Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
Studenckie Koło Naukowe TURYSTAPolitechnika Białostocka
Akademickie Koło SEP przy Politechnice WrocławskiejPolitechnika Wrocławska
Literaturoznawcze Koło Naukowe Pozytywnie ZakręconychUniwersytet Gdański
 SKN TowaroznawstwaUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa WewnętrznegoUniwersytet Warszawski
SKN RATOWNICTWA OGÓLNEGO I MEDYCYNY KATASTROFWarszawski Uniwersytet Medyczny
Koło Naukowe - Klub Erasmus AWSBAkademia WSB
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii III Katedry PediatriiUniwersytet Medyczny w Lublinie
Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania FORMACJAPolitechnika Białostocka
Koło Naukowe Statystyki Matematycznej ,,Gauss''Politechnika Wrocławska
Naukowe Koło Logopedów UGUniwersytet Gdański
 SKN Komputerowe Projektowanie Procesów Inżynierii Spożywczej – CAEUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Koło Naukowe Geoinformatyki i TeledetekcjiUniwersytet Warszawski
SKN TERAPII WODNYCH I TELEMEDYCYNYWarszawski Uniwersytet Medyczny
Koło Naukowe Przyjaciół ONZ przy Akademii WSBAkademia WSB
Studenckie Koło Naukowe Turystyki Krajoznawczej i ZrównoważonejAkademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
Studenckie Koło Naukowe ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄPolitechnika Białostocka
Koło Naukowo-Badawcze GISPolitechnika Wrocławska
Naukowe Koło Tłumaczy Literatur SkandynawskichUniwersytet Gdański
 SKN Inżynierii ŚrodowiskaUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Koło Naukowe Literatury i Kultury ModernizmuUniwersytet Warszawski
SKN ODNOWY BIOLOGICZNEJWarszawski Uniwersytet Medyczny
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Edukacji MuzycznejAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
Studenckie Koło Aerodynamiki PojazdówPolitechnika Warszawska
Koło Naukowe „MŁODY INWESTOR”Politechnika Białostocka
KN ReviminingPolitechnika Wrocławska
SKN IberystykaUniwersytet Gdański
 SKN Architektury KrajobrazuUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prawniczy Akademicki Klub Turystyczny "PAKT"Uniwersytet Warszawski
SKN SFEROCYTWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN IntersophiaUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej "Venturi"Politechnika Warszawska
Koło Nauk HumanistycznychPolitechnika Białostocka
Koło Naukowe EkomeryPolitechnika Wrocławska
Studenckie Koło Naukowe MOZAIKAUniwersytet Gdański
 SKN Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa ŻywnościUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Teatr Polonistyki UW im. Eligiusza SzymanisaUniwersytet Warszawski
SKN PRZY KATEDRZE I KLINICE PEDIATRII I NEFROLOGIIWarszawski Uniwersytet Medyczny
Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu GdańskiegoUniwersytet Gdański
Koło Naukowe GermanistówUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Studenckie Koło Naukowe Wynalazczości i RacjonalizacjiPolitechnika Białostocka
Environmental TeamPolitechnika Wrocławska
Koło Naukowe Badaczy Kultury Instytutu Historii Sztuki UGUniwersytet Gdański
 SKN EkoenergetykówUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego "Interakcje"Uniwersytet Warszawski
SKN PRZY KLINICE NEFROLOGII, DIALIZOTERAPII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCHWarszawski Uniwersytet Medyczny
Koło Naukowe Spawalników MMAPolitechnika Gdańska
AGH Rapid PrototypingAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Studenckie Koło Naukowe „Koło Biznesu”Politechnika Białostocka
Koło Naukowe FlowPolitechnika Wrocławska
 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
Skip to content