Baza kół naukowych

Przed Tobą pierwsza publiczna ogólnopolska baza studenckich kół naukowych. Znajdziesz tutaj aktywnie działające koła, które chcą rozwijać swoją działalność i są otwarte na współpracę i tworzenie nowych projektów zarówno z kołami naukowymi z innych uczelni, jak i partnerami biznesowymi i społecznymi.

Liczymy, że poniższa baza stanie się katalizatorem współpracy pomiędzy kołami naukowymi w całej Polsce w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych czy organizacji konferencji o tematyce naukowej. Natomiast członkostwo w tej bazie umożliwia dostęp do szeregu możliwości oferowanych przez Forum Kół Naukowych, wśród których znajduje się uczestnictwo w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich, wysyłka newslettera zawierającego informacje dla społeczności kół naukowych i wiele innych!

Poniższa baza umożliwia filtrowanie kół naukowych zarówno według kryterium lokalizacji, nazwy koła naukowego, jak i dyscypliny naukowej.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem maila kolanaukowe@psrp.org.pl.

Jeśli w bazie nie ma Twojego koła naukowego, możesz je zgłosić poniżej.

Wyświetlono 1 - 25 z 284

Nazwa koła naukowegoUczelnia koła naukowegoWojewództwoAdres mailowyDyscyplina naukowaOpiekun naukowyFanpage na facebookuStrona internetowaKrótki opis działalności
SKN PROTEOMIKI PROTEIOSZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczeciniezachodniopomorskieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr hab. inż. Adam Lepczyński, prof. ZUT

Działalność koła naukowego skupia się przedewszystkim na analizie składu białkowego wybranych komórek, tkanek i narządów zwierząt hodowlanych i towarzyszących. Ponadto, wykonywana jest analiza porównawcza proteomów w celu poszukiwania białek zaangażowanych w wybranych procesach fizjologicznych oraz patofizjologicznych.

Studenckie Koło Naukowe Stosunków ze WschodemSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr hab. Krzysztof Falkowski prof. SGHfacebook.comsgh.waw.pl

SKN Stosunków ze Wschodem tworzą ludzie, których łączy zainteresowanie tematyką szeroko pojętego Wschodu, chęć poszerzania wiedzy zarówno na temat polityki czy historii państw wschodnich, jak również ich kultury i języka. Zajmujemy się takimi kwestiami, jak rozwój gospodarczy, systemy polityczne, stosunki gospodarcze i polityczne z Polską oraz kultura, język i obyczaje krajów byłego ZSRR, a także Dalekiego Wschodu. Organizujemy konferencje naukowe, pokazy filmów i slajdów oraz wyjazdy integracyjne, w tym na Wschód. W ramach integracji członkowie koła organizują wspólne wyjścia zarówno do pubów, restauracji z kuchnią wschodnią, jak i do kina oraz teatru.

Studenckie Koło Naukowe GraftWarszawski Uniwersytet MedycznymazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakDr med Bohdan Solonynkofacebook.com

„Graft” jest studenckim kołem naukowym działającym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w którym członkowie są połączeni wspólnym zainteresowaniem chirurgii ogólnej, naczyniowej i transplantacyjnej. Nadrzędnym celem działalności naszego Koła jest popularyzacja wiedzy z zakresu tej dziedziny medycyny, wykraczającej jednak poza program nauczania realizowany w trakcie studiów. Organizujemy comiesięczne spotkania, w trakcie których poruszamy tematy związane z działalnością naszego Koła, metodologią badań naukowych oraz najnowszymi doniesieniami ze świata medycyny. Umożliwiamy rozpoczęcie kariery naukowej poprzez pisanie i publikowanie prac naukowych, organizujemy nasz flagowy projekt, Konferencję Naukową „Oblicza transplantologii”, który gromadzi zarówno młodych adeptów sztuki lekarskiej, jak i tytułowane postacie ze świata chirurgii.

Studenckie Koło Naukowe Informatyki SGHSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakprof. Andrzej Kobylińskifacebook.comskni.pl

Koło naukowe zajmujące się prowadzeniem warsztatów z programowania oraz obsługi technologii, organizowaniem webinarów mających na celu rozwój kompetencji miękkich i biznesowych w obszarach związanych z IT. Koło ma dostęp do tworzonych od lat baz wiedzy, dzięki czemu jego członkowie mogą z łatwością zdobywać nowe umiejętności z zakresu IT.

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii KulturyUniwersytet WrocławskidolnośląskieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr hab. Małgorzata Ewa Kowalczykfacebook.com

Interdyscyplinarne Studenckie i Doktoranckie KN Miłośników Historii Kultury prowadzi prace naukowe, dotyczące kultury materialnej i duchowej na przestrzeni dziejów, w ujęciu wielu dyscyplin naukowych.

Studenckie Koło Naukowe Ruch na Rzecz Wspierania Edukacji MiędzynarodowejUniwersytet WrocławskidolnośląskieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr. Marcin Koczanfacebook.comwroc.pl

Studenckie Koło Naukowe Ruch na Rzecz Wspierania Edukacji Międzynarodowej — to organizacja zrzeszająca studentów, którzy interesują się szeroko rozumianą działalnością na rzecz współpracy i integracji środowisk akademickich. Koło powstało w marcu 2019 roku w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego - już wtedy wyznaczyliśmy sobie klarowne cele i sposoby działania:
Prowadzenie działalności naukowo-badawczej to nasz priorytet. Poprzez organizację projektów, spotkań i warsztatów pod okiem pracowników naukowych chcemy popularyzować nauki społeczne wśród społeczności akademickiej, ale także integrować środowisko studenckie i naukowe.
Aktywnie wspieramy działania społeczne mające związek z edukacją w warunkach zróżnicowania kulturowego. Chcemy także wspierać i prowadzić inicjatywy naukowo-badawcze obejmujące kwestie wielo i międzykulturowe.
Współpraca z innymi organizacjami i kołami naukowymi UWR to także cel SKN REM. Kooperacja pomaga nam docierać do większego grona odbiorców, a współdziałanie w działalności na rzecz kształcenia i edukacji jest dla nas bardzo ważne.

Koło Naukowe Prawa KarnegoUniwersytet Gdańskikujawsko-pomorskieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakMaciej Fingasfacebook.com

Koło Naukowe Prawa Karnego Uniwersytetu Gdańskiego jest jednostką zrzeszającą studentów Wydziału Prawa i Administracji UG. Członkowie Koła interesują się zarówno prawem karnym materialnym i procesowym. W kręgu naszych zainteresowań leżą także zagadnienia związane z kryminalistyką, penitencjarystyką, medycyną sądową a także funkcjonowaniem jednostek umundurowanych.

Koło Naukowe Energetyków Politechniki WarszawskiejPolitechnika WarszawskamazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PWfacebook.compw.edu.pl

Koło Naukowe Energetyków PW skupia pasjonatów szeroko pojętej energetyki, inspirując ich do działania. Członkowie Koła kształtują przyszły sektor energetyczny w Polsce poprzez projektowanie, a także konstruowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zdobywają cenne doświadczenie, prowadząc projekty naukowo – badawcze oraz biorąc udział w zawodach projektowych, hackathonach oraz licznych szkoleniach. Członkowie Koła są autorami przedsięwzięć takich jak "Mobilna stacja OZE", "Innowacyjna turbina wiatrowa" oraz konferencji "OKME", serii spotkań "Porozmawiajmy o Energetyce" z ekspertami z branży energetycznej. Łącznie tworzymy zrzeszenie studentów, w którym prężnie rozwijane są innowacyjne pomysły, a także staramy się zarazić innych naszą pasją poprzez organizację inicjatyw zachęcających do zainteresowania się tematami energetyki oraz ochrony środowiska.

Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Society of Automotive Engineers przy PWPolitechnika WarszawskamazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakDr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowskifacebook.compw.edu.pl

Podstawą działalności naszego koła jest udział w zawodach Aero Design, które odbywają się co roku w Stanach Zjednoczonych. Polegają one na zaprojektowaniu, zbudowaniu oraz zaprezentowaniu zdalnie sterowanych bezzałogowych samolotów udźwigowych. Jest to świetna okazja, aby wiedzę zdobytą na uczelni wykorzystać w praktyce. Startujemy we wszystkich trzech klasach samolotów Regular, Micro i Advanced. Każdy z nich, oprócz podniesienia jak największego ładunku, musi spełnić dodatkowe wymagania regulaminowe. Uczestniczymy również w różnych wydarzeniach tematycznych i nie tylko, m.in. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Targi Aviation Expo, Noc w Instytucie Lotnictwa, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Stawiamy także pierwsze kroki na konferencjach lotniczych, przedstawiając własne projekty i pomysły.

Rolnicze Koło Akademickie ROLKAPolitechnika BiałostockapodlaskieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr inż. Magdalena Dołżyńskafacebook.com

Koło Naukowe ROLKA (Rolnicze Koło Akademickie) powstało z inicjatywy pracowników Zakładu Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej (obecnie Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska) we wrześniu 2015 roku.
Celem działalności Koła jest rozwój zainteresowań oraz pogłębienie wiedzy studentów Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku (WBiNŚ). Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter ROLKA od początku swojej działalności cieszy się dużą popularnością, a możliwość obrania indywidualnej ścieżki badawczej wpływa na uzyskiwanie coraz większej liczby artykułów naukowych i referatów wygłaszanych przez studentów na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Główne ścieżki działalności naukowej studentów to analiza jakości żywności, produkcja pasz dla zwierząt oraz odnawialnych paliw stałych w postaci granulatu. Członkowie Koła Naukowego ROLKA są zaangażowani w akcje promocyjne WBiNŚ, takie jak: Dni Otwarte, wyjazdy promocyjne do innych jednostek, audycje radiowe w lokalnym Radiu Akadera oraz Radiu Białystok, wywiady w TVP3.
Obecnie w skład KN ROLKA wchodzą głównie studenci studiów inżynierskich i magisterskich kierunku Inżynieria Rolno-Spożywcza.

Studenckie Koło Nauk PenalnychUniwersytet w BiałymstokupodlaskieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakprof. dr hab. Cezary Kulesza, dr Dariusz Kużelewskifacebook.com

Studenckie Koło Nauk Penalnych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku powstało na jesieni 1987 r. i jest najdłużej działającym kołem naukowym na Wydziale Prawa. Jego założycielem był prof. dr hab. Lech Falandysz.

Za główny cel SKNP obrało stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk penalnych (m.in. prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii, kryminalistyki) oraz do kształtowania działalności naukowej wśród zainteresowanych tematyką koła studentów. Działalność SKNP tworzy platformę do wymiany opinii, poglądów, wiedzy czy też doświadczeń oraz umożliwia sprawdzenie w praktyce zdobytych umiejętności.

SKNP nie ma tylko wymiaru naukowego. Przede wszystkim członkostwo w kole sprzyja rozwojowi szeroko pojętej kultury studenckiej, ma na celu integrowanie studentów naszego wydziału i tworzenie poczucia wspólnoty. Przejawem tego może być pielęgnowanie wieloletniej tradycji organizowania corocznej inicjacji nowych członków oraz spotkań poza murami wydziału. SKNP to przede wszystkim młodzi, aktywni studenci, którzy chcą angażować się w życie koła i wspólnie tworzyć jego historię.

Do głównych działań SKNP należą:
- Cykl spotkań z prawnikami, praktykami oraz innymi osobami związanymi z szeroko pojętymi naukami penalnymi (m.in. sędziami, prokuratorami, komornikami, adwokatami, przedstawicielami Policji)
- Prowadzenie działalności naukowej w postaci pisania referatów, wyjazdów naukowych,
- Branie udziału w rozprawach sądowych w charakterze publiczności,
- Organizowanie wyjść do Aresztu Śledczego (połączonych ze spotkaniem z psem specjalnym AŚ oraz jego opiekunem) i Zakładu Karnego,
- Organizowanie wydziałowego oraz ogólnopolskiego konkursu z wiedzy o postępowaniu karnym,
- Prowadzenie szeroko zakrojonej współpracy z Policją, Służbą Więzienną oraz Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku oraz innymi organizacjami,
- Utrzymywanie ścisłych kontaktów i współpraca z kołami naukowymi z innych uczelni,
- Organizowanie debat uczelnianych,
- Przygotowywanie symulacji rozpraw karnych w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Dni Wydziału Prawa.

Życie studenta to nie tylko siedzenie w czytelni i przygotowywanie się do zajęć, to przede wszystkim czas,który pozwala na sprawdzenie się w różnego rodzaju sytuacjach, czas coraz to nowych wyzwań...

Koło Naukowe FiberTeamPolitechnika WarszawskamazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr inż. Konrad Markowskifacebook.comfiberteam.me

Koło Naukowe FiberTeam realizuje projekty z zakresu optycznej transmisji danych, czujników światłowodowych i elektroniki. Zrealizowano szereg projektów dotyczących praktycznej realizacji czujników w oparciu o siatki Bragga jak i numerycznej analizie odpowiedzi spektralnej złożonych struktór światłowodowych siatek Bragga. Ponadto realizowano dwa Granty Rektora Politechniki Warszawskiej związane z siecią czujników: smogu i wilgotności z wykorzystaniem protokołu LoRa.

Koło Naukowe FiberTeam otrzymało w 2019 roku tytuł Debiut Roku w konkursie StRuNa. Członkowie Koła zatrudniani są w projektach naukowo-badawczych finansowanych przez NCN i NCBiR. Ponadto studenci należący do organizacji osiągają sukcesy na poziomie ogólnopolskim uzyskując stypendia i prestiżowe nagrody wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studenckie Koło Naukowe EkonometriiSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr hab. Andrzej Torój, prof. SGHfacebook.com

Studenckie Koło Naukowe Ekonometrii istnieje od 2013 roku. Przez długi czas skupiało się głównie na działalności naukowej. Członkowie koła z pomocą opiekuna naukowego dra hab. prof. SGH Andrzeja Torója napisali w 2017 roku książkę „Zastosowania ekonometrii. 10 niegroźnych przykładów”.

W listopadzie 2019 roku wznowiliśmy działalność projektową i warsztatową. Zrzeszamy studentów SGH, którzy interesują się ekonometrią i chcą angażować się w projekty z nią związane. Nasze koło stawia na rozwój jego członków poprzez uczestnictwo w warsztatach i zaangażowanie w projekty. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i szukamy osób, które są gotowe do działania. Każdy członek SKN ma możliwość wyjścia z inicjatywą i zaproponowania organizacji nowego projektu. Chcemy, by nasze koło było miejscem pogłębiania wiedzy, rozwoju i kreatywnej współpracy.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania ProjektamiSzkoła Główna Handlowa w WarszawiemazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakBartosz Gruczafacebook.comsknzp.pl

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami to grupa prężnie działających studentów SGH, zainteresowanych tematyką zarządzania projektami. Z nami możesz brać udział w organizowaniu inspirujących wydarzeń, nie tylko na naszej uczelni, ale także we współpracy z innymi polskimi uczelniami. Członkowie odbywają szkolenia i zdobywają certyfikaty, takie jak PRINCE2 czy Agile PM, oraz biorą udział w wielu wewnętrznych warsztatach i integracjach. Ponadto, wszyscy mogą liczyć na wsparcie zarządu oraz opiekuna naukowego. Chętnie pomagamy w rozwoju osobistym wszystkim członkom naszego koła.

Koło Naukowe Wentylacji i KlimatyzacjiPolitechnika WarszawskamazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr inż. Piotr Ziętekfacebook.com

Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji działa przy Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
Głównym celem naszego Koła jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach. Przedmiotem naszego zainteresowania są zagadnienia związane z tematyką wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

Koło Naukowe Biologii MolekularnejUniwersytet WarszawskimazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakprof. dr hab. Paweł Golikfacebook.comknbmol.pl

Koło skupia ludzi zainteresowanych biologią molekularną, którzy chętnie dzielą się swoją pasją. Spotykamy się na cotygodniowych seminariach, na których wybrany prelegent (członek Koła lub zaproszony Gość) prezentuje osiągnięcia genetyki, medycyny molekularnej, biotechnologii lub innych dziedzin związanych z biologią molekularną.

Organizujemy też coroczne sesje naukowe: wyjeżdżamy dokądś, gdzie możemy poświęcić się dyskusji i pogłębianiu naszej wiedzy. Ponadto bierzemy udział w otwartych imprezach popularyzujących naukę, np. w Pikniku Naukowym, Festiwalu Nauki i Nocy Biologów. Współpracujemy z innymi uczelniami w Warszawie – Politechniką Warszawską i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego – w ramach współtworzenia Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego Symbioza. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami i pomysłami!

W naszej działalności wspierają nas: Zakład Genetyki Wydziału Biologii UW i Zakład Genetyki Bakterii Wydziału Biologii UW.

Z otwartymi ramionami przyjmiemy wszystkich chętnych (studentów i licealistów) do słuchania, mówienia i działania!

SKN Konstruktorów MechanikówZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczeciniezachodniopomorskieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr inż. Rafał Grzejdazut.edu.pl

Działalność koła dotyczy projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń z wykorzystaniem oprogramowań: SolidWorks, ANSYS i Midas NFX.

Koło Naukowe Inżynierów BezpieczeństwaSzkoła Główna Służby PożarniczejmazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakmgr inż. Joanna Kozioł

Obszarem działalności koła jest szeroko rozumiana tematyka bezpieczeństwa, związana między innymi z ochroną przeciwpożarową, ewakuacją, bezpieczeństwem i higieną pracy, ciągłością działania. W ramach koła organizowane są szkolenia, które pozwalają na zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych, przydatnych z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej.

Koło Naukowe Biotechnologów "Herbion"Politechnika WarszawskamazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr hab., prof. uczelni Joanna Cieślafacebook.compw.edu.pl

Koło Naukowe Biotechnologów "Herbion" jest organizacją zrzeszającą młodych pasjonatów nauki, w szczególności biotechnologii i nauk pokrewnych. Przez kilkanaście lat działalności Koło zrealizowało wiele innych projektów, a także brało udział w różnych imprezach naukowych, np. Festiwalu Nauki, czy konferencjach studenckich, na których Członkowie Koła przedstawiali wyniki swoich badań. W 2013 roku z inicjatywy Członków naszego Koła oraz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstało Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza”. Obecnie działalność Koła skupia się na kilku obszarach – są nimi popularyzacja nauki, realizacja projektów naukowych, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności Członków Koła. W ramach aktywności popularyzatorskiej prowadzimy pokazy naukowe oraz warsztaty, m.in. w ramach Uniwersytetu Dzieci, co roku przygotowujemy stanowisko na Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, a także wystawiamy się na Pikniku Edukacyjnym Politechniki Warszawskiej. W celu ciągłego poszerzania wiedzy organizujemy wykłady z naukowcami, kilka razy do roku bierzemy udział w konferencjach naukowych, m.in. Międzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologicznym „Symbioza” i odbywamy wycieczki do zakładów produkcyjnych, w których znajdują zatrudnienie absolwenci biotechnologii. Członkowie naszego Koła biorą również udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerów STER, m. in. z autoprezentacji oraz zarządzania projektami, dzięki czemu mają okazję doskonalić również umiejętności miękkie.

Nasze ostatnie projekty naukowe to:
(2020)IGLUNA 2020 - projekt organizowany przez Swiss Space Center we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Wraz ze Studenckim Kołem Astronautycznym mieliśmy za zadanie stworzyć zdalnie sterowany moduł, w którym będą mogą rosnąć rośliny jako pożywienie dla astronautów na Księżycu. Jednym z głównych założeń projektu było to, aby moduł ten znajdował się poza habitatem. Dwie studentki naszego Koła zajmowały się częścią biologiczną projektu. Projekt będzie kontynuowany również w 2021 roku.

(2020) "Ekstrakty z mikroalg jako surowce w przemyśle kosmetycznym"
Projekt skupia się na ekstrakcji karotenoidów z mikroalg, które są jednym z głównych producentów karotenoidów. Związkom tym można przypisać wiele korzystnych dla człowieka właściwości i szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetologii i farmacji. W projekcie badane będą trzy gatunki mikroalg jako potencjalni producenci karotenoidów. Analizowany będzie także wpływ ekstraktów na komórki skóry. Najbardziej obiecujący ekstrakt będzie wykorzystany w recepturze nowego kosmetyku.

(2019) Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków (GRANT REKTORSKI)
Celem projektu było wyizolowanie ze środowiska zewnętrznego naturalnie wykorzystujących tam mikroorganizmów (bakterii i grzybów) oraz przeprowadzenie analizy dotyczącej ich zdolności do rozkładu związków niedegradowalnych (katecholu, fenolu i poli(tereftalanu etylenu), w skrócie PET), posiadających pierścienie aromatyczne i wiązania estrowe.

(2018) Produkcja biosufaktantów przez nowo wyizolowane szczepy drożdży (GRANT REKTORSKI)
Celem badań prowadzonych przez członków Koła było wyselekcjonowanie nowych szczepów drożdży wydajnie produkujących biosurfaktanty o potencjale aplikacyjnym w kosmetologii, bądź bioremediacji skażonego środowiska.

(2017) Wiolaceina otrzymywana ze szczepu środowiskowego Janthinobacterium lividum (GRANT REKTORSKI)
Celem projektu było opracowanie metody ekstrakcji i oczyszczania wiolaceiny, związku produkowanego wewnątrzkomórkowo przez nieliczne szczepy bakterii Gram ujemnych.

(2016-obecnie) Projekt "PiWo"
Grupa projektu "PiWo" zajmuje się warzeniem piwa w skali laboratoryjnej i badaniem
wpływu różnych czynników i dodatków na proces i samo piwo. Jednym z celów jest również
popularyzacja wiedzy o piwie i piwowarstwie.
Obecnie eksperymentujemy z różnymi dodatkami do piw (mango-habanero, kokos, piwo
słona krówka). Naszym celem jest sporządzanie nowych, bardziej skomplikowanych i
niekonwencjonalnych piw (Coconut Brown Ale, Mango Habanero IPA).

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii FarmaceutycznejUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiudolnośląskieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr n. med. Elżbieta Piątkowska

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Farmaceutycznej jest związane z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej
i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Skupia studentów zainteresowanych szeroką dziedziną nauki, jaką jest mikrobiologia, którzy dążą do poszerzenia swojej wiedzy, oraz zdobycia nowych umiejętności związanych z pracą laboratoryjną. W ramach działalności w SKN możliwe jest realizowanie swoich pasji, a także prowadzenie działalności naukowej.

Koło Naukowe Prawa Medycznego CoriusUniwersytet ZielonogórskilubuskieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr Joanna Zdanowskafacebook.com

Koło Naukowe Prawa Medycznego Corius ma stanowić płaszczyznę porozumienia pomiędzy studentami prawa a studentami kierunku lekarskiego oraz innych kierunków medycznych, którzy są zainteresowani zagadnieniami związanymi z prawem medycznym.
W związku z sytuacją związaną z SARS-CoV-2, przez najbliższe tygodnie skupiliśmy się wyłącznie na działalności online, edukując w zakresie nowych obostrzeń wprowadzonych przez władze państwowe.

Koło Naukowe MenedżerówPolitechnika LubelskalubelskieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakEwa Bojarfacebook.com

KNM uczy działania zespołowego, pracy w grupie, lojalności wobec siebie, ale przede wszystkim pozwala studentom zdobywać praktyczne umiejętności organizacyjne. Organizujemy m.in. warsztaty, konferencje międzynarodowe itp.

Studenckie Koło Naukowe EnergetykówPolitechnika ŁódzkałódzkieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakmgr inż. Filip Grapow, dr inż. Michał Kulak, dr inż. Michał Lipian, mgr inż. Małgorzata Stępieńfacebook.comlodz.pl

Studenckie Koło Naukowe Energetyków działa przy Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Zrzesza studentów różnych kierunków oraz wydziałów zainteresowanych wiedzą z zakresu szeroko pojętej energetyki. Zajmujemy się energetyką konwencjonalną, energią odnawialną, maszynami przepływowymi, a także przyszłościowymi wizjami energetyki i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. W ramach projektów rozwijamy swoje zainteresowania również z zakresu mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, inżynierii materiałowej, marketingu oraz zarządzania projektami.

W ramach prac Koła studenci mogą realizować własne pomysły, a także rozwijać już istniejące projekty. By rozpocząć działalność w kole nie potrzebna jest rozległa wiedza i wcześniejsze doświadczenie – wystarczą pomysły i zapał do pracy.

Obecnie w Studenckim Kole Naukowym Energetyków działa GUST projekt.

Generative Urban Small Turbine to projekt studencki uruchomiony w październiku 2015 pracujący nad bieżącym, realnym problemem dotyczącym energii wiatrowej. Zespół zajmuje się projektowaniem i budową przydomowych turbin wiatrowych, które są testowane podczas International Small Wind Turbine Contest. Zmagania mają na celu zaproponowanie rozwiązania, wydajnego zarówno energetycznie jak i finansowo, które może zmienić sposób postrzegania i przyszłość energetyki wiatrowej. Zespół GUST w edycji 2016 oraz 2017 wystartował z klasycznymi turbinami o poziomej osi obrotu (Horizontal Axis Wind Turbine), zajmując dwukrotnie I miejsce. Od 2018 roku zespół pracuje nad dwoma turbinami. Jedną o poziomej osi obrotu (HAWT), oraz jedną o pionowej osi obrotu (VAWT). Obydwie turbiny zostały zaprezentowane przez zespół podczas ISWTC w 2018 roku zajmując I miejsce oraz w 2019 roku zajmując III miejsce. Obecnie zespół nadal pracuje nad dwoma turbinami, ale jest otwarty na nowe pomysły i rozwiązania. Od początku swojej dzielności GUST zajmuje się szerzeniem wiedzy dotyczącej energetyki wiatrowej na konferencjach naukowych, różnych wydarzeniach oraz organizując warsztaty dla młodszych pokoleń.

Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKSPolitechnika WarszawskamazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakdr inż. Jakub Maciej Jasińskifacebook.com

Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS jest studencką organizacją działającą od 2004 roku.
Zajmujemy się programowaniem mikrokontrolerów, układów FPGA, projektujemy płytki drukowane oraz wykonujemy je we własnym warsztacie. Bierzemy udział w wydarzeniach naukowych oraz projektach.

Studenckie Koło FizykiUniwersytet WarszawskimazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.brakprof. dr hab. Stanisław Głazekfacebook.comfuw.edu.pl

Studenckie Koło Fizyki zrzesza studentów Uniwersytetu Warszawskiego chcących rozwijać swoje naukowe zainteresowania w dziedzinie fizyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów teoretycznych. Organizujemy seminaria z pracownikami naukowymi jak i studentami, projekty, obozy naukowe, spotkania dyskusyjne i integracyjne. Zapraszamy do kontaktu i dołączenia.

Nazwa koła naukowegoUczelnia koła naukowegoWojewództwoAdres mailowyDyscyplina naukowaOpiekun naukowyFanpage na facebookuStrona internetowaKrótki opis działalności