacje) z pogranicza fizyki, matematyki i informatyki. Przy projektach często współpracy z innymi uczelniami oraz partnerami biznesowymi. Jednym z naszych ostatnich większych projektów jest misja stratosferyczna: https://www.youtube.com/watch?v=3Cyj75oyoII. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje i współprace – skontaktuj się z Nami!
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAMUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuwielkopolskiePoznańkolo.shs@gmail.comnauki-o-sztuceKoło Naukowe zrzesza studentki i studentów wszystkich lat Historii Sztuki i prowadzi ożywioną działalność nastawioną na poszerzanie i pogłębianie wszechstronnych zainteresowań swoich członków. W trakcie roku akademickiego organizowane są regularne spotkania, wizyty w muzeach, instytucjach kultury i wspólne wyjścia na wystawy. Naukowy wymiar funkcjonowania Koła realizowany jest poprzez odczyty opracowywane przez jego członków, wykłady pracowników Instytutu i zapraszanych gości oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi m.in. oddziałami Muzeum Narodowego czy Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Koło na na swoim koncie również przygotowanie kilku ogólnopolskich konferencji naukowych np. tegorocznej studencko-doktoranckiej konferencji „Sztuka Codzienności - Codzienność Sztuki“. Ponadto ważnym elementem aktywności Koła są organizowane corocznie pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Instytutu krajowe i zagraniczne objazdy zabytkoznawcze. W ostatnich latach członkowie Koła udali się między innymi do Włoch, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Hiszpanii, Grecji, Austrii i Francji. Niebagatelne znaczenie dla jego działalności ma również aspekt koleżeńsko-towarzyski; stałą tradycją jest wyprawiana w okresie bożonarodzeniowym Wigilia oraz doroczne, organizowane od kilkunastu lat amatorskie koncerty znane jako „Muzykowanie Historyków Sztuki“. W trakcie trwającego okresu zdalnego funkcjonowania nauczania na Uniwersytecie aktywność Koła kontynuowana jest online; spotkania, prelekcje i wspólne seanse filmów o sztuce za pośrednictwem komunikatorów internetowych stanowią okazję do podtrzymania relacji koleżeńskich oraz planowania kolejnych przedsięwzięć naukowych i podróżniczych.
Studenckie Koło Naukowe Logistyków "LogON"Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczapodkarpackieRzeszówsknllogon@gmail.comnauki-o-zarzadzaniu-i-jakoscihttps://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukoweLogistykowLogONhttps://sknl-wz.w.prz.edu.plStudenckie Koło Naukowe Logistyków „LogON” jest wewnątrzwydziałową organizacją studencką działającą przy Katedrze Systemów Zarządzania i Logistyki Politechniki Rzeszowskiej. Zajmuje się organizacją różnego rodzaju naukowych wydarzeń o szeroko rozumianej tematyce logistycznej. Najpopularniejszymi z nich są: Uczelniana Sesja Posterowa, Konferencja Logistyczna oraz wykłady otwarte.
Studenckie Koło Naukowe Informatyków "KOD"Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczapodkarpackieRzeszówskni.kod@prz.edu.plinformatyka-techniczna-i-telekomunikacjahttps://www.facebook.com/skni.kodhttp://kod.prz.edu.plStudenckie Koło Naukowe Informatyków "KOD" działa od 1997 r. Założyli go studenci pierwszego roku uruchomionego wówczas kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki. Koło skupia głównie studentów kierunku Informatyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki i od początku działalności udaje się zachęcić do czynnego udziału w pracach Koła już studentów pierwszych lat studiów. Celem pracy Koła jest poszerzenie wiedzy z dziedziny optymalnego rozwiązywania zagadnień programowania oraz poznawanie nowoczesnych technologii informatycznych. W ramach regularnych spotkań studenci samodzielnie przygotowują referaty oraz organizują wewnętrzne współzawodnictwo w rozwiązywaniu interesujących ich zagadnień. Efektem pracy Koła jest udział w zawodach informatycznych, takich jak Imagine Cup, Akademickie Mistrzostwa w Programowaniu Zespołowym, a także udział w ogólnopolskich konferencjach dla młodych pracowników nauki i studentów.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii FizycznejUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinadrian.szczyrba@gmail.comnauki-farmaceutyczneBadania naukowe w Zakładzie Chemii Fizycznej są prowadzone w następujących aspektach: mechanizm retencji i zmian selektywności rozdzielenia związków organicznych w układach chromatografii cieczowej, zależności zmian retencji i selektywności rozdzielenia od właściwości elementów układu chromatograficznego, analiza chemiczna próbek zawierających różne związki organiczne (np. alkaloidy, aminokwasy, fenolokwasy, flawonoidy, nukleozydy, pestycydy, leki itp.) występujących w próbkach środowiskowych, materiale biologicznym, farmaceutykach z wykorzystaniem chromatografii cieczowej (kolumnowej i cienkowarstwowej), elektrochromatografii planarnej i kapilarnej, elektroforezy kapilarnej (wymienione techniki w sprzężeniu z spektroskopią cząsteczkową UV/VIS i fluorescencyjną oraz spektrometrią mas: QQQ i TOF), optymalizacja warunków prowadzenia procesu chromatograficznego wspomagana komputerowo, preparatywna chromatografia planarna, wykorzystanie metod chemometrycznych w chromatografii, konstrukcja komór do chromatografii cienkowarstwowej oraz urządzeń do elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej i ortogonalnej elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej.
Koło Naukowe Historyków Akademii PomorskiejAkademia Pomorska w SłupskupomorskieSłupskknh.ap.slupsk@gmail.comhistoriahttps://www.facebook.com/kolohistorykowaphttps://knh.apsl.edu.plKoło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku (KNH AP) jest najstarszym kołem naukowym na Akademii Pomorskiej w Słupsku, zostało założone w 1970 roku. Od tego czasu KNH AP podejmuje liczne działania i inicjatywy, mające na celu możliwie najlepsze przygotowanie naszych członków i sympatyków do przyszłej pracy zawodowej, a także do poszerzenia swoich zainteresowań naukowych oraz osobistych pasji w dziedzinie historii, rozumianej nie tylko jako jednej z wielu dyscyplin humanistycznych, ale przede wszystkim jako najlepszej nauczycielki życia. Dlatego przedstawiciele KNH AP starają się organizować wykłady, wystawy, sympozja naukowe, spotkania autorskie, prelekcje, konferencje i festiwale, przy jednoczesnym współdziałaniu z miejscowymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi i publicznymi, a także instytucjami i organizacjami ogólnopolskimi, placówkami edukacyjnymi, osobami prywatnymi (najczęściej pasjonatami historii), organizacjami pozarządowymi, a nawet podmiotami gospodarczymi.
Koło Naukowe przy Zakładzie Hematoonkologii DoświadczalnejUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinkatarzyna.skorka7@gmail.comnauki-medyczneKoło Naukowe przy Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej zrzesza studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pragnących poszerzać swoją wiedzę oraz współuczestniczyć w najnowszych odkryciach naukowych z dziedziny hematoonkologii. Członkowie naszego Koła piszą prace poglądowe, uczestniczą w promocji wiedzy na tematy związane z tematyką nowotworów krwi i immunoterapii oraz aktywnie uczestniczą w realizacji projektów naukowych. W latach 2018 oraz 2019 nasze Koło realizowało projekt piknikowy "Odkodować białaczkę" podczas dwóch edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. W 2020 roku działalność Koła opierała się na indywidualnej realizacji zadań badawczych i grantów wykonywanych w Zakładzie przez uczestników Koła pod opieką pracowników naukowych Zakładu. Wśród realizowanych projektów zawierały się granty NCN - OPUS, m.in. "Charakterystyka immunologiczna i molekularna chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po odstawieniu imatynibu" (2018/31/B/NZ6/03361). Ponadto członkowie naszego Koła uczestniczą w profesjonalnych konferencjach hematoonkologicznych, poszerzając swoje zainteresowania, oraz uczestniczą w międzynarodowych szkoleniach, dzięki czemu mają możliwość rozwoju umiejętności praktycznych.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa i PerinatologiiUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinzanetakimbertrojnar@umlub.plnauki-medyczne"Tematy prac Koła przewidzianych na 2021 rok:
- Wpływ diety, wysiłku fizycznego, leków oraz suplementów na okres ciąży, porodu i połogu;
- Badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów dotyczące m.in. suplementacji witaminowej w okresie prekoncepcyjnym i stosowanych metod antykoncepcji;
- Opieka stomatologiczna w ciąży. Problemy stomatologiczne w okresie ciąży i ich wpływ na przebieg kliniczny ciąży, porodu i połogu z uwzględnieniem ryzyka powikłań zarówno u pacjentek jak i u ich dzieci;
- Ocena stanu klinicznego pacjentek Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii w korelacji z wybranymi parametrami endoteliopatycznymi, endotoksemicznymi i autoimmunologicznymi oraz ich potencjalnego wpływu na przebieg kliniczny ciąży, porodu i połogu oraz ryzyko powikłań u ciężarnych, rodzących, położnic i ich dzieci.
- Metody preindukcji i indukcji porodu;
- Zagadnienie programowania płodowego;
- Badanie bioimpedancji elektrycznej w okresie połogowym z uwzględnieniem zależności z przedciążową masą ciała pacjentek oraz z powikłaniami okresu ciąży i porodu;
- Ocena wpływu przyrostu masy ciała w ciąży na wyniki analizy bioimpedancji elektrycznej oraz redukcję masy ciała pacjentek w okresie poporodowym."
Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia ŻywieniowegoUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinchirurgiaspsk4@gmail.comnauki-medyczneCzłonkowie koła szlifują swoje umiejętności pisania prac naukowych, głównie o tematyce chirurgicznej oraz leczenia żywieniowego.
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice EndokrynologiiUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinkoloendokrynologicznelublin@gmail.comnauki-medyczneCzłonkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Endokrynologii zajmują się prowadzeniem badań naukowych, organizacją i udziałem w konferencjach naukowych, pisaniem prac naukowych i ich publikacją. Na prowadzonych regularnie spotkaniach koła omawiane są zagadnienia z zakresu endokrynologii. Planowane jest przeprowadzenie warsztatów m. in. na temat insulinoterapii.
Koło Naukowe ENEREGTYKÓWWojskowa Akademia Techniczna w WarszawiemazowieckieWarszawabogdan.perka@wat.edu.plautomatyka-elektronika-i-elektrotechnikaW obszarze zainteresowań członków koła znajdują się zagadnienia związane z elektroenergetyką, materiałoznawstwem elektrotechnicznym oraz systemami automatyki w systemach energetycznych. Chętnie bierzemy udział w seminariach i konferencjach naukowych, targach i spotkaniach branżowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie tematy związane z szeroko pojętą energetyką w zakresie zarówno naukowym jak i przemysłowym.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii PrawidłowejUniwersytet Medyczny w LublinielubelskieLublinskn.anatomii@gmail.comnauki-medyczne"Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej UM w Lublinie, skupia studentów chcących poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę z zakresu anatomii człowieka. Obszar działalności Koła obejmuje:
a) Wolontariat - pomoc w przeprowadzaniu zajęć dla studentów odbywających kurs anatomii prawidłowej w Zakładzie Anatomii Prawidłowej. Wolontariuszami mogą zostać osoby dopuszczone przez Opiekuna Koła, które uczestniczyły w preparowaniach przygotowujących do pełnienia funkcji wolontariusza przynajmniej przez okres 1 roku. Działalność wolontariusza jest nieodpłatna.
b) Działalność preparatorska - niezbędna do dopuszczenia do odbywania wolontariatu. W tej działalności Koła mogą uczestniczyć także osoby chcące pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, lecz niezamierzające być wolontariuszami.
c) Działalność naukowa - opiera się na przygotowywaniu prac konferencyjnych i artykułów naukowych na podstawie badań prowadzonych w Katedrze Anatomii, jak również w Klinikach, Katedrach i Zakładach współpracujących z Kołem.
d) Działalność na rzecz promocji UM w Lublinie i Zakładu Anatomii Prawidłowej polega na reprezentowaniu Koła w czasie Dni Otwartych, Festiwalu Nauki, a także na spotkaniach z uczniami szkół średnich (w tym kandydatów na studia) w Zakładzie i Muzeum Anatomii"
Studenckie Koło Naukowe CeramitAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiemałopolskieKrakówceramit.agh@gmail.cominzynieria-materialowahttps://www.facebook.com/ceramit.agh/Historia Koła Naukowego Ceramit ma bardzo długą tradycje, lecz niezmiennie jego członkowie pracują nad zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami otrzymywania materiałów ceramicznych, ich właściwościami oraz nowoczesnymi metodami badan. Działamy czynnie na polu dydaktycznym (obozy szkoleniowe, seminaria, konferencje), poznawczym (prace indywidualne oraz w ramach projektów badawczych) oraz towarzyskim (aktywizacja nieformalnych spotkań i dyskusji).
Koło Naukowe Ceramika ArtystycznaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowiemałopolskieKrakówceramikaartystyczna@agh.edu.plnauki-o-sztucehttps://www.facebook.com/ceramika.artystyczna.aghhttp://www.kolo.ceramika.artystyczna.agh.edu.pl/Przedmiotem naszych zainteresowań jest ceramika i szkło artystyczne. Realizujemy projekty naukowo-artystyczne, oraz angażujemy się w prowadzenie warsztatów tematycznych.
Forum Młodych HumanistówUniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachświętokrzyskieKielceforum.mlodych.humanistow.ujk@gmail.comjezykoznawstwohttps://www.facebook.com/Forum-M%C5%82odych-Humanist%C3%B3w-100907248445892Forum Młodych Humanistów jest studencko-doktoranckim kołem naukowym działającym przy Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do celów Koła należy popularyzowanie języka polskiego, m.in. językoznawstwa i literaturoznawstwa, prowadzenie badań z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego, metod statystycznych w językoznawstwie, dyskursu, stylistyki, teorii komunikacji, czy stylu literatury dokumentarnej, szerzenie wiedzy dotyczącej szeroko pojętej jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, m.in. dobrych praktyk w humanistyce oraz promowanie metody debaty oksfordzkiej w humanistyce. Cele są realizowane poprzez organizowanie spotkań członków Koła, publikowanie artykułów naukowych w monografiach oraz udział w konferencjach naukowych i warsztatach nt. debat oksfordzkich.
Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania i Psychodietetyki "Ciałość"Uniwersytet SWPS Wydział we WrocławiudolnośląskieWrocławcialosc.wroclaw@swps.edu.plpsychologiahttps://www.facebook.com/cialosc.uswps.wroKoło Naukowe "Ciałość" zajmuje się tematyką zaburzeń odżywiania oraz psychodietetyką. Organizujemy spotkania z ekspertami oraz wykłady dotyczące analizy filmów. Na naszej stronie na Facebooku umieszczamy ciekawe, edukacyjne posty dla wszytskich zainteresowanych. Naszym celem jest szerzenie i normalizowanie tematu związanego z zaburzeniami odżywiania się.
Naukowe Koło Chemików OZONPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w TarnowiemałopolskieTarnówpwsztarnowozon@gmail.comnauki-chemicznehttps://www.facebook.com/NKCH.OZON.PWSZwTarnowie/https://knch.pwsztar.edu.pl/NKCH OZON jest organizacją studencką działającą od 2008 r. przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym PWSZ w Tarnowie, zrzeszającą studentów kierunku chemia i kierunków pokrewnych. Spotykamy się raz na kilka tygodni w laboratorium w celu przeprowadzania ciekawych i efektownych doświadczeń. Przy okazji imprez uczelnianych czy wykładów popularnonaukowych organizujemy liczne pokazy chemiczne. Ponadto staramy się pomóc osobom mającym problemy w nauce. Raz do roku organizujemy kilkudniowy wyjazd, gdzie łączymy naukowe cele z dobrą zabawą.
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów KreatywnychUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachmazowieckieSiedlcerogag@wp.plpedagogikaKoło funkcjonuje od 2013 r. Nadrzędnym hasłem jest „Konfrontacja teorii z praktyką”. Skupia w swoich szeregach głównie studentów kierunku pedagogika różnych specjalności. Koło prowadzi działania mające na celu wspieranie przyszłych absolwentów odnośnie wyzwań współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, nabywanie kompetencji komunikacyjnych i medialnych, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Jej członkowie uczestniczą w konferencjach krajowych i zagranicznych, przygotowywaniu monografii naukowych, organizacji i współorganizacji warsztatów. Organizowane są przedstawienia dla dzieci i młodzieży z różnych okazji, w tym zajęcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Koło współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, typu: placówki resocjalizacyjne, fundacją „Żółty Latawiec” oraz zagranicznymi, np. z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Melitopolu (Ukraina).
Akademickie Koło Naukowe Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuwielkopolskiePoznańakngp.amu@gmail.comgeografia-spoleczno-ekonomiczna-i-gospodarka-przestrzennahttps://www.facebook.com/akngphttp://akngp.home.amu.edu.pl/Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej (AKNGP) działa przy Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności Członkowie Koła realizują projekty takiej jak Poznańska Mapa Barier, Poznańska Akademia Przestrzeni czy tworzą koncepcje zagospodarowania przestrzennego terenu. AKNGP wydaje dwa razy do roku czasopismo popularno-naukowego „Przegląd Planisty” oraz jest organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dni Planisty”. Dodatkowo angażujemy się w inicjatywy realizowane na uczelni takiej jak Noc Naukowców czy Poznański Festiwal Nauki i Sztuki.
Koło Naukowe Studentów Archeologii UJUniwersytet JagiellońskimałopolskieKrakówknsa@uj.edu.plarcheologiahttps://www.facebook.com/knsaujKoło jest jedną z najstarszych tego typu organizacji nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale również w Polsce. Pierwsza organizacja tego typu powstała w naszym Instytucie na przełomie lat 1908/1909 jako inicjatywa studentów archeologii klasycznej, zaś w 1929 dzięki połączeniu się inicjatyw studentów archeologii śródziemnomorskiej i powszechnej powstało Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W połowie lat 90-tych doszło do znacznego wzrostu aktywności Koła, które skupiło wokół siebie dużą grupę studentów. Narodziło się kilka inicjatyw, z których kilka realizowanych jest nieprzerwanie do dziś. Zorganizowano już kilkanaście festynów, które miały na celu promowanie wiedzy archeologicznej, kilkadziesiąt wykładów i prelekcji prowadzonych przez zaproszonych gości-naukowców z innych ośrodków, uczestników wypraw i ekspedycji badawczych. Koło obecnie również realizuje własne projekty badawcze.
Koło Naukowe Zarządzania JakościąUniwersytet Ekonomiczny w KrakowiemałopolskieKrakówknzj.uek@gmail.comnauki-o-zarzadzaniu-i-jakoscihttps://facebook.com/knzj.uekNaszymi priorytetami są: organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej Wyzwania Zarządzania Jakością oraz QDay, czyli konferencji z okazji Dnia Jakości UEK a także, przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu narzędzi jakości oraz certyfikacja wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001 w naszym Kole.
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości ASSETSPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczapodkarpackieRzeszówsknrassets@gmail.comekonomia-i-finansehttps://www.facebook.com/KNAssets/Koło rozpoczęło działalność na Wydziale Zarządzania w 1998 roku. Zrzesza wielu studentów, jednak głównie z kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie. Organizujemy Ogólnopolską Konferencję Naukową "Lwy Rachunkowości" poświęconą rachunkowości i jej zastosowaniach w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach. W roku 2020 odbyła się 17 edycja. Organizujemy także Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości ASSETS COMPETITION. W 2019 roku odbyła się 11 jego edycja. Inną naszą aktywnością są cykliczne wiosenne warsztaty: Nocne spotkania z podatkami oraz warsztaty z zakresu zaawansowanych zastosowań pakietu MS Excel w szeroko rozumianych finansach i rachunkowości. Warsztaty organizowane i prowadzone są wraz z firmą Deloitte. Do roku 2020 wydaliśmy 14 monografii naukowych, w których prezentowane są wyniki badań naukowych prowadzonych przez nas i wielu studentów z innych uczelni w Polsce.
Koło Naukowe EkonomistówUniwersytet OpolskiopolskieOpolekne.weuo.pte@gmail.comekonomia-i-finansehttps://www.facebook.com/kneuo/Koło Naukowe Ekonomistów zrzesza studentów kierunków ekonomicznych Uniwersytetu Opolskiego, którym zależy na aktywnym spędzaniu czasu, zdobywaniu doświadczenia i rozwijaniu się dalej. Ideą KNE jest dostarczanie studentom wiedzy i umiejętności, które stanowią uzupełnienie tradycyjnego toku nauczania, aby lepiej przygotować ich do życia zawodowego. Koło działa przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Opolu. Obecnie KNE jest zorganizowane w następujących zespołach: zespół ds. organizatorskich, zajmujący się przede wszystkim organizacją projektów, w tym szkoleń, warsztatów, wykładów otwartych, konkursów, takich jak Igrzyska Ekonomiczne, czy Świąteczna akcja charytatywna, a także współorganizacją projektów realizowanych z partnerami; zespół ds. promocji, którego działalność skupia się na prowadzeniu kanałów Social Media (fanpage na facebook'u, Instagram: @kne_uo), promocji realizowanych projektów KNE, czy osiągnięć członków KNE; zespół ds. naukowych składa się z osób zainteresowanych przede wszystkim wymianą oraz poszerzaniem wiedzy poprzez m.in. spotkania dyskusyjne, konferencje naukowe, czy projekty badawcze.
PWR Racing TeamPolitechnika WrocławskadolnośląskieWrocławracing.pwr@gmail.cominzynieria-mechanicznahttps://www.facebook.com/PWRRacingTeamracing.pwr.wroc.plPWR Racing Team to Strategiczne Koło Naukowe Politechniki Wrocławskiej. Powstało w 2009 roku. Dziś nasz zespół składa się z ponad 83 studentów z różnych wydziałów oraz uczelni wyższych. Łączy nas wszystkich jeden cel - budowa bolidu wyścigowego i start w międzynarodowych zawodach Formula Student. Od 2009r. zespół buduje bolidy wyścigowe rywalizując z zespołami z całego świata w międzynarodowym konkursie Formula Student. Konkurs organizowany jest przez SAE International – globalne stowarzyszenie zrzeszające najlepszych inżynierów ze wszystkich kontynentów. Od początku działalności PWR Racing Team odnosi wiele sukcesów i plasuje się obecnie w dziesiątce najlepszych studenckich zespołów wyścigowych na świecie. Studenci z koła naukowego wspierani są przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej w zakresie badań nad wytrzymałością materiałów oraz działań dotyczących optymalizacji pracy silnika na hamowni silnikowej. Celem PWR Racing Team jest rokrocznie zaprojektowanie i wykonanie bolidu wyścigowego w miesiącach wrzesień – czerwiec i start w zawodach Formula Student, które odbywają się latem. Konstruując nowy model, priorytetem dla studentów jest obniżenie masy samochodu, przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości i wysokich osiągów. W sezonie 2017 PWR Racing Team jako pierwszy polski zespół zwyciężył w klasyfikacji generalnej zawodów FSAE Italy. Nasz zespół posiada złożoną strukturę - zarząd składający się Lidera Zespołu oraz Lidera Technicznego, którzy stoją nad 7 działami - Powertrain, Suspension, Chassis, Autonomous, Aerodynamics, Electronics i Marketingu.
Koło Naukowe Finanse i PodatkiUniwersytet Ekonomiczny w KrakowiemałopolskieKrakówfip@uek.krakow.plekonomia-i-finansehttps://www.facebook.com/knfiphttp://kolonaukowe-fip.uek.krakow.plKoło Naukowe „Finanse i Podatki” jest dynamicznie rozwijającą się organizacją zrzeszającą ambitnych studentów, pragnących pogłębiać swoją wiedzę z dziedziny ekonomii, finansów i podatków. Przynależność do Koła to doskonała okazja do aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni, lepszego jej poznania, a także nawiązania kontaktów procentujących zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Umożliwia zdobycie niezbędnych w życiu zawodowym i wysoko cenionych przez pracodawców umiejętności oraz wymianę doświadczeń nie tylko pomiędzy członkami Koła, ale również profesjonalistami z dziedziny finansów i prawa podatkowego. Głównymi celami naszej działalności są poszerzanie i popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, podatków, wykorzystywanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów oraz rozwijanie własnych zainteresowań, umożliwianie studentom zdobycia cennych doświadczeń i umiejętności podczas organizacji projektów, transfer wiedzy pomiędzy kadrą naukową a studentami, integracja studentów oraz promocja Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizując cele działalności Koła czerpiemy z pomysłów naszych członków, a także wiedzy i doświadczenia opiekunów. Do współpracy przy organizowanych projektach zapraszamy dydaktyków i praktyków zajmujących się problematyką szerokorozumianych finansów. Organizujemy zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne z obszaru naszych zainteresowań. Swoją wiedzę pogłębiamy poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach i konferencjach, które są jednocześnie świetną okazją do nawiązywania kontaktów i integracji studentów.
Koło Naukowe Prawo i WschódUniwersytet WarszawskimazowieckieWarszawaknpiupw@gmail.comnauki-prawnehttps://www.facebook.com/knpiwKoło Prawo i Wschód angażuje się w interdyscyplinarną działalność łączącą studentów Uniwersytetu Warszawskiego zainteresowanych prawem i ustrojem państw wschodnich. Koło prowadzi badania w tym zakresie oraz zorganizuje spotkania, kluby dyskusyjne, konferencje i wyjazdy zagraniczne w celu pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności członków. Ponadto, wiodącym celem Koła jest współpraca z innymi Kołami oraz podmiotami zewnętrznymi. Zagadnienia prawno-ustrojowe państw obszaru byłego ZSRR są nieznane, często niesłusznie pomijane i niedoceniane. Rosja, Białoruś, Ukraina, czy Azerbejdżan są postrzegane przez pryzmat utrwalonych od wieków stereotypów, co prowadzi do niezrozumienia dynamicznie zmieniającej się sytuacji za naszą wschodnią granicą. Celem koła jest popularyzacja wiedzy o systemach prawnych, kulturze prawnej, problematyce ustrojowej, wybranych aspektach ekonomicznych państw byłego obszaru radzieckiego. Koło działa przy Centrum Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej.
Astro PKPolitechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkimałopolskieKrakówkn.astro.pk@gmail.comautomatyka-elektronika-i-elektrotechnikahttps://www.facebook.com/astropkrkNaszymi celami są rozwijanie zainteresowań naukowych studentów oraz pogłębianie zdobytej przez nich wiedzy związanej z szeroko rozumianą automatyką, robotyką, łazikami do zastosowań specjalnych i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi.
Koło Naukowe Analizy DanychUniwersytet Ekonomiczny w KrakowiemałopolskieKrakówknad.uek@gmail.comnauki-o-zarzadzaniu-i-jakoscihttps://m.facebook.com/knad.uek/?locale2=pl_PLhttps://knad.uek.krakow.pl/Studenckie Koło Naukowe działające przy Katedrach Statystyki oraz Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Koło Naukowe Analizy Danych wspiera inicjatywy związane z propagowaniem szeroko pojętej analizy danych oraz jest organizatorem ogólnopolskiej konferencji Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych (NAWNE).
SKN Move ItUniwersytet Medyczny w ŁodziłódzkieŁódźmoveit.skn@gmail.comnauki-medycznehttps://www.facebook.com/SKN-Move-It-1570523716324705https://sknmoveit.blogspot.com/Jesteśmy kołem naukowym założonym na kierunku FIZJOTERAPIA dla studentów zarówno tego jak i innych kierunków. Koło zostało założone w 2017 roku. Organizujemy warsztaty, wykłady oraz inne wydarzenia zarówno z tematyki fizjoterapii jak i szeroko pojętego zdrowego trybu życia. W 2019r. zorganizowaliśmy Dzień Sportu dla studentów Naszego Uniwersytetu. Od 2020r. prowadzimy bloga na którym przybliżamy czytelnikom zagadnienia fizjoterapeutyczne.
Studenckie Koło Naukowe Psychodermatologii przy Zakładzie PsychodermatologiiUniwersytet Medyczny w ŁodziłódzkieŁódźkolo.psychodermatologii@umed.lodz.plnauki-medycznehttps://www.facebook.com/SKN-Psychodermatologii-114881459919924http://psychodermatologia.umed.pl/studenckie-kolo-naukowe-zp/Jesteśmy interdyscyplinarnym Kołem naukowym, zrzeszającym studentów zainteresowanych szeroko rozumianymi naukami medyczno – psychologicznymi. Są to poza wynikającymi z nazwy, psychologią i dermatologią, seksuologia, somatoestetyka, muzykoterapia. Poznajemy zatem w jaki sposób, człowiek poprzez swoje myślenie i zachowanie może wpływać na funkcjonowanie swojego organizmu, propagujemy holistyczne podejście do medycyny w duchu EBM. Organizujemy spotkania i warsztaty na których uczymy m.in. Podstaw seksuologii, ćwiczeń oddechowych, relaksacji, działania muzyki w terapii, umiejętności miękkich, radzenia sobie ze stresem, a nawet morsowania! Prowadzimy kilka badań naukowych, gdzie sprawdzamy m.in. wpływ ww. czynników na funkcjonowanie organizmu.
Debat Oksfordzkich UJDUniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieśląskieCzęstochowadebatyoksfordzkie@ujd.edu.plnauki-o-bezpieczenstwie"Koło naukowe DEBAT OKSFORDZKICH UJD funkcjonuje w ramach struktury Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Podstawowym celem koła naukowego jest rozwój zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom Koła warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk o bezpieczeństwie, stosunkach międzynarodowych i dyplomacji. Celem koła jest rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi, innymi kołami debat oksfordzkich. Wśród celów Koła znajduje się:
- popularyzacja działań mających na celu poszerzanie wiedzy o bezpieczeństwie, stosunkach międzynarodowych i dyplomacji;
- poprawę jakości debaty publicznej;
- przygotowywanie członków Koła do wystąpień publicznych, nauki skutecznej argumentacji i kontrargumentacji;
- nauka uważnego słuchania oponentów i członków naszej drużyny;
- propagowanie i promowanie debatowania w stylu oksfordzkim."
Studenckie Naukowe Koło Mikrobiologów Żywności "Kocuria"Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniewarmińsko-mazurskieOlsztynwioleta.chajecka@uwm.edu.plnauki biologicznehttps://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Mikrobiolog%C3%B3w-%C5%BBywno%C5%9Bci-Kocuria-299014750969938Studenckie Koło Mikrobiologów Żywności "Kocuria" działa przy Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematyka prowadzonych prac badawczych oscyluje wokół problemów antybiotykooporności drobnoustrojów izolowanych z żywności, oporności na związki dezynfekcyjne, szeroko pojętej tematyki bezpieczeństwa żywności oraz genetycznych podstaw wirulencji drobnoustrojów z żywności.
Koło Naukowe Prawa MedycznegoUniwersytet SWPSmazowieckieWarszawaknprawamed@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Prawa-Medycznego-Uniwersytet-SWPS-335091513785790Koło Naukowe Prawa Medycznego działa na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. W swojej działalności koło zajmuje się prawnymi aspektami medycyny, między innymi takimi jak: medycyna estetyczna, błędy medyczne, odpowiedzialność zawodowa lekarza. W tym celu Koło organizuje wiele wydarzeń takich jak konferencje, webinary oraz panele dyskusyjne dla osób zainteresowanych.
Koło Naukowe Architektów Informacji UPUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowiemałopolskieKrakówkolonaukoweai@outlook.comnauki o komunikacji społecznej i mediachhttps://www.facebook.com/KNAIUPKoło Naukowe Architektów Informacji działa przy Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Działalność Koła Naukowego polega na:
1. publikowaniu cotygodniowo na fanpage Koła aktualnych wydarzeń branżowych;
2. publikowaniu recenzji książek branżowych raz w miesiącu na fanpage Koła;
3. prowadzeniu social media (facebook, instagram);
4. organizowaniu wydarzeń z absolwentami kierunku Architektury Informacji oraz ciekawych osobowości z branży;
5. organizowaniu konkursów związanych z branżą AI/UX w przestrzeni online.
Solum et UniversumUniwersytet ZielonogórskilubuskieZielona Góraj.kostecki@iis.uz.zgora.plinżynieria środowiska, górnictwo i energetykaCelem działalności Koła jest rozwój zainteresowań oraz pogłębienie wiedzy studentów z zakresu inżynierii środowiska, w szczególności związanych z ochroną i rekultywacją gleb. Koło podejmuje działania związane z inżynierią i kształtowaniem środowiska a także popularyzuje osiągnięcia poprzez uczestnictwo w konferencjach i seminariach.
Koło Naukowe GruntUniwersytet Ekonomiczny w KrakowiemałopolskieKrakówkngrunt@gmail.comekonomia i finansehttps://www.facebook.com/kngruntGrupa młodych osób chcących rozwijać zdolności oraz umiejętności nakierunkowane na tematykę szeroko pojętego gospodarowania nieruchomościami. Koło organizuje takie wydarzenia jak m.in. sympozja naukowe, spotkania z praktykiem, konkursy naukowe.
ISKN Vinci SquareCollegium Da VinciwielkopolskiePoznańvincisquare.cdv@gmail.comnauki o zarządzaniu i jakościhttps://www.facebook.com/vincisquareZrzesza obecnie ambitnych, energicznych, zaangażowanych i pełnych pasji studentów Zarządzania Kreatywnego, chcących poszerzać swoje horyzonty. Każdy z członków jest chłonny wiedzy, dąży do rozwoju indywidualnego jak i grupowego. Poprzez realizację swoich projektów chcą przede wszystkim wspólnie osiągać wyznaczone cele, wykraczając poza tok studiów. Uczyć się funkcjonowania w zespole, przygotować się do przyszłych zawodowych wyzwań oraz zwiększyć nasze szanse w przyszłości na rynku pracy. Przeznaczone jest dla każdego studenta Collegium Da Vinci, który chce brać udział w realizacji ambitnych projektów, zdobyć doświadczenie, a przy tym uwielbia pracę zespołową. Koło jest otwarte dla każdego, kogo cechuje otwartość, chęć do działania i umiejętność współpracy. Stawiają na rozwój osobisty człowieka, ale chcą aby rozwój jednostki przekładał się na rozwój całego naszego zespołu. Uczą się od siebie nawzajem i uciekają od wyścigu szczurów na rzecz wzajemnej pomocy. Chcą, by każdy wyniósł jak najwięcej z czasu spędzonego w kole naukowym Vinci Square.
Koło Naukowe LiderPowiślańska Szkoła Wyższa w KwidzyniepomorskieKwidzynbacia66@tlen.plnauki o zarządzaniu i jakościwww.psw.kwidzyn.edu.plBadania w zakresie dyscypliny zgodnej z kierunkiem studiów. Pogłębianie wiedzy w tym zakresie, uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych.
Koło Naukowe EkologPowiślańska Szkoła Wyższa w KwidzyniepomorskieKwidzynk.strzala@psw.kwidzyn.edu.plnauki o Ziemi i środowiskuhttps://www.facebook.com/PSW.Kwidzynwww.psw.kwidzyn.edu.plCele i zadania SEKN:
• zdobywanie i wymiana informacji o środowisku i jego ochronie w Polsce i na świecie;
• wszelka działalność mająca na celu propagowanie ochrony środowiska;
• prowadzenie projektów naukowo-dydaktycznych z zakresu nauk o Ziemi, ochrony środowiska, ekonomiki środowiska i ocen oddziaływania na środowisko, a także zdrowotnych konsekwencji zanieczyszczenia środowiska;
• integracja studentów różnych specjalności wokół problematyki środowiska i jego ochrony oraz związana z tym wymiana informacji;
• organizacja corocznych seminariów naukowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
• bierne i czynne uczestnictwo w konferencjach środowiskowych oraz konferencjach branżowych z obszaru nauk o Ziemi i środowisku;

Formy działalności
• nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacja zajmującymi się środowiskiem i jego ochroną w kraju i za granicą;
• organizowanie prelekcji, odczytów, wykładów, dyskusji, itp. dla studentów oraz innych zainteresowanych osób;
• organizowanie wyjazdów i wypraw naukowych;
• tworzenie projektów badawczych i edukacyjnych;
• organizacja seminariów naukowych „Nauka i edukacja naszą wspólną przyszłością” wraz z pomocą innych kół naukowych czy wykładowców i studentów poszczególnych przedmiotów – zakłada się coroczną organizację seminariów;
• przygotowanie i publikacja „Powiślańskich Studenckich Zeszytów Naukowych”.
Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROADPolitechnika WrocławskadolnośląskieWrocławoffroad.pwr@gmail.comautomatyka, elektronika i elektrotechnikahttps://www.facebook.com/ProjektScorpiohttp://www.scorpio.pwr.edu.pl/Koło Naukowe OFF-ROAD istnieje od 2009 roku i działa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.
Zajmujemy się projektami związanymi z szeroko pojętą inżynierią kosmiczną. Naszym głównym działaniem jest tworzenie studenckich łazików Scorpio (obecnie stworzyliśmy ich już ponad 6), które biorą udział w krajowych i międzynarodowych zawodach z serii Rover Challenge.

Wśród naszych największych sukcesów można wymienić II miejsce w finałach Phobos na University Rover Challenge 2016, III miejsce na University Rover Challenge 2015, I miejsce na European Rover Challenge 2014, II miejsce na University Rover Challenge 2013 czy V miejsce na Canadian International Rover Challenge 2019.
Angażując się w inne projekty związane z inżynierią kosmiczną, w 2018 współtworzyliśmy projekt lądownika Eagle, który zajął II miejsce w konkursie Red Eagle 2018, a rok później projekt kolonii Twardowsky, który zajął II miejsce w konkursie Mars Colony Prize 2019.

Poza działalnością konstrukcyjną promujemy sektor kosmiczny w Polsce poprzez udział w wielu wydarzeniach branżowych, wydarzeniach popularnonaukowych, skierowanych zarówno do dzieci, jak i do starszych odbiorców. Członkowie naszego koła tworzą również liczne publikacje, prezentowane na konferencjach naukowych.
Studenckie Koło SEP Politechniki GdańskiejPolitechnika GdańskapomorskieGdańsksksepgda@gmail.comautomatyka, elektronika i elektrotechnikahttps://www.facebook.com/PGSEPhttps://pg.sep.gda.pl/Kładziemy szczególny nacisk na rozwój naszych umiejętności i wiedzy praktycznej poprzez realizację ciekawych projektów naukowych i organizacyjnych. Ambicja, współpraca i kreatywność to trzy najważniejsze cechy, które wyróżniają naszych członków.

Zajmujemy się:
-realizacją projektów technicznych i naukowych,
-organizacją wydarzeń i konferencji studenckich oraz branżowych,
-organizacją kursu na uprawnienia elektryczne,
-organizacją szkoleń technicznych,
-organizacją szkoleń z oprogramowania wspierającego pracę inżyniera,
-organizacją spotkań z firmami,
-organizacją wyjazdów naukowych i technicznych.
Studenckie Koło Naukowe KrajobrazyUniwersytet RzeszowskipodkarpackieRzeszówsknkrajobrazy@onet.plarchitektura i urbanistykahttps://www.facebook.com/kolo.naukowe.krajobrazy/?ref=page_internalKoło naukowe KRAJOBRAZY to grupa studentów, mająca wspólny program działania, cel i zadania zawarte w statucie, które winny być zgodne z programem nauczania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego przy którym funkcjonują.
Celem Organizacji jest:
a) Rozwijanie aktywności badawczej i naukowej
b) Praktyczne rozwijanie wiedzy dotyczącej architektury krajobrazu
c) Pokazywanie różnych aspektów zawodu architekta krajobrazu
d) Rozwijanie kreatywności projektowej członków koła
Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Udział w projektach badawczych
b) Udział w konferencjach, opracowywanie publikacji naukowych
c) Udział w konkursach projektowych
d) Organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się architekturą krajobrazu zawodowo
e) Wyjazdy studialne
f) Realizacja małych projektów w skali 1:1
Studenckie Koło Naukowe "Eurointegracja"Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczapodkarpackieRzeszóweurointegracja@gmail.comnauki o bezpieczenstwiehttps://www.facebook.com/SKNEurointegracja/http://eurointegracja.prz.edu.plStudenckie Koło Naukowe "Eurointegracja" rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku na Wydziale Zarządzania
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Opiekunem koła naukowego jest dr hab. Mariusz Ruszel, prof PRz.

W ramach działalności członkowie koła mają możliwość: zdobywania wiedzy na temat pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych, rozwijania międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej w zakresie energetyki, bezpieczeństwa, geopolityki, geoekonomii oraz ekonomii, a także zdobywania wielu umiejętności praktycznych związanych z marketingiem, social mediami, organizacją wyjazdów i wydarzeń.

Członkowie koła prężnie działają przy organizacji konferencji naukowych, tworzeniu publikacji do czasopism międzynarodowych,
materiałów wewnątrz uczelnianych oraz czasopism instytucji zewnętrznych. Chętnie uczestniczą w sympozjach/konferencjach/forach odbywających się na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Największym przedsięwzięciem w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja” jest współorganizowanie
wraz z Instytutem Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Zakładem Ekonomii WZ
Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", która jest
jednym z największych wydarzeń tego typu odbywających się na terenie Politechniki Rzeszowskiej.
Konferencja jest doskonałą okazją do wymiany zdań, dyskusji na tematy energetyczne, a także do promowania
swojej wiedzy przez członków koła na forum eksperckim w różnych dziedzinach m.in. energetyki, ekonomii, bezpieczeństwa.
W ramach aktywności koła prowadzone są także wyjazdy studyjne do strategicznych obiektów Skarbu Państwa.
Koło Naukowe Seksuologii SEKSPEDIASWPS Uniwersytet HumanistycznospołecznydolnośląskieWrocławsekspedia.wroclaw@swps.edu.plpsychologiahttps://www.facebook.com/sekspediauswps/?ref=page_internal-Cześć! 👋
Zapraszamy Cię do naszego naukowego świata. Naszym celem jest szerzenie rzetelnej wiedzy naukowej na tematy związane z seksualnością. Nie skupiamy się jedynie na pozytywnej seksualności i edukacji seksualnej, chcemy również uświadamiać na tematy, które są mało poruszane np. niepłodność par, seksualność osób niepełnosprawnych czy terapia osób wykorzystywanych seksualnie.
W ramach Naszej działalności:
📖 prowadzimy fanpage na Facebooku oraz na Instagramie, gdzie wrzucamy regularnie dawkę rzetelnej wiedzy z zakresu seksuologii
📖 organizujemy różne naukowe wydarzenia takie jak webinary, warsztaty czy konferencje
📖 współpracujemy z innymi kołami naukowymi, żeby przekazywać również wiedzę interdyscyplinarną
I wiele, wiele więcej 😀
Śledźcie naszą działalność i do zobaczenia!
SKN IPPNW PolskaUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławwro@riseup.netnauki medycznehttps://www.facebook.com/IPPNWWROCLAWIPPNW jest międzynarodowym stowarzyszeniem narodowych organizacji medycznych, które zajmuje się badaniami zagrożeń związanych z bronią jądrową. Nasze koło które znajduje się przy Katedrze Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest to pierwsza komórka tego typu w Polsce, składająca się ze studentów medycyny.
SKN IPPNW PolandUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieWrocławwro@riseup.netnauki medycznehttps://www.facebook.com/IPPNWWROCLAW/IPPNW jest międzynarodowym stowarzyszeniem narodowych organizacji medycznych, które zajmuje się badaniami zagrożeń związanych z bronią jądrową. Siedziba IPPNW Sekcji Polskiej znajduje się we Wrocławiu przy Zakładzie Nauk Humanistycznych Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie działa też Koło naukowe.
Koło Naukowe Prawa Finansowego i PodatkowegoUniwersytet RzeszowskipodkarpackieRzeszówknpfipod.urz@gmail.comnauki prawnehttps://www.facebook.com/knprawafinansowegoipodatkowegohttp://old.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/strefa-studenta/kola-naukowe/prawa-finansowego-i-podatkowegoKoło Naukowe Prawa Finansowego i Podatkowego Uniwersytetu Rzeszowskiego skupia
studentów zainteresowanych szeroko pojętym prawem finansowym, podatkowym
i bankowym. Oprócz wykładów poświęconych tematyce finansów i podatków
organizowane są również spotkania z praktykami oraz seminaria, na których
zainteresowani studenci mogą wygłosić referaty.

Specjalizacja:
• Prawo podatkowe;
• Wybrane zagadnienia z prawa finansowego;
• Popularyzacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego;
• Praktyczne aspekty wykorzystania prawa podatkowego;
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów RodzinyMałopolska Uczelnia Państwowa im. rtm Witolda Pileckiego w OświęcimiumałopolskieOświęcimskn.pedagogow.rodziny@gmail.compedagogikahttps://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Pedagog%C3%B3w-Rodziny-353667318528595Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny podejmuje bardzo dużo inicjatyw związanych z dziećmi. Studentki włączają się chętnie w różne akcje charytatywne, pomagają przy organizacji konferencji, biorą udział w szkoleniach i kursach, a nawet w konferencjach. Każdego roku przychodzi nam do głowy coraz więcej nowych pomysłów na działania.
Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”Akademia WSB – Wydział ZamiejscowyśląskieCieszynrsocha@wsb.edu.plnauki o bezpieczenstwiehttps://www.facebook.com/profile.php?id=100044115403232Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World” skupia studentów wszystkich typów i rodzajów studiów na świecie zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa. Misją Koła jest stworzenie studentom szansy samorealizacji, zdobywania wiedzy oraz nabywania doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa, a także integracja międzynarodowego środowiska akademickiego. Dotychczas Koło było organizatorem wielu przedsięwzięć naukowych w postaci, m.in. międzynarodowych konferencji i sympozjów. Koło jednocześnie prowadzi działania mające na celu edukację historyczną oraz kultywowanie pamięci historycznej, m.in. poprzez organizację Marszu Pamięci. Ponadto aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Koło Naukowe PeadagogicaAkademia WSBśląskieDąbrowa Górniczaerostanska@wsb.edu.plpedagogikaKoło Naukowe Peadagogica istnieje od 2010 roku. Każde badania naukowe, które były prowadzone w ramach działań Koła, dotyczyły określonych tematów związanych z edukacją. Przykładowo były to badania kontekstów edukacji szkolnej, aktywności pozaprogramowej w szkole podstawowej, a także językowych cech edukacji wczesnoszkolnej. Efekty dotychczasowych prac to udziały członków Koła w konferencjach naukowych, trzy publikacje w monografiach i nagrody za aktywność naukową, w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zgodnie z ustalonym planem, w roku ak. 2020/2021 rozpoczęła się kolejna edycja działań Koła w nowym składzie osobowym. Do czynnego uczestnictwa zostały zaproszone studentki semestru II roku pięcioletnich studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Program działań badawczych w roku ak. 2020/2021 wpisuje się w podjętą tematykę badawczą Katedry Pedagogiki, określoną przez prof. Mirosławę Nowak – Dziemianowicz: Ludzkość na trajektorii cierpienia. W ramach działań badawczych Koła przyjęto jako temat badań: Świat dziecka w czasie ograniczeń. Zmiany. Zdarzenia. Codzienność. Edukacja. Widzenie siebie. Obraz dorosłych. W grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. członkinie Koła zbierają materiał badawczy w postaci narracji w rozmowach z dzieci w wieku wczesnoszkolnym o doświadczanych zmianach i zdarzeniach w czasie pandemii, w tym o nauczaniu online. W marcu 2021 r., po dokonaniu transkrypcji tekstów narracji, zostanie przeprowadzona analiza badawcza.
Katedra Pedagogiki przygotowuje konferencję naukową na temat Świat na trajektorii cierpienia, która planowana jest w 2021 roku. W ramach konferencji zaplanowany został panel dla Koła, które będzie prezentowało wyniki swoich badań.

Koło naukowe OPERATIOAkademia WSB – Wydział ZamiejscowyśląskieŻywiecknoperatio@gmail.comnauki o zarzadzaniu i jakoscihttps://www.facebook.com/Koło-naukowe-Operatio-AWSB-WZ-Żywiec-102631284751899Celem Koła naukowego OPERATIO jest pogłębianie znajomości teoretycznych i praktycznych aspektów szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Podejmujemy również działania angażujące i rozwijające lokalną społeczność - interesujemy się jej problemami i możliwościami ich rozwiązania oraz wychodzimy z inicjatywami skierowanymi do mieszańców Żywiecczyzny i okolic.
Koło Naukowe ITLogisAkademia WSBśląskieDąbrowa Górniczapsobczak@wsb.edu.plinzynieria ladowa i transporthttps://www.facebook.com/itlogiswsb/https://wsb.edu.pl/studenckie-kolo-naukowe-itlogis,new,ds,73,105.html,1291Koło Naukowe ITLogis działa od 2011 roku. Celem działalności Koła jest wsparcie oraz rozwój zainteresowań studentów w szeroko pojętym obszarze logistyki i zarządzania logistycznego. W ramach Koła działali i działają studenci studiujący nie tylko na kierunku Logistyka, ale również studenci innych kierunków, których zainteresowania są powiązane z problematyką logistyki.
Od 2013 roku opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Paweł Sobczak.
W ramach działalności Koła studenci będący członkami Koła Naukowego ITLogis przeprowadzają badania naukowe, opracowują wyniki badań (również w formie publikacji) oraz realizują wizyty studyjne do zakładów pracy. Dodatkowo od 2013 roku Studenci wspólnie z opiekunem Koła organizują Studenckie Konwersacje Logistyczne „StuKoL”, w ramach których prezentowane są wyniki badań naukowych prowadzonych przez członków Koła oraz studentów z innych Kół Naukowych z uczelni w Polsce.
Koło Naukowe INGENIATUSAkademia WSB – Wydział ZamiejscowyśląskieCieszyncieszyn@wsb.edu.plnauki o zarzadzaniu i jakosciInterdyscyplinarne Koło naukowe INGENIATUS funkcjonuje od 2010 roku. Jest to inicjatywa kierowana do studentów wszystkich kierunków Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie. Koło ma na celu m.in. zgłębianie problematyki zarządzania oraz inżynierii produkcji w różnorodnych aspektach, poszerzanie wiedzy teoretycznej, poznawanie rynku zawodowego tej dziedziny oraz przygotowanie studentów do stosowania najnowszych rozwiązań inżynieryjnych.
W ramach Koła Naukowego INGENIATUS realizowane są głównie projekty rozwijające gospodarkę niskoemisyjną na polsko-czeskim pograniczu. Rozwiązania proekologiczne opracowywane we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie oraz TRIANON z Czeskiego Cieszyna współfinansowane są głównie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Studenci Koła Naukowego INGENIATUS zgłębiając wiedzę w ramach licznych wizyt studyjnych, laboratoriów, praktycznych warsztatów czy polsko-czeskich letnich szkół wyspecjalizowali się w instalacjach wykorzystujących kolektory słoneczne, pompy ciepła, a także ogniwa fotowoltaiczne.
Koło od pięciu lat prowadzi również regularne badania związane z funkcjonowaniem podmiotów sfery kultury (w tym na pograniczu polsko-czeskim). W 2017 roku dzięki uzyskanemu grantowi MediaLabu w Katowicach na badania prowadzone w grupie odbiorców oferty kulturalnej Katowic studenci Koła Naukowego INGENIATUS mogli zaprojektować i przeprowadzić badania dotyczące m.in. przestrzennego zasięgu oddziaływania instytucji filharmonicznych Katowic (badania prowadzone w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach) czy ekologizacji zachowań konsumentów na rynku usług kultury. Prowadzili również badania dotyczące jakości usług przewoźników międzymiastowych Cieszyna prowadzone wspólnie z Zamkiem Cieszyn czy badania mające na celu opracowanie diagnozy stanu kultury w Cieszynie i Czeskim Cieszynie (w ramach transgranicznego projektu Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna przygotowywanego na zlecenie Miasta Cieszyna oraz Education Talent Culture w Czeskim Cieszynie). Od 2013 roku aktywnie uczestniczą również w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Contemporary Problems of Management and Marketing in the Institutions of Culture, która odbywa się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Konferencja naukowa organizowana przez Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademii WSB jest jednym z nielicznych w Europie Środkowej cyklicznym, transgranicznym wydarzeniem naukowym, które niezmiennie odbywa się zarówno po polskiej (Cieszyn), jak i czeskiej stronie granicy (Czeski Cieszyn).

Koło Naukowe HYBRYDAAkademia WSB – Wydział ZamiejscowymałopolskieKrakówhybrydakrakow@gmail.comnauki o zarzadzaniu i jakoscihttps://wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=WZKr,5098Koło Naukowe Hybryda, działające przy Akademii WSB zrzesza studentów Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, zainteresowanych nauką o zarządzaniu i jakości, w odniesieniu do szeroko rozumianych wyzwań inżynierskich. W ramach działalności Koła, członkowie odbywają wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, uczestniczą w spotkaniach z praktykami oraz zapoznają się z najnowszymi programami projektowymi, symulacyjnymi oraz graficznymi. Podczas prac Koła, członkowie mają możliwość wymiany poglądów oraz wiedzy, dotyczącej najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, instytutach badawczych oraz biurach projektowo-wdrożeniowych. Większość członków Koła Naukowego Hybryda czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych oraz nadzoruje procesy technologiczne, jakościowe oraz zarządzania w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych.
Koło Naukowe FizjoterapiiAkademia WSBśląskieDąbrowa Górniczapglowacka@wsb.edu.plnauki o zdrowiuhttps://www.facebook.com/groups/KNF.WSB/?ref=shareKoło Naukowe Fizjoterapii Akademii WSB funkcjonuje od 2015 roku i skupia członków 3 kierunków studiów: fizjoterapii, ratownictwa medycznego i kosmetologii. Działalność Koła skupia się wokół inicjatyw naukowo-badawczych oraz społeczno-kulturalnych. Członkowie koła od pierwszych spotkań angażują się w studenckie badania naukowe realizowane w ramach działań Katedry Nauk o Zdrowiu, przygotowują pierwsze publikacje naukowe oraz wystąpienia na konferencjach naukowych. Wrażliwość i chęć niesienia pomocy potrzebującym to również ważne atuty działań filantropijnych członków kola.
Koło Naukowe F44 RedAkademia WSB – Wydział ZamiejscowyśląskieCieszyninfo@f44red.cominformatykahttps://www.facebook.com/F44Red/F44red.comKoło Naukowe F44 Red jest aktywnym uczestnikiem transformacji cyfrowej, do którego należy zadanie kreowania nowej, cyfrowej rzeczywistości. Poprzez liczne działania na wielu polach pokazuje, że cyfrowy świat są fascynujący, otwarty na ludzką twórczość i dostępny dla każdego. F44 Red przełamuje hamujące rozwój bariery rezydujące wyłącznie w umysłach młodych ludzi.

Celem F44 Red jest tworzenie pomostu pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym, przede wszystkim zaś wspieranie każdego z jej członków w budowaniu i wzmacnianiu ich indywidualnych cech i talentów.

Koło powołane w Akademii WSB założone zostało z inicjatywy i objęte patronatem F44 Red Science Club i NoCodeX, LLC.
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego GARDAAkademia WSB – Wydział ZamiejscowymałopolskieKrakówgardawsb@outlook.comnauki o bezpieczenstwiehttps://wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=WZKr,5097 – WZ AWSB w Krakowie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego ,,GARDA" jest organizacją studencką zrzeszającą studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wydziale Zamiejscowym Akademii WSB w Krakowie.

Celem działalności Koła Naukowego ,,GARDA” jest poszerzanie swoich zainteresowań oraz wiedzy związanej z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem. Koło pozwala również rozwijać swoje umiejętności poprzez organizowanie warsztatów oraz ćwiczeń z różnych dziedzin bezpieczeństwa. Członkowie Koła uczestniczą w spotkaniach z praktykami o różnej tematyce, w wizytach studyjnych w różnych instytucjach oraz konferencjach naukowych.

Członkowie Koła mogą prowadzić własne badania oraz przygotowywać własne publikacje, które są następnie omawiane na spotkaniach. Dodatkowo Koło Naukowe ,,GARDA” zapewnia integrację studentów Wydziału Zamiejscowego oraz nawiązanie współpracy z przedstawicielami innych Kół Naukowych krakowskich uczelni wyższych. Dodatkowym atutem Koła Naukowego jest ciągłe doskonalenie oraz dążenie do jeszcze lepszych efektów naukowych.