Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

Nazwa koła naukowegoForum Młodych Humanistów
Uczelnia koła naukowegoUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Województwoświętokrzyskie
Adres mailowyforum.mlodych.humanistow.ujk@gmail.com
Dyscyplina naukowajezykoznawstwo
Krótki opis działalności

Forum Młodych Humanistów jest studencko-doktoranckim kołem naukowym działającym przy Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do celów Koła należy popularyzowanie języka polskiego, m.in. językoznawstwa i literaturoznawstwa, prowadzenie badań z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego, metod statystycznych w językoznawstwie, dyskursu, stylistyki, teorii komunikacji, czy stylu literatury dokumentarnej, szerzenie wiedzy dotyczącej szeroko pojętej jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, m.in. dobrych praktyk w humanistyce oraz promowanie metody debaty oksfordzkiej w humanistyce. Cele są realizowane poprzez organizowanie spotkań członków Koła, publikowanie artykułów naukowych w monografiach oraz udział w konferencjach naukowych i warsztatach nt. debat oksfordzkich.

Skip to content