Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

Nazwa koła naukowegoKoło naukowe "LOKALNA SAMORZĄDNOŚĆ"
Uczelnia koła naukowegoAkademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Województwowielkopolskie
Adres mailowykamilamajewska@wp.pl
Krótki opis działalności

a. rozwijania i pogłębiania wiedzy studentów na temat: - administracji publicznej w Polsce - historii i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą, - zarządzania w sektorze publicznym - ustroju i gospodarki samorządu terytorialnego - przewidywania i badania zjawisk społecznych - projektowania przedsięwzięć promocyjnych w strukturach samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą - powiązań w sposobie uregulowania zasadniczego podziału terytorialnego i zakresem zadań obciążających jednostki samorządu terytorialnego, a możliwościami ich realizacji - możliwości rozwoju regionalnego - możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego - ekonomiki i strategii rozwoju lokalnego i regionalnego - możliwości rozwoju infrastruktury - polityki przestrzennej i rozwoju regionalnego - lokalnej polityki społecznej - gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego - form organizacyjno prawnych jednostek sektora finansów publicznych - zagadnień dotyczących kontroli j.s.t. przez RIO, NIk - sprawozdawczości finansowej J.S.T. - zagadnień z zakresu dyscypliny finansów publicznych, - wspierania mśp przez j.s.t. - form pomocy Unii Europejskiej dla samorządów terytorialnych - wyborów samorządowych i kampanii wyborczych - III sektora i współpracy organizacji pozarządowych z samorządami b. Wydawanie pism, broszur ulotek informatorów związanych z tematyką samorządową, społeczną i trzeciosektorową. c. Organizacja zajęć w jednostkach miasta, przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych o różnych formach organizacjno prawnych d. Organizacja spotkań, paneli dyskusyjnych, szkoleń, konferencji z ludźmi związanymi z powyższą tematyką e. Popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła i ułatwienie członkom ich samorealizacji. g. Wyjazdy na warsztaty, konferencje, szkolenia, spotkania, sympozja, sesje naukowe h. Współpraca z innymi kołami naukowymi j. Współpraca ze stowarzyszeniami k. Współpraca z instytucjami

Skip to content