Konkurs „StRuNa” organizowany jest od 10 lat przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom”. Celem konkursu jest nagrodzenie studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto honorowani zostają opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową. 

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach podstawowych: Projekt Roku,Koło Naukowe Roku i Opiekun Naukowy Roku oraz 8 specjalnych kategoriach projektowych: StRuNa Human, StRuNa-Med, StRuNa-Tech, StRuNa-Science, StRuNa-Eko, StRuNa-Art, Wyprawa Roku, Konferencja Roku. Dodatkowe kategorie specjalne to Debiut Roku oraz StRuNa-Media.
Warunkiem udziału w konkursie jest aktualizacja informacji o kole w formularzu Spisu Powszechnego Ruchu Naukowego, dostępnym pod adresem: https://ruch-naukowy-wpolsce.webankieta.pl/

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym z nich uczestnicy przesyłają formularze zgłoszeniowe, które następnie są oceniane, a w drugim uczestnicy prezentują swój projekt przed komisją i jury.

Zgłoszenia zbierane są zazwyczaj na początku jesieni danego roku.

Więcej informacji na: http://konkurs.struna.edu.pl/

Skip to content