Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

Nazwa koła naukowegoStudenckie Koło Naukowe PROGRESS
Uczelnia koła naukowegoPaństwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Województwolubelskie
Adres mailowyprogresspsw@gmail.com
Krótki opis działalności

Studenckie Koło Naukowe „Progress” SKN „Progress” zajmuje się szeroko pojętym szerzeniem idei zdobywania wiedzy, poszerzaniem świadomości społecznej studenta, rozwijaniem samodzielności i aktywności studenckiej. Koło zostało powołane by poszerzać wiedzę studentów z obszaru nauk społecznych (dziedzina nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych) zarówno od strony teoretycznej, jak i aspektów praktycznych. Członkami Koła są studenci Katedry Ekonomii i Zarządzania - Zakładu Zarządzania, Ekonomii, Finansów i Rachunkowości. Działalność Koła koncentruje się i opiera na pomysłach i inicjatywach wysuwanych przez samych członków SKN „Progress”. Do tej pory były to m.in.: Uczestnictwo w konkursach ekonomicznych i olimpiadach studenckich, Uczestnictwo w grach kierowniczych (symulacyjnych), Uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, Realizacja kursów e – learningowych, Współorganizacja Dni Otwartych Uczelni, konferencji naukowych, Organizacja wyjazdów edukacyjnych. SKN „Progress” - „JESTEŚMY AKTYWNI – DZIAŁAMY”

Skip to content