Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PEDIATRIIWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN PRZY KLINICE GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I ZABURZEŃ ODZYWIANIA I PEDIATRII IP-CZDWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN ONKOMAWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN PRZY KLINICE PEDIATRII, ŻYWIENIA I CHORÓB METABOLICZNYCH IPCZDWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ SZPITALA WOLSKIEGOWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN PRZY KLINICE ORTOPEDII I REHABILITACJI II WL WUMWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN FEBRISWarszawski Uniwersytet Medyczny
MIĘDZYOŚRODKOWE SKNWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN "OKO" PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM KLINICZNYM SZPITALU OKULISTYCZNYMWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN ORTOPEDII I MEDYCYNY SPORTOWEJWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN INTERFORESTWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN "BLACK HAWKS"Warszawski Uniwersytet Medyczny
STUDENCKIE NEUROLOGICZNE KOŁO NAUKOWEWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN PRZY KATEDRZE I KLINICE POŁOŻNICTWA, CHORÓB KOBIECYCH I GINEKOLOGIIWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN MIKROCHIRURGII Μ K ΡWarszawski Uniwersytet Medyczny
NEUROTRAUMA SOCIETYWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN PRZY KLINICE KARDIOLOGII I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO CSK MSW W WARSZAWIEWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN „HORMON” PRZY KLINICE ENDOKRYNOLOGII CMKP W SZPITALU BIELAŃSKIMWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN PRZY KLINICE NEUROCHIRURGII CSK MSWIAWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN MEDYCYNY PODRÓŻY MONSUNWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN PRZY KLINICE PEDIATRII CMKP W SZPITALU BIELAŃSKIMWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN NEUROCHIRURGIIWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN KARDIOLOGIAWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN INSULAWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN KARIOCHIRURGII DZIECIĘCEJWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN "BYPASS" CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ SZPITALA PRASKIEGOWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN SURGERY CLUBWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ VENAWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN OKULISTYCZNE OCULUSWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN ULTRASONOGRAFII WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN PRZY KLINICE CHORÓB ZAKAŹNYCH WIEKU DZIECIĘCEGOWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN REHABILITACJI KLINICZNEJ I BIOMECHANIKIWarszawski Uniwersytet Medyczny
PSYCHIATRYCZNE SKN IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZAWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN FIZJOTERAPIIWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN ETYKI I BIOETYKIWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN CHIRURGII OGÓLNEJWarszawski Uniwersytet Medyczny
KOŁO NEONATOLOGICZNEWarszawski Uniwersytet Medyczny
SEKSUOLOGICZNE KOŁO NAUKOWEWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN SKALPELWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN NEONATOLOGICZNO - PEDIATRYCZNEWarszawski Uniwersytet Medyczny
STUDENCKIE INTERNISTYCZNE KOŁO NAUKOWE PROF. JACKA IMIELIWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN PRZY KLINICE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA INSTYTUTU MATKI I DZIECKAWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN PRZY ZAKŁADZIE IMMUNOLOGII, BIOCHEMII I ŻYWIENIA WNOZWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO I TRANSPLANTACYJNEGO "BELIVERS"Warszawski Uniwersytet Medyczny
STUDENCKIE NEFROLOGICZNE KOŁO NAUKOWEWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN ANESTEZJOLOGII DZIECIĘCEJ I INTENSYWNEJ TERAPIIWarszawski Uniwersytet Medyczny
KARDIOCHIRURGICZNE SKN Z SEKCJĄ KARDIOANESTEZJOLOGIIWarszawski Uniwersytet Medyczny
SKN GINEKOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJWarszawski Uniwersytet Medyczny
 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
Skip to content