Ostatnią edycją projektu była inicjatywa „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”, która odbyła się w 2019 roku i stanowiła kontynuację projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach i konferencjach. Projekty są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie w edycji 4.0 wynosiło maksymalnie 80 000 złotych w przypadku projektów indywidualnych i 320 000 złotych w przypadku projektów grupowych.

Informacji na temat kolejnej edycji projektu należy wypatrywać na stronie www.bip.nauka.gov.pl/ w zakładce “Programy i przedsięwzięcia ministra – ogłoszenia”.

Szczegółowe informacje o jednej z poprzednich edycji można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bip.nauka.gov.pl/najlepsi-z-najlepszych/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-najlepsi-z-najlepszych-2-0.html

Skip to content