Baza kół naukowych

Przed Tobą pierwsza publiczna ogólnopolska baza studenckich kół naukowych. Znajdziesz tutaj aktywnie działające koła, które chcą rozwijać swoją działalność i są otwarte na współpracę i tworzenie nowych projektów zarówno z kołami naukowymi z innych uczelni, jak i partnerami biznesowymi i społecznymi.

Liczymy, że poniższa baza stanie się katalizatorem współpracy pomiędzy kołami naukowymi w całej Polsce w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych czy organizacji konferencji o tematyce naukowej. Natomiast członkostwo w tej bazie umożliwia dostęp do szeregu możliwości oferowanych przez Forum Kół Naukowych, wśród których znajduje się uczestnictwo w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich, wysyłka newslettera zawierającego informacje dla społeczności kół naukowych i wiele innych!

Poniższa baza umożliwia filtrowanie kół naukowych zarówno według kryterium lokalizacji, nazwy koła naukowego, jak i dyscypliny naukowej.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem maila kolanaukowe@psrp.org.pl.

Jeśli w bazie nie ma Twojego koła naukowego, możesz je zgłosić poniżej.

Nazwa koła naukowegoKoło Naukowe Peadagogica
Uczelnia koła naukowegoAkademia WSB
Województwodolnośląskie
Adres mailowyE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.
Dyscyplina naukowapedagogika
Opiekun naukowydr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB
Krótki opis działalności

Koło Naukowe Peadagogica istnieje od 2010 roku. Każde badania naukowe, które były prowadzone w ramach działań Koła, dotyczyły określonych tematów związanych z edukacją. Przykładowo były to badania kontekstów edukacji szkolnej, aktywności pozaprogramowej w szkole podstawowej, a także językowych cech edukacji wczesnoszkolnej. Efekty dotychczasowych prac to udziały członków Koła w konferencjach naukowych, trzy publikacje w monografiach i nagrody za aktywność naukową, w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zgodnie z ustalonym planem, w roku ak. 2020/2021 rozpoczęła się kolejna edycja działań Koła w nowym składzie osobowym. Do czynnego uczestnictwa zostały zaproszone studentki semestru II roku pięcioletnich studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Program działań badawczych w roku ak. 2020/2021 wpisuje się w podjętą tematykę badawczą Katedry Pedagogiki, określoną przez prof. Mirosławę Nowak – Dziemianowicz: Ludzkość na trajektorii cierpienia. W ramach działań badawczych Koła przyjęto jako temat badań: Świat dziecka w czasie ograniczeń. Zmiany. Zdarzenia. Codzienność. Edukacja. Widzenie siebie. Obraz dorosłych. W grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. członkinie Koła zbierają materiał badawczy w postaci narracji w rozmowach z dzieci w wieku wczesnoszkolnym o doświadczanych zmianach i zdarzeniach w czasie pandemii, w tym o nauczaniu online. W marcu 2021 r., po dokonaniu transkrypcji tekstów narracji, zostanie przeprowadzona analiza badawcza.
Katedra Pedagogiki przygotowuje konferencję naukową na temat Świat na trajektorii cierpienia, która planowana jest w 2021 roku. W ramach konferencji zaplanowany został panel dla Koła, które będzie prezentowało wyniki swoich badań.