Konkurs Weterynaryjnych Kół Naukowych​

Konkurs Weterynaryjnych Kół Naukowych organizowany jest corocznie przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych we współpracy z Wydziałami Medycyny Weterynaryjnej.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy weterynaryjnej w środowisku studentów medycyny weterynaryjnej oraz wspieranie i promowanie działalności studenckiego ruchu naukowego w ramach weterynaryjnych kół naukowych. Mogą w nim brać udział jedynie studenci kierunku weterynaria.

Tematyka konkursu obejmuje szeroko pojęte zagadnienia z zakresu nauk weterynaryjnych. Do konkursu zgłaszane są prace mające charakter badawczy. Prace konkursowe są wykonywane pod kierunkiem opiekuna naukowego, ale muszą one stanowić efekt samodzielnej pracy uczestników konkursu. Każda praca jest oceniana przez dwóch niezależnych recenzentów i na tej podstawie zostaną wyłonieni laureaci Konkursu.

Na początku każdego roku akademickiego organizatorzy konkursu podają do publicznej wiadomości terminarz konkursu.

Więcej informacji: http://ptnw.bcintermedia.pl/

Skip to content