Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

Nazwa koła naukowegoKoło Naukowe Biotechnologów "Herbion"
Uczelnia koła naukowegoPolitechnika Warszawska
Województwomazowieckie
Adres mailowyherbion@gmail.com
Strona internetowahttp://herbion.ch.pw.edu.pl/
Krótki opis działalności

Koło Naukowe Biotechnologów "Herbion" jest organizacją zrzeszającą młodych pasjonatów nauki, w szczególności biotechnologii i nauk pokrewnych. Przez kilkanaście lat działalności Koło zrealizowało wiele innych projektów, a także brało udział w różnych imprezach naukowych, np. Festiwalu Nauki, czy konferencjach studenckich, na których Członkowie Koła przedstawiali wyniki swoich badań. W 2013 roku z inicjatywy Członków naszego Koła oraz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstało Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza”. Obecnie działalność Koła skupia się na kilku obszarach – są nimi popularyzacja nauki, realizacja projektów naukowych, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności Członków Koła. W ramach aktywności popularyzatorskiej prowadzimy pokazy naukowe oraz warsztaty, m.in. w ramach Uniwersytetu Dzieci, co roku przygotowujemy stanowisko na Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, a także wystawiamy się na Pikniku Edukacyjnym Politechniki Warszawskiej. W celu ciągłego poszerzania wiedzy organizujemy wykłady z naukowcami, kilka razy do roku bierzemy udział w konferencjach naukowych, m.in. Międzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologicznym „Symbioza” i odbywamy wycieczki do zakładów produkcyjnych, w których znajdują zatrudnienie absolwenci biotechnologii. Członkowie naszego Koła biorą również udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerów STER, m. in. z autoprezentacji oraz zarządzania projektami, dzięki czemu mają okazję doskonalić również umiejętności miękkie. Nasze ostatnie projekty naukowe to: (2020)IGLUNA 2020 - projekt organizowany przez Swiss Space Center we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Wraz ze Studenckim Kołem Astronautycznym mieliśmy za zadanie stworzyć zdalnie sterowany moduł, w którym będą mogą rosnąć rośliny jako pożywienie dla astronautów na Księżycu. Jednym z głównych założeń projektu było to, aby moduł ten znajdował się poza habitatem. Dwie studentki naszego Koła zajmowały się częścią biologiczną projektu. Projekt będzie kontynuowany również w 2021 roku. (2020) "Ekstrakty z mikroalg jako surowce w przemyśle kosmetycznym" Projekt skupia się na ekstrakcji karotenoidów z mikroalg, które są jednym z głównych producentów karotenoidów. Związkom tym można przypisać wiele korzystnych dla człowieka właściwości i szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetologii i farmacji. W projekcie badane będą trzy gatunki mikroalg jako potencjalni producenci karotenoidów. Analizowany będzie także wpływ ekstraktów na komórki skóry. Najbardziej obiecujący ekstrakt będzie wykorzystany w recepturze nowego kosmetyku. (2019) Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków (GRANT REKTORSKI) Celem projektu było wyizolowanie ze środowiska zewnętrznego naturalnie wykorzystujących tam mikroorganizmów (bakterii i grzybów) oraz przeprowadzenie analizy dotyczącej ich zdolności do rozkładu związków niedegradowalnych (katecholu, fenolu i poli(tereftalanu etylenu), w skrócie PET), posiadających pierścienie aromatyczne i wiązania estrowe. (2018) Produkcja biosufaktantów przez nowo wyizolowane szczepy drożdży (GRANT REKTORSKI) Celem badań prowadzonych przez członków Koła było wyselekcjonowanie nowych szczepów drożdży wydajnie produkujących biosurfaktanty o potencjale aplikacyjnym w kosmetologii, bądź bioremediacji skażonego środowiska. (2017) Wiolaceina otrzymywana ze szczepu środowiskowego Janthinobacterium lividum (GRANT REKTORSKI) Celem projektu było opracowanie metody ekstrakcji i oczyszczania wiolaceiny, związku produkowanego wewnątrzkomórkowo przez nieliczne szczepy bakterii Gram ujemnych. (2016-obecnie) Projekt "PiWo" Grupa projektu "PiWo" zajmuje się warzeniem piwa w skali laboratoryjnej i badaniem wpływu różnych czynników i dodatków na proces i samo piwo. Jednym z celów jest również popularyzacja wiedzy o piwie i piwowarstwie. Obecnie eksperymentujemy z różnymi dodatkami do piw (mango-habanero, kokos, piwo słona krówka). Naszym celem jest sporządzanie nowych, bardziej skomplikowanych i niekonwencjonalnych piw (Coconut Brown Ale, Mango Habanero IPA).

Skip to content