FINSIM Liga Akademicka to nowoczesny symulator zarządzania bankiem w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym, który obejmuje wszystkie ważne obszary funkcjonowania banku, decyzje koncentrują się na zarządzaniu finansowym, analizie danych, analizie ryzyka, prognozowaniu, planowaniu, zarządzaniu kapitałem. Inicjatywa organizowana jest przez Warszawski Instytut Bankowości. W tym roku odbyła się już IX edycja Konkursu FinSim Liga Akademicka! Do udziału w konkursie zapraszane są 5-osobowe zespoły studenckie, które wezmą udział w symulacji zarządzania bankiem przez okres 8 kwartałów, co odpowiada okresowi 2 lat funkcjonowania banku. Zespoły konkurują ze sobą we wszystkich segmentach rynku, a celem jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. Skuteczność każdego Zespołu oceniana jest poprzez cenę akcji oraz uzyskany rating kredytowy. FINSIM Liga Akademicka skierowana jest w szczególności do:

  • studentów ekonomicznych uczelni wyższych w Polsce
  • studentów uczęszczających na co najmniej III rok studiów kierunków ekonomicznych o profilu bankowo-finansowym lub podobnym
  • studentów legitymujących się dobrymi wynikami w nauce – średnia min. 3.80
  • studentów wykazujących się aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich, zainteresowaniem bankowością/finansami

Uczestnicy tegorocznej edycji mogli liczyć na nagrody w wysokości: 5 000 zł za zajęcie I miejsca, 3 000 zł za zajęcie II miejsca oraz 2 000 złotych za zajęcie III miejsca, a także rekomendację wygranego zespołu w procesie rekrutacji na praktyki letnie w biurze w Warszawie ufundowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Więcej informacji na: https://liga.finsim.pl/

Skip to content