Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
Studenckie Koło Naukowe HydrologówUniwersytet Gdański
 SKN Zarządzania i EkonomiiUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Koło Naukowe Bioinformatyki i Biologii SystemówUniwersytet Warszawski
KOŁO NEONATOLOGICZNEWarszawski Uniwersytet Medyczny
Akademicki Klub Lotniczy PWrPolitechnika Wrocławska
Koło Leśników UPPUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Koło naukowe PedagogówKrakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego "Hybryda"Politechnika Gdańska
Koło Naukowe LogistykiSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Studenckie Koło Naukowe Oceanografii OperacyjnejUniwersytet Gdański
 SKN Roślinnych Kultur Tkankowych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Koło Naukowe "The Cheerful Hamlets"Uniwersytet Warszawski
SKN CHIRURGII OGÓLNEJWarszawski Uniwersytet Medyczny
KN SimLEPolitechnika Gdańska
Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu PsychologicznegoUniwersytet Śląski
Klinika PrawaAkademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Studenckie Koło Automatyków SKALPPolitechnika Gdańska
Koło Naukowe OgrodnikówSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Studenckie Koło Naukowe OceanografówUniwersytet Gdański
 SKN Analityków ŚrodowiskaUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Koło Naukowe Prawa i Gospodarki ChinUniwersytet Warszawski
SKN ETYKI I BIOETYKIWarszawski Uniwersytet Medyczny
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii FinansowejUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KULKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pełnomocnik PURSS AGH ds. Kół NaukowychAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Studenckie Koło Inżynierii Lotniczej - SKILPolitechnika Gdańska
Koła Naukowego Obrabiarek CNCSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Doradztwa podatkowego "Publicanus"Uniwersytet Gdański
SKN Biologii MolekularnejUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Studenckie Koło Nanotechnologii "Nanorurki"Uniwersytet Warszawski
SKN FIZJOTERAPIIWarszawski Uniwersytet Medyczny
Koło Naukowe OgrodnikówUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Koło Edytorskie KustoszUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
AGH Cycling TeamAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Studenckie Koło Naukowe "CELL"Politechnika Gdańska
Koło Naukowe Medyków WeterynaryjnychSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego PublicznegoUniwersytet Gdański
SKN Chorób Zwierząt Łownych i Wolno ŻyjącychUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Koło Naukowe Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoUniwersytet Warszawski
PSYCHIATRYCZNE SKN IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZAWarszawski Uniwersytet Medyczny
Koło Naukowe Ochrony ŚrodowiskaUniwersytet Gdański
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Pedagogiki, Psychologii i Medycyny Prenatalnej i PerinatalnejUniwersytet Opolski
Akademicki Klub GrotołazówAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Studenckie Koło Naukowe "FOREVER YOUNG"Politechnika Gdańska
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów ,,Eza”Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kryminalistyki Modus OperandiUniwersytet Gdański
SKN Hydrobiologii i Ochrony ŚrodowiskaUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Koło Naukowe Archeologii PodwodnejUniwersytet Warszawski
SKN REHABILITACJI KLINICZNEJ I BIOMECHANIKIWarszawski Uniwersytet Medyczny
Interdyscyplinarne Koło Naukowe BiomedykówUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
Skip to content