Zgłoś projekt i wygraj 7 000 zł na jego realizację!  

,,Zdobądź Grant z FUniP” to konkurs grantowy skierowany do organizacji studenckich działających na uniwersytetach zrzeszonych w ramach Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP).  

Uczelnie wyższe uwzględniane w konkursie: https://funip.pl/zrzeszone-uczelnie/

Projekt ma na celu aktywizację organizacji studenckich poprzez realizację projektów grantowych. W ramach II edycji konkursu zwycięski projekt zostanie dofinansowany w kwocie do 7 tys. zł! 

Jak wziąć udział w konkursie?

  1. Zgłoś projekt poprzez przesłanie wniosku konkursowego wraz z kosztorysem na adres funip@psrp.org.pl do 18 września i zaczekaj na wyniki, które zostaną ogłoszone do 1.10.2022 r.

W konkursie mogą brać udział organizacje studenckie, w tym koła naukowe, działające na uniwersytetach zrzeszonych w Forum Uniwersytetów Polskich, które mają regulaminową możliwość zrealizowania projektu konkursowego o charakterze naukowym, edukacyjnym lub kulturalnym.

  1. Zrealizuj działania: jeżeli to Twój projekt zostanie najlepiej oceniony przez komisję grantową.  

Realizację projektu musisz zakończyć do 31 grudnia 2022 r. 

Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie i w regulaminie: https://granty.funip.pl/dokumenty/regulamin.pdf

Skip to content