Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu JagiellońskiegoUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN BioelektronikówUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
SKNG Human GeographyUniwersytet Wrocławski
SKN TORAKOCHIRURGIIWarszawski Uniwersytet Medyczny
Interdyscyplinarne Koło BiomedycynyUniwersytet Medyczny w Lublinie
Koło Naukowe Historyczno-PrawneAkademia Pomorska w Słupsku
Studenckie Koło Naukowe Konserwacji Zabytków „SGRAFFITO”Politechnika Lubelska
Ekonomicznej Analizy Prawa (Students' Scientific Society of Law & Economics)​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Koło Naukowe Neuronaukowców NeuronusUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN BioinformatykówUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
KN Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Wrocławski
SKN ZESPÓŁ QRSWarszawski Uniwersytet Medyczny
Koło Naukowe Prawa EuropejskiegoUniwersytet Warszawski
Słupskie Akademickie Koło Turystyczno-KrajoznawczeAkademia Pomorska w Słupsku
Studenckie Koło Naukowe Mechaniki i Grafiki InżynierskiejPolitechnika Lubelska
Ekonomii (Students' Research Association for Economics)​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Koło naukowe Prawa Gospodarczego Unii EuropejskiejUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN Hodowców KoniUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków MiędzynarodowychUniwersytet Wrocławski
SKN PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻYWarszawski Uniwersytet Medyczny
Studenckie Koło AstronautycznePolitechnika Warszawska
Koło Naukowe Studentów Zarządzania IBIZAAkademia Pomorska w Słupsku
Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Naturalnego „ARCHINATURE”Politechnika Lubelska
​Ekonomii PolitycznejSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
Koło Naukowe Myśli Geopolitycznej UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN Hodowców Małych Przeżuwaczy i Zwierząt Futerkowych „FutrOwce”Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Niemcoznawcze Koło Naukowe „Partner”Uniwersytet Wrocławski
SKN ORTOPEDII REKONSTRUKCYJNEJ I DZIECIĘCEJWarszawski Uniwersytet Medyczny
Koło Naukowe Socjologiczno-AntropologiczneUniwersytet w Białymstoku
AZSAkademia Pomorska w Słupsku
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ochrony ŚrodowiskaPolitechnika Lubelska
​Elektromobilności & TransportuSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
Koło Naukowe Performatyków UjUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN Pszczelarzy „APIS”Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Koło Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu WrocławskiegoUniwersytet Wrocławski
SKN CHIRURGII DZIECIĘCEJ WUMWarszawski Uniwersytet Medyczny
Koło Naukowe RolnikówSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Stowarzyszenie Młodzi dla Polski SłupskAkademia Pomorska w Słupsku
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Odnawialnej „GRUPA OGNIWO”Politechnika Lubelska
Energetyki (Energy Society)Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Naukowe Koło Robotyki i Sztucznej InteligencjiUniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN TeriologówUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
KNS Europeistyki „Projekt Europa”Uniwersytet Wrocławski
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MEDYCYNY PRZEDSZPITALNEJ WUMWarszawski Uniwersytet Medyczny
Studenckie Koło Naukowe Pracowni Toksykologii Sądowej przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w LublinieUniwersytet Medyczny w Lublinie
Rada Uczelniana Samorządu StudenckiegoAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Studenckie Koło Naukowe „FOR&AGAINST”Politechnika Lubelska
Finansów i Makroekonomii (Student Research Association for Finance and Macroeconomics)​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Koło Europejskiej Tradycji Prawnej, Prawa Rzymskiego i Komparytystyki Prawniczej ,,TI ESTIN ALETHEIA"Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
SKN Zoologów i EkologówUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
Skip to content