Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii MateriałowejPolitechnika Lubelska
Stosunków ze Wschodem (Student research organisation of the Relationship with the East)Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Koło Naukowe KulturoznawcówUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN BiotechnologówUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
SKN Romanistów „A propos”Uniwersytet Wrocławski
SKN ŻYWIENIA KLINICZNEGOWarszawski Uniwersytet Medyczny
Koło Naukowe Psychologii Społecznej "LOGOS"Uniwersytet Szczeciński
Studenckie Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej „ACTIO EFFICIENS”Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii MateriałowejPolitechnika Lubelska
Teatr Scena Główna Handlowa (Warsaw Stage of Economics)​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Turystyczne Koło Naukowe HoryzontUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN „OrgChem”Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
KNS AstronomiiUniwersytet Wrocławski
SKN NEUROBIOLOGII MOLEKULARNEJ "NEMO"Warszawski Uniwersytet Medyczny
SKN Żywienia CzłowiekaUniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Studenckie Koło Naukowe „EX ANTE”Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Studenckie Koło Naukowe Robotyzacji i Zastosowań InformatykiPolitechnika Lubelska
Transportu, Spedycji i Logistyki​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Koło Naukowe Studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (w)Koło RosjiUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN FRUCTUSUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
KN Fizyków „Migacz”Uniwersytet Wrocławski
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZDROWIA PUBLICZNEGO - PROMOCJI ZDROWIAWarszawski Uniwersytet Medyczny
Koło Naukowe HydrobiologówUniwersytet Szczeciński
Koło Naukowe "LEX MEDICA"Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Studenckie Koło Naukowe „KOMPLAST”Politechnika Lubelska
Zarządzania Modą (Fashion Management Club)​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Koło Studentów Biofizyki NobelUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN Technologii Węglowodanów i PiwowarstwaUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
KS InformatykiUniwersytet Wrocławski
SKN MANAGERÓW ZDROWIAWarszawski Uniwersytet Medyczny
Studenckie Koło Naukowe SydoniaUniwersytet Szczeciński
Koło Naukowe HistorykówAkademia Pomorska w Słupsku
Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Prac ProjektowychPolitechnika Lubelska
Zarządzania Projektami (Project Management Club)​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Koło Naukowe StrategUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN Q Jakości ŻywnościUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
KN Matematyków TeoretykówUniwersytet Wrocławski
SKN PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ TERAPII TIVAWarszawski Uniwersytet Medyczny
Studenckie Koło Naukowo-Badawcze Turystyki "Tuptuś"Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Koło Naukowe PolonistówAkademia Pomorska w Słupsku
Studenckie Koło Naukowe Napędów LotniczychPolitechnika Lubelska
Zarządzania w Sporcie (Sport Management Student Association)​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Akademickie Koło Ochrony Dóbr Kultury UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN Technologów Gastronomii „Zmiksowani”Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
SKN Botaników „Gatun”Uniwersytet Wrocławski
SKN DIETETYKÓWWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN przy Klinice Alergologii i Chorób WewnętrznychUniwersytet Medyczny w Białymstoku
Koło Ratownictwa Medycznego „RAT-AP”Akademia Pomorska w Słupsku
Studenckie Koło Naukowe Podstaw Inżynierii ProdukcjiPolitechnika Lubelska
Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej HandlowejSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
Skip to content