Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

Nazwa koła naukowegoKoło Edytorskie Kustosz
Uczelnia koła naukowegoUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Województwomazowieckie
Adres mailowykustosz.uksw@gmail.com
Krótki opis działalności

"Kustosz" powstał w październiku 2018 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Interesuje nas edytorstwo naukowe, w szczególności edytorstwo literatury oświeceniowej. Obecnie przygotowujemy edycję krytyczną utworu "Leszek Biały, książę polski, syn Kazimierza Sprawiedliwego" Michała Dymitra Krajewskiego, jednej z pierwszych polskich powieści historycznych. Organizujemy spotkania naukowe, na których zaproszeni przez nas goście przedstawiają różne aspekty pracy edytora i zdradzają kulisy swoich badań. W roku akademickim 2020/2021 spotkania będą odbywały się online, zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych. Bierzemy też udział w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje, zarówno konferencjach naukowych, jak i spotkaniach o chcrakterze popularyzatorskim. Śledzimy wydarzenia i publikacje istotne dla rozwoju edytorstwa.

Skip to content