Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

Nazwa koła naukowegoStudenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego
Uczelnia koła naukowegoUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
WojewództwoDolnośląskie
Adres mailowyinternaumedwroc@gmail.com
Krótki opis działalności

Celem koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności jego członków poprzez: 1. Organizowanie spotkań z praktykami pielęgniarstwa / ciekawymi ludźmi. 2. Udział w studenckich i pielęgniarskich konferencjach naukowych. 3. Organizowanie posiedzeń naukowych, konferencji i sympozjów i konferencji związanymi merytorycznie z zagadnieniami pielęgniarstwa internistycznego. 4. Współpracę z innymi kołami naukowymi. 5. Szerzenie idei działalności naukowej wśród studentów pielęgniarstwa. 6. Rozwijanie i pogłębianie wśród studentów zainteresowań w dziedzinie opieki pielęgniarskiej oraz problematyką zdrowia, choroby i jakości życia pacjentów 7. Rozszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii oraz osiągnięć w zakresie medycyny. 8. Nawiązywanie kontaktów naukowych ze studentami zrzeszonymi w kołach naukowych innych uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych w kraju i poza granicami 9. Możliwość realizowania własnych projektów badawczych pomoc w rozpowszechnianiu i publikowaniu osiągnięć naukowych członków Koła 10. Nawiązywanie kontaktów naukowych z pozauczelnianymi jednostkami naukowymi w zakresie podejmowania działalności naukowo-badawczej 11. Rozpowszechnianie i publikowanie prac i informacji o działaniach członków Koła 12. Integracja studentów różnych roczników na kierunkach Pielęgniarstwo.

Skip to content