Baza kół naukowych

Jeśli chcesz zaktualizować dane albo wycofać swoje koło ze spisu, napisz do nas: fkn@psrp.org.pl

Szczegółowe informacje o interesującym Cię kole naukowym znajdziesz po kliknięciu w jego nazwę.

 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
Studenckie Koło Naukowe "Kwant"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Abysal"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Technologów ŻywnościZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa RybnegoZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Technologii Rybnej i EnzymówZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Ichtiologów i AkwarystówZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe DietetykówZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Badan PodwodnychZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe OdnawialniZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Genetyki "Diversitas"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe FlorystówZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Diagnostyków Stanu Środowiska Przyrodniczego - zawieszoneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe BiotechnologówZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Architektury KrajobrazuZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe TransportuZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "WiWav"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Oddział Studencki THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERSZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Teleinformatyk"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Saris"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Ekonomii "Inwestor"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Nie Tylko Młoty" - w zawieszeniuZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Miasto-Twórcze" - w zawieszeniuZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Eko-Architektura" - w zawieszeniuZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "City Design" - w zawieszeniuZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Architektury Projektowanej CyfrowoZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Architeca"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Genetycznej i Komórkowej "Tritorium" - w zawieszeniuZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających "Taurus"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Higieny ŚrodowiskaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Genetyków ZwierzątZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Fizjologii ZwierzątZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Falcon"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe EnzymologówZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mięsa "BIO-MEAT"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Protemiki "Proteios"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Miłośników PtakówZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Anatomii Zwierząt i ZoofizjoterapiiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Zielona Chemia"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza - w zawieszeniuZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Quantum ELM"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Organik"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Liga Ochrony Przyrody"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "Inżynier"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "FAZA"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe "α-reaktywni"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Hydrochemii i Ochrony WódZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Żywienia CzłowiekaZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Konstruktorów MechanikówZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Komputerów w Technikach Obliczeniowych i Projektowych "CADM"Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Nazwa koła naukowego Uczelnia koła naukowego
Skip to content