Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

Nazwa koła naukowegoStudenckie Koło Naukowe Gospodarki Żywnościowej
Uczelnia koła naukowegoUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
WojewództwoWielkopolskie
Adres mailowyskn.gosp.zywnosciowej@gmail.com
Strona internetowahttps://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/instytut-ekonomii,c13016/skn-gospodarki-zywnosciowej,c625/
Krótki opis działalności

Jako studenci i członkowie Koła Naukowego skupiamy się przede wszystkim na pracy naukowej. Kładziemy silny nacisk na ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarki. Na problemy rolnictwa patrzymy przez pryzmat i za pośrednictwem agregatów i kategorii makroekonomicznych, co pozwala nam rozumieć procesy gospodarcze i wnioskować na ich podstawie. W pierwszej kolejności jesteśmy ekonomistami, o różnych zainteresowaniach badawczych i naukowych, wśród których najważniejszymi obszarami tematycznymi są: *makroekonomia, ekonomia gospodarki żywnościowej, *funkcjonowanie gospodarki żywnościowej w Polsce, Unii Europejskiej, na świecie, *funkcjonowanie rynków rolnych w Polsce i w skali globalnej, *integracja Polski z Unią Europejską. W ramach SKN – na potrzeby artykułów oraz prac dyplomowych i magisterskich studenci prowadzą własne badania, m. in. rynku cukru, piwa, analizę sektora kakao, badania ekonomiczne dotyczące JST – gmin, powiatów, województw, badania w zakresie rynku ubezpieczeń rolnych, biopaliw. Wyniki naszych badań prezentujemy podczas sympozjów w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli oraz na licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Skip to content