Granty wewnątrzuczelniane

Granty wewnątrzuczelniane

Na niektórych uczelniach odbywają się konkursy, w których można zdobyć granty na projekty realizowane przez koła naukowe. Organizatorem takiego konkurs jest zazwyczaj rektor lub samorząd studencki. Informacje dotyczące zasad przyznawania środków, terminów składania wniosków i realizacji projektów znajdują się zwykle na stronach uczelni lub samorządu.

Jeśli na Twojej uczelni nie jest prowadzony taki konkurs, zawsze możesz spróbować go zapoczątkować. W pierwszej kolejności najlepiej, jeśli porozmawiasz z przedstawicielami innych kół naukowych. Po uzyskaniu ich poparcia, następnym krokiem może być zwrócenie się do przedstawicieli samorządu studenckiego z pomysłem oraz prośbą o pomoc w kontakcie z władzami uczelni. Zawsze również możesz zwrócić się do naszego zespołu, a z chęcią Ci pomożemy! Możesz to zrobić poprzez maila kolanaukowe@psrp.org.pl.

Przykłady uczelni, na których odbywają się takiego konkursy:

Politechnika Warszawska – “Granty Rektorskie

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie – “Grant Rektorski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie -”Konkurs dla studenckich kół naukowych

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski – “Studencki Grant Rektora

Skip to content