Jak odbudować koło naukowe, które kiedyś istniało?

Jest grupa ludzi, są pomysły, chęci do działania, ale brak wiedzy, w jaki sposób zabrać się do reaktywacji koła naukowego, które przestało funkcjonować. O tym, jak skutecznie odbudować koło naukowe – w artykule poniżej. 

Studia to nie tylko wysiłek zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i stopniowego realizowania marzeń, ale też czas nawiązywania nowych znajomości, rozwijania własnych pasji, zainteresowań i dzielenia się wiedzą. Jedną z możliwości do realizacji wyżej wymienionych pragnień jest działanie w kole naukowym.

Czym jest koło naukowe?

Koło naukowe to organizacja, której członkami są studenci danej uczelni, którzy – oprócz studiowania – chcą robić coś więcej w obszarze swoich zainteresowań. Celem takiej organizacji studenckiej jest pogłębianie wiedzy z danej dziedziny nauki poprzez samodoskonalenie się, ale i popularyzacja nauki poprzez organizację konferencji, wydarzeń, festiwali czy obozów naukowych. To również możliwość inicjowania spotkań z naukowcami, którzy działają w dyscyplinie naukowej, którą zajmuje się dane koło. W większości przypadków koło naukowe ma swojego opiekuna w postaci nauczyciela akademickiego rozumianego jako pracownika naukowego. 

Było koło, nie ma koła. Co teraz? 

Są uczelnie, w których przez kilka lat funkcjonowały koła naukowe, a potem z powodu między innymi ukończenia przez ich członków danego etapu kształcenia i braku następców przestały funkcjonować – ich działalność została zawieszona. Co zrobić w momencie, gdy chcecie reaktywować takie koło?

Uwaga! Proces reaktywacji organizacji naukowej może być różny w zależności od rodzaju szkoły wyższej. Warto zapoznać się z procedurą funkcjonującą na Waszej uczelni. 

Pierwszą czynnością, którą powinniście wykonać jest odnalezienie opiekuna takiego koła. Informacje o tym, kto nim jest uzyskamy w dziekanacie danego wydziału lub też u osoby zajmującej się w Waszej uczelni obsługą kół naukowych i organizacji studenckich. Najczęściej to osoba pracująca na przykład w Biurze Spraw Studenckich czy Centrum Obsługi Studentów (w zależności od uczelni nazwa jednostki może być inna). 

Gdy już poznacie osobę, która opiekowała się tą organizacją naukową powinniście zapytać, czy nadal jest zainteresowana pełnieniem funkcji opiekuna koła. Być może osoba ta nie chce pełnić już tej roli, albo to Wy widzicie kogoś innego na tym miejscu. 

Pamiętajcie – opiekun koła powinien być Waszym wsparciem, a nie przeszkodą w działaniu. 

Po rozpoznaniu sprawy dotyczącej opiekuna powinniście zorganizować spotkanie z osobami, które są zainteresowane reaktywacją koła. Musicie ukonstytuować nowy zarząd, który jest potrzebny do tego, aby reaktywować tę organizację naukową. 

Kolejnym krokiem jest złożenie pisma, uchwały (w zależności od wymagań danej uczelni), w którym wskażecie powód reaktywacji koła. Na takim dokumencie powinny znaleźć się podpisy nowego zarządu oraz opiekuna koła. Niektóre uczelnie wymagają dostarczenia ostatniego sprawozdania z działalności koła przed jego zawieszeniem. 

Po złożeniu odpowiednich dokumentów powinniście czekać na odpowiedź w sprawie reaktywacji Waszego koła naukowego. Nie marnujcie czasu, już wtedy warto planować i zorientować się skąd możecie czerpać środki finansowe na działalność Waszego koła.  

Autor: Maciej Cieciora

O autorze: Dyrektor Centrum Komunikacji PSRP (2022-2023), referent w Biurze Projektów Promocyjnych Centrum Promocji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, aktualnie student studiów II stopnia International Relations na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Zaangażowany w działania rzecz społeczności akademickiej w szczególności zagranicznej, z którą współrealizuje projekty finansowane z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Aktualnie zasiada w Radzie Studentów Miasta Lublin, gdzie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Jest również ekspertem przy ocenie projektów do programów miejskich Lublina: Dzielnice Kultury i Miasto Kultury. Jego zainteresowania oscylują wokół stosunków międzynarodowych, kultury studenckiej oraz umiędzynarodowienia kształcenia.

Skip to content