Baza kół naukowych

Przed Tobą pierwsza publiczna ogólnopolska baza studenckich kół naukowych. Znajdziesz tutaj aktywnie działające koła, które chcą rozwijać swoją działalność i są otwarte na współpracę i tworzenie nowych projektów zarówno z kołami naukowymi z innych uczelni, jak i partnerami biznesowymi i społecznymi.

Liczymy, że poniższa baza stanie się katalizatorem współpracy pomiędzy kołami naukowymi w całej Polsce w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych czy organizacji konferencji o tematyce naukowej. Natomiast członkostwo w tej bazie umożliwia dostęp do szeregu możliwości oferowanych przez Forum Kół Naukowych, wśród których znajduje się uczestnictwo w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich, wysyłka newslettera zawierającego informacje dla społeczności kół naukowych i wiele innych!

Poniższa baza umożliwia filtrowanie kół naukowych zarówno według kryterium lokalizacji, nazwy koła naukowego, jak i dyscypliny naukowej.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem maila kolanaukowe@psrp.org.pl.

Jeśli w bazie nie ma Twojego koła naukowego, możesz je zgłosić poniżej.

Nazwa koła naukowegoStudenckie Koło Nauk Penalnych
Uczelnia koła naukowegoUniwersytet w Białymstoku
Województwopodlaskie
Adres mailowyE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.
Dyscyplina naukowabrak
Opiekun naukowyprof. dr hab. Cezary Kulesza, dr Dariusz Kużelewski
Fanpage na facebookufacebook.com
Krótki opis działalności

Studenckie Koło Nauk Penalnych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku powstało na jesieni 1987 r. i jest najdłużej działającym kołem naukowym na Wydziale Prawa. Jego założycielem był prof. dr hab. Lech Falandysz.

Za główny cel SKNP obrało stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk penalnych (m.in. prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii, kryminalistyki) oraz do kształtowania działalności naukowej wśród zainteresowanych tematyką koła studentów. Działalność SKNP tworzy platformę do wymiany opinii, poglądów, wiedzy czy też doświadczeń oraz umożliwia sprawdzenie w praktyce zdobytych umiejętności.

SKNP nie ma tylko wymiaru naukowego. Przede wszystkim członkostwo w kole sprzyja rozwojowi szeroko pojętej kultury studenckiej, ma na celu integrowanie studentów naszego wydziału i tworzenie poczucia wspólnoty. Przejawem tego może być pielęgnowanie wieloletniej tradycji organizowania corocznej inicjacji nowych członków oraz spotkań poza murami wydziału. SKNP to przede wszystkim młodzi, aktywni studenci, którzy chcą angażować się w życie koła i wspólnie tworzyć jego historię.

Do głównych działań SKNP należą:
- Cykl spotkań z prawnikami, praktykami oraz innymi osobami związanymi z szeroko pojętymi naukami penalnymi (m.in. sędziami, prokuratorami, komornikami, adwokatami, przedstawicielami Policji)
- Prowadzenie działalności naukowej w postaci pisania referatów, wyjazdów naukowych,
- Branie udziału w rozprawach sądowych w charakterze publiczności,
- Organizowanie wyjść do Aresztu Śledczego (połączonych ze spotkaniem z psem specjalnym AŚ oraz jego opiekunem) i Zakładu Karnego,
- Organizowanie wydziałowego oraz ogólnopolskiego konkursu z wiedzy o postępowaniu karnym,
- Prowadzenie szeroko zakrojonej współpracy z Policją, Służbą Więzienną oraz Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku oraz innymi organizacjami,
- Utrzymywanie ścisłych kontaktów i współpraca z kołami naukowymi z innych uczelni,
- Organizowanie debat uczelnianych,
- Przygotowywanie symulacji rozpraw karnych w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Dni Wydziału Prawa.

Życie studenta to nie tylko siedzenie w czytelni i przygotowywanie się do zajęć, to przede wszystkim czas,który pozwala na sprawdzenie się w różnego rodzaju sytuacjach, czas coraz to nowych wyzwań...