Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

Nazwa koła naukowegoKoło Naukowe Prawa Karnego Procesowego
Uczelnia koła naukowegoUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Województwomazowieckie
Adres mailowyknpkp.wpia.uksw@gmail.com
Strona internetowahttps://www.facebook.com/KNPKPUKSWWPIA/
Krótki opis działalności

Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego jest studencko-doktorancką organizacją naukową zrzeszającą pasjonatów procesu karnego będących aktywnymi studentami oraz doktorantami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem działalności Koła Naukowego jest pogłębianie umiejętności oraz wiedzy z zakresu prawa karnego formalnego oraz nauk pokrewnych, a w szczególności: kryminologii i kryminalistyki. Do zadań Koła Naukowego należy m.in.: - Prowadzenie działalności naukowej; - Rozwijanie zainteresowania tematyką prawa karnego procesowego i nauk pokrewnych; - Promowanie uczelni; - Prowadzenie działalności dydaktycznej. Swoje zadania Koło Naukowe realizuje poprzez: - Działalność naukową (spotkania, referaty, publikacje, warsztaty i inne); - Organizowanie, współorganizowanie oraz udział w konkursach, konferencjach, seminariach i zjazdach naukowych; - Udział w badaniach naukowych prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji; - Współpracę z innymi organizacjami studentów i doktorantów w kraju i za granicą; - Współpracę z podmiotami o takich samych lub podobnych celach; - Współpracę z władzami Uczelni, władzami państwa i organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki; - Wydawanie publikacji naukowych; - Podejmowanie innych inicjatyw związanych z nauką prawa karnego materialnego i formalnego oraz nauk pokrewnych.

Skip to content