Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

Nazwa koła naukowegoKoło Naukowe Germanistów UMCS
Uczelnia koła naukowegoUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Województwolubelskie
Adres mailowykolonaukowegermanistow@poczta.umcs.lublin.pl
Strona internetowahttp://www.kng.umcs.pl
Krótki opis działalności

Koło Naukowe Germanistów (KNG) działa w Instytucie Neofilologii Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Głównym celem działalności KNG jest rozbudzanie zainteresowania i popularyzowanie kultury, języka i literatury niemieckojęzycznej wśród studentów Germanistyki oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z oddziałami niemieckojęzycznymi lub uczącymi się języka niemieckiego jako obcego; promowanie kierunku Germanistyka; rozwijanie, pogłębianie i poszerzanie umiejętności językowych i badawczych; rozwój kreatywności wśród studentów kierunku Germanistyką; kształtowanie wrażliwości kulturalnych i estetycznych; kształtowanie kompetencji miękkich tj m.in. umiejętność pracy w grupie, przejmowanie różnych ról podczas wykonywania wspólnych zadań zespołowych, przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji itp. KNG organizuje konferencję naukową dla studentów wszystkich kierunków neofilologicznych: Współczesne neofilologie w teorii i praktyce (raz w roku) oraz rozpoczyna publikację online studenckiego czasopisma: Reflections - Students' Scientific Papers Humanistic Faculty (1 numer styczeń-luty 2021r.). Przy KNG działa grupa teatralna, wystawiająca raz w roku akademickim sztukę teatralną w języku niemieckim, oraz grupa warsztatowa, organizująca warsztaty kulturowo -językowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych (warsztaty tematyczne).

Skip to content